Cape Breton's Magazine http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher Mon, 22 Sep 2014 06:21:33 -0000 http://backend.userland.com/rss/ Cape Breton's Magazine Cape Breton's Magazine > Issue 19 [email protected] [email protected] en Cape Breton's Magazine http://capebretonsmagazine.com/images/logo.gif http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher 140 42.140468227425 Front Cover http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=674 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=674 Inside Front Cover - Rita Joe Tells the Legend of Mud-Lane http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=675 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=675 Page 1 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=676 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=676 Page 2 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=677 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=677 Page 3 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=678 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=678 Page 4 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=679 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=679 Page 5 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=680 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=680 Page 6 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=681 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=681 Page 7 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=682 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=682 Page 8 - Remembering the "Judique Flyer" http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=683 Thu, 01 Jun 1978 03:00:00 -0000 http://capebretonsmagazine.com/modules/publisher/item.php?itemid=683