Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 8 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Page 8 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (372 reads)
 

. JOOQ-t? Ul 8|qB|IBAV OS|V • XOOIS NI MON t-xf JepuijqiBd 6661 WOOUMOHS UVO 02 Z3t'6-S99-008-t asjd i|Oi yaAia A3NaAS avoasoNiMt'si- jeeA pjse Jno czqSs NVSSIN p|eiio<]3e|A| pAon v-'J S/ti 9>i9 dta AHNQAS "IS BONIUd ZZC • llVi/U ONIddOHS AHNQAS efr32-6e9 N'd 01 - NV ot IVS - NOkM :N3dO SdflOH 'NOIlVWaOdNI id3dX3 • S3iaOSS300V ? S3nddnS 13d sietuiuv llBius pue 'spjig oiioxj 'qsij ieoidoj? ;o uofioeies eieiduuoo v'' "N39VH ??pn eJlueo i9d sjiia / 'V ZZZ8-6SS :auoMd iHSdiaSN'AaupAs 'IS auoMBMO sez afiefiiJON S sfiufAes anfieaq Sia3dX31V00T 3Hi 33S q.ruoooD b q'-T' P'IITJ P"' 'apxsq.no aqq. uo AjjBq. B ByT.x aaa'i iCaqi -aaauao b pBq puB 'aadBd xba' ux paddBJAv aaaAi saoxoqo uiaj -Bsrxaaf -araxq. Suoj b paq-SBj iCaqq. os 'A'vaqo iCjI'sj puy * sa./C 'Suox q-ooj y ' ??'''??qo puB 'Suox q-Bqq. aaa' saxaopXa:5'unH * spooS Auuad aqq. xi' ''' pxnoo noiC :>g joj q.ng -uiaqq. uo i'aqo oq. uooujaq.jB XT'' a:itBq. p.rioX Sxq q.Bqq. aaaivi iCaqq. puB ' q.uao b joj o/'q. ajaA' Aaqx • q.oS xoIi suoouiAauoH xxs aqq. q.no pa;i'oou:5' q.Bqq. 'sq.uao oi o' L mojj axAOtu aqq. q.B aoxad aqq. paSuBqo iCaqq. uaqM.--;>g pBq noA ji (./CBpoq. uiaqq. jo aoxad aqq. jo :5'uxqq. noA uaq/?? • • X'''TU B ' sjBq Sxq q.BajS--xs'oxu b aaai?? sjBg 'Su-nqq-ou pBq 'i qSnoqq-XV '>[OHq 'uxqq. xoL uaq'i. 'amxq. pooS b qons sba' q.x q.na • qBaji' ( • Sux:5'X'' JO 'oi V) "uxbSb :5tDBq a'xq puB 'qounx Jno q.Ba puB ':s'OBaq. aqq. q.no a:iixq p, a/?? -ivvoui' xoL 'sdnojS x'oq's aqq. JO 03 q.noqB--uapjng iCB;' P'b aaxxXTH q'J -BS * saw qiT' 'qoutxq xooqos auo sba' ajaqj, • q.x JO saanq.oxd jo spuxii xi' 1?' aA,i -Suxqq. atuBS aqq. op p.Xaqq. ' q.Bqq. jaq.jB si'BpuTxs ?? JO 3 aq'Bta jq ..'qi'Z 'q'- uo a'xq B uo oS s, q.ax 'qOti 'PT's q.snp nox ''xi''' q.ou 'ON (isxqq. oq.ux oS SuxuuBxd jo q.ox B pxQ) "aitixq. q-Bqq. q.B aaaqq. sbm. q-Bqq. aSpxaq aqq- aaAO puB q-aajq-g qq-nog uAvop :5fOBq atuBo puB--qStxoaqq. xi' l'xo puB ' axs'puaqossBj oq- q-no >[OBjq- aqq- uo pa:5tx'' 'M 'psp'aq aAi aaaq/' sba' q-Bqq- puy ' saAxx uiBqSuxuuno aaaqA' 'aq.xs xuoojBpj aqq- oq- paAom uaaq pBq uaqq- q-snC 'pBan ??X'''X '' uaaq pBq q-Bqq- sjaw-oj, xuoDJBpi aqq. 'i'xx''isn puy ' ai'xq b uo SuxoS q.no aq pxnoA' A'au;5| xoR iCpoqAuB 'Abw jo qq-ijrz XaaAg • sa'xq uo q-uaAV a'' sbav pxp bi Suxqq. aaqq-ouy 'aoBxd q.BaaS b sbav iCBg aoBXf) q-ng • • • • Bjq-xa SBAV q-Bqx -ux q-uas i aanq-oxd XaaAa joj jBxxop ' 'oS i 'ux q-Bqq- puas puB pBq ./Caqq. q.Bqq- q-XBaq.aod b a-'''q. pxnoo i • (oq. -oqd aqq.) aii'Bq. oq. aABq q.,upxnoM. i -aues i saanq-oxd ./Cub paq.daooB -/Caqq. q.ng 'qBa;' (izsoj '3iVAON3ayoaiina'Anaoi aovoiaowvyod idlHSU3NM03VIOH dO l/IV3Ua anoA 3znv3a noA di3H nvo 3m aoaiaa qnvisi nvas uv3N amh vavNvo-SNVUi said' saiMOOo' sa>ie3ieo • sauoos' peajq U3NNia y HONm 'isv'yivBua HOiiAllVaNBciO 6262-frZ9 luejneisay pue Aj3>|eg asnoH Jepao uo'-saq 3dvQ aqq. aoj Suxii'aoAv aaaAV. noX uaqAV sajnq.oxd uavo jnoiC a-jfBq. oq. aABq noX pxQ) • puBq iCq q.no xi' 'T sq-T'' o' pasn i -uaqq. Suxqq.iCuB ao aaaxjAvad'Cq. b aABq q.,upxp i • Suxq.saaaq.ux 'pooS ajaAV iCaqq. asnBoaq 'XT' uiaqq. paABS q.,upBq I pBq ooq. s,q.i -jBaiC q.SBx psxp q-snC aqs "saanq-oxd aqq. jo auo sbav q-Bqj;, -iCjoas aqq. ux Sop sxq puB uiBpyoBw jo aanq.oxd b pBq aAV OS "pooS sbav q.Bqj; i.'Bg aoBXf) uiojj uiBpyoBw B q.nq aaaqq. ux sbav oq/y -i'BAV jaq 'sb oq- aoop uxqBO Sox 'I'ITI ' i' paddoq.s puB 'aaaqq. dn Soj aqq. ux i'Bp auo q.sox q.oS aqs puy -qq-aou dn q.uaAv puB ':itoBq auiBO puB 'puBxoj ux saBayC OAvq. pBq aqs 'aaaqq- aaAo aauoxssxuiuioo aqq- aoj iCaBq.aaoas aqq- sb puBxo' oq. auoS pBq aqs • q-BaaS sbav aqs "aaq uo iCaoq-s axoqAV aqq. pxp i q.Bqq- Suxq.saaaq-ux os papunos iCaqq. puB 'araoq saaq.q.ax aaq SuxpBaa sbav i puy -spuaxaj uaaq
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download