Cape Breton's Magazine http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher Mon, 22 Sep 2014 05:30:31 -0000 http://backend.userland.com/rss/ Cape Breton's Magazine Cape Breton's Magazine > Issue 2 [email protected] [email protected] en Cape Breton's Magazine http://capebretonsmagazine.com/images/logo.gif http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher 140 42.140468227425 Front Cover http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=30 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=30 Inside Front Cover - Oidhche Na Calluinn http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=31 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=31 Page 1 - The Canada Lynx http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=32 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=32 Page 2 - The Canada Lynx http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=33 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=33 Page 3 - Making a MicMac Basket http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=34 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=34 Page 4 - Making a MicMac Basket http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=35 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=35 Page 5 - Making a MicMac Basket http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=36 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=36 Page 6 - Torquil MacLean & the Englishtown Ferry http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=37 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=37 Page 7 - Torquil MacLean & the Englishtown Ferry http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=38 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=38 Page 8 - How to Card and Spin http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=39 Mon, 01 Jan 1973 04:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=39