Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 26 - From a Night at Bob Fitzgerald's

Page 26 - From a Night at Bob Fitzgerald's

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (1277 reads)
 

mo'moN'anvoa wrnvstodmo 0 t78 dS'd uo sanu!)uo3 Pieje6z)!j qog miM i!S|A • • • ' 'T. JO sexjois aqq. jyiBU-' aq q.ng ' sanaqg uag Suxaas jaqraamaa pjnoo aq q.Bq:i. 'uxqq. q.,uop I • A'ou>[ noA ' sJBaqs uag aaquiauiaa pxnoo aq q.Bqq. 'uxqq. a, uop I * auixq. sxq aaojaq sba' sjBaqg uag puv 'Zg-pu'-ST punojB q.ng -aoBxa aq oq. dn q.x 'ooj puB oS oq. aABq p,i ' AbjaAub aaaqq. punoaB q.qSxa--29-puB-sx ux uaoq sb/ uaqdaq.s axo -un Am 'Aiou 'xxa/??i -aas am q.ax 'a'o' 'saBaiC paap -unq B UBqq. aaSuox q-ox B aq pxnoAV q.x ' sbA 'qo • oSb Suox os ''' q-Bqq. 'aas 'XI'M ' ON ("qSnoqq. 'Aiou' q-,uop a/??) -MLOUi' noiC 'aq pxnoo q.i • q.xq axq-q-TX ' P''JT' sbm aqs q-Bqq. aqiCBta ao ' sbav q.x q.BqM. uaaq aABq q.snui q.Bqq. ssanS i -aaqq-OUB ao Suxqq. auo puB ' sqaaq JO q.no dn xxui oq. pasn aqs q.Bqq. suoxq.ooouoo jo pux>i araos pBq aqg '/'ou' noA 'axdoad Suxano punoaB oS--aano oq. pasn aqs q.Bqq. ssanS i 'XT'M (i,aoq.ooa q-ng 'puBq.s -aapun i 'OBxg) 'paano -Xoo SBAV aqs :>iuxqq. i (iBapx Aub aABq noA oq iaoq.ooa :iiOBxg aqq. aaq XX'o 'aqq. pxp Aqi puy) • aaaqq. aaAO ' q.B sbav aABQ s.uag aaaqAV s , q.Bqq. puy *p9AXX aqs aaaqAV s , q.Bqx ' pBan 'oxx'A uo paAxx aoq.ooa 'OBxg aqq. puy • • ' • ooq. 'aoq-OOQ 'i'oBXa ''1 q.noqB noiC xi?' TIT' axdoad jo q.ox B q.ng 'Aaq-unoo sxqq. uioaj paaBaddBsxp aqs • q.uaAV aqs aaaqAV Bapx ou puy 'OH (iraoaj araBO aqs aaaqAV Bapx Auy -aoq. -OOQ :it0Bxg aqq. oq. pauaddBq q.BqAV aapuoAV i) • qBaiC 'ara XI?' -'aqq. q.BqAV s, q-Bqi, • sbA 'qo ('UBraaaqsxj aaqq.ouB 'a'xx q-snC qsxj puB 'a:5txx q-snf q.0B pxnoAv an) • sasaqs uag JO saxaoq.s aABq pxnoAv q.Bqq. .'poqaraos puxj oq. noiC aoj xi' '' paBq aq pxnoAV q.x 'uxqq. q.,uop I -uag jo saxaoq.s aABq pxnoAV q.Bqq. 'axdoad aapxo aqq. './Caq.unoo aqq. q.noqSnoaqq. axdoad aaora iCuBra puB 'anoqaBH SjXfSN t't't'Z-??9S (Z06) 'auoqdapi 6VIS19 epoDS eaoh AaupAs 711 siPS pEo' sSurj 9 i (, 'Suipimg svV1E''P'P'I AaupAs Ot'W-t'Z' (Z06) -auoqdapi ZU If9 eijods eaon xejiieh 'OSII xog a'ijjo'soj 'jaaus qjnos 8995 jSuopq o:' sA'd :ii' j'as u2j( 9joui avo|si 'sn ||ED o:' lUTB/A. noA u3t[M os '3Diaj3S jnoA V2 sAemje 3j.3 a m |Eip puE 3uot[d 9t[:i dn 'id :isn{ '9??JEip jo 93jj 'ppoDS hao]si UT 3JaqAvAuE UIOJJ OS op MOU UED UOpEUUOJUI AuE 9AT939J JO UIIE|D E JO SmEllS 'V' 5paip 0 SuTqSTM SJ3A0|dui3 pUE S;U9IJ' 'S3DIJJ0 AsupAs puE XEJTJEH jno Gx 3DIAJ9S aajj-'oi JO uoipnpoJiuT sqij SDunouuE o' p9SE9|d ST EpoDs EAO|si JO pjEog uopESU9diuo3 .SJ95[J0M aqy ETJODS EAOJSI pUB|UTEp'I UI aaHinoi vipajj '9ds puE sn jjed ubd BIPODS EACH U| 9U0AUB MpN c' l' ' punoaB 'asoddns i 'axdoad jo sq.ox s.aaaqj, ?? saxaoq.s aaora XuBra s, aaaqq. 'asanoo jo puy • oq. q.uaAV aq 'raoaj araBO uag -aBH s.XTSN iJSX -'jB-x 'aaqq-Bj Am --saraxq. AuBra Ab pxnoo SB aBaxo sxq puy *paxp -aq.s axoun--uBTH PX uaqdaq.s axoufi paea aaaqAV Avau;>' aaAau aq puB aaqAv Avau'' aaAau aH • anoq uag q.Bqq.--uag q.noqB Sux qq.XAV aoBxd Am q.B Sux:>'x'' s raxq paBaq aA,i puy • aq XBq.s.'ao SB q.snC sbav puxra q uaqAV l' jo 95 sbav uaqd iCaaA B SBAV aq puB--itBS q I araxq. aqq. s, iCuBra avou'
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download