Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 10 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Page 10 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (414 reads)
 

Ifv'X 'oqvj dm puv ??Qi fivaiijSiH uo i'odppvQ in'dOBOd puBiudBuieiui 'infiineeg nvH iiodOUQAH ?? a3iN3wid3dX3 anmaa , NvwaHmaa gpBire') >iae/W B sAbq z uado OS "ides 011- 'inp "lu'd 6 - "ui-b 6 saujii Joj 6902-963 ajmbui pUnO' JBOA "LU'Cl 9 - *IU"B 6 suoiiBiuasajd 6u!U8A3 iBpads a6iBUO UOISSIIUDW ON pima UBO uaipiNo >ia Vd OIHOISIH IVNOIiVN naa iaivhvuo aaoNvxaiv AaupAs 10 )S3M -uni sz s N 'Moaaava sojBd sap eoj/ues ueipeuBo eDiAjes s>(JEd ueipeuBO BpeuBO epeuBO jueujeuuojjAug jueujuoJiAug 41 8866-563 )|33ppeg 'ISoionqeMO iaioi/| 9 asnoH iidBjQaiai ui paieooi Sj aojuo jno 90IAJ9S imaunj psSuBxreajd jnoqB saumbui 9??BJnO0U3 9' SJV9' 08 J9dO jofajttuas P9211DU0SJ9J suos ' do|una -Q '0 jesBJj ina • 0962-962 pooatuRj/ )|38ppeg }o enueo SMl ui. pe'eooi • UOr)BU|lS9p iCuB O} psddnis/paneni s3SBii3ind • oiscm. • SHOoa saooo asxHOdorai SNaiooAk • sanSiXMv SI??IVH3aN[VH • XHV ;yiD9ppvq o:' dtuoopj' JO eosxd 1.SBX q-Bqq. uo q.no "ooq. 'uaqq. op oq. pesn 9M. SuTqq. aaqq.ouB sba' 8uxq.B's aexioy • ainBqs y 'sjcsqq- ssojob :itX''' Pinoo oqA suezTq-XO jotubs aqq. 'aaaqq. jaAo ajdoad aqq. jx' P'V 'SJsqq- ssojob aSpxjqq.ooj b uaAg • avou:!' q.,uop i iqi ajaA. aaaqq. jx aq 'T pjnoAV laaBq q-Bq' -uo spaBnS -ajxx aABq puB paq.oaq.oad aaB puB ' saqoBaq doq. 'iiaAv 'aaB q.Bqq. Bxq.oos baom uj saqoBaq 'I s , aaaqq.-- (q.sxx) aqq. uo uaAa q.ou s . q.x puB aaaqq. sx qoBaq ano uaq/. • aniBqs b s, q.i • saxxTii ?? s, q-i -ai'BX aqq. punoaB 'x'' oq. aBj ooq. s, q.1 • uxb'Sb qoBaq aqq. oq. q.no ??'iTSi oq. aAox pxno/a ./CpoqiCaaAa • pa>[XBAV yCpoq'CaaAa • aaaqq. ssoaoB :5fx'' pxnoo bi os aSpxaqq.ooj B uaAa q.snC--aSpxaq b pBq ai*i jx 'XT'M • saBaX gx a>[Bq. oq. SuxoS s, q.x--iCaqq. aaoj -aq auoS Suox aq xii'M 'iAou' noiC 'ainxq.ajxx ano ux araoo q.,uoAV q.Bqq. q.na -aaaqq. 'OBq iCBA' oq. q.no q.qSxa qoBaq aqq. moaj :JtaBd x'T' -uxAoad B aoj Xaq. oq. Bapx ub aABq iCaqq. a'ou 'TI'M (tq-ou Xq/??i) • q.x qq.x/' op oq. Suxqq.iCuB aABq q.,upxnoM. A'' aoBxo • aouaxaadxa Sux -:5'aoA saaxpxos axaqq. aAxS oq. ssoaoB aSpxaq B q.nd aABq pxnow. ./Craas aqq. puy • jbtjtioq aqq. ux uSxBduiBO b paq.aBq.s a' oSb saBaiC 1.8S2-S6Z SN 'JloeppBg ijXNViLfivxsa:' 17 q.noqv • aaaqq. aaAO aSpxaq b q.oS q.,usBq iCBg aoBxo ' saBaA oS UI • JJO sn q.no puB qoBaq aqq. qSnoaqq. aAoap x'uuBqo q.Bqq. aouxs saBaA qS q.souix' s , q.x---siuxqq. I 'qoBaq aqq. q.ng {'8?? anssi • 'gZ6l ' uo:}.Bjg BdvQ szjsja J32fJO/tl l'TOOS y • puB '?? BUSS J ,,'Bao's XuBduiOQ Bl[Q. JO l{:iBB(J puB 9jr7 :,B}q 'onjd, 'm.u • ??SNIZVDVR Si NCI -a'a aJVD uj sbjo -T:iJB o/iq. aas ' sbax' -oadsaad jaqzo jo') • Mou:>t noiC ' q.x azxs -UM.OP axdoad SujaBaq B'xi q.,uop I • q.x q.noqB sq.uxod pooS aaaAv aaaqq. og • saqq.oxo pooS puB pooj pooS q.oS (saauxm aqq.) puy -aaaaq-S uoxuxraoQ uo q.no uiaBj b pBq an • uiaBj sxq uioaj aaaqq. dn q.Bara aqq. iCxddns oq. pasn aq-'aoj pa>[aoA. i q.Bqq. sxanraBg iCaaBH sxqq. M.OM • pooj jo q.saq aqq. q.oS xvoA puy • Suxqq.oxo dBaqo Xub q.aS q.,upxp no' 'Sux -qq.oxo JO q.saq aqq. q.oS woL puB aaaqq. ux oS PiT'ox • (jjnq.s) pooS AxxBaa pBq Xaqq. ior: I q.ng -maqq. q.B q-XBap aaAau i • Avou--aui oq. * q.ng -maqq. paxX'BO 'aqq. q.Bqiv. s, q.Bqi, ('iCaqq. aaai' 'saaoq.s najq-'onxd,, aqq. aaaAV Xaqx) • uaqq. :>tOBq pBq iCaqq. saSBAV aqq. uo xi' '' SuoxB q.aS q.,upxnoo Awbbj noR q.Bqq. Suxqq.iCaaAa aoj qonui os ABdi oq. aABq noX 'XBpox 'saraxq. aqq. aoj 'pooS sba' Aw-bbj q.1 • jjo-:itoaqo aqq. qSnoaqq. pxBd SBt aoq.oop aqq.--aoq.oop b xI'' pxnoD Xaqj, • jjo-;>tDaqo aqq. qSnoaqq. jjo pxBd qonui os pBq iCaqq. q.ng "adoxaAua iCBd axaqq. ux iCuuad b q.no -qq.xAV auioq q.uaA' 'aqq. Xbs oq. q.qSxa xi' s 1 'T 'am ox -uaapxxqoxooqos axaqq. 'uaapxxqo axaqq. aoj saaoq.s aqq. q.B q.xpaao pBq .'aqq. puy • uoq. B /$ aoj q.x q.oS iCaqq.--pxBd sbm. XBOO axaqq. 'p-cBd aaaAi sq.qSxx axaqq. 'pxBd sbav q.uaa axaqq. q.ng .. • adoxaAua 'Bd axaqq. ux Xa'oxu B iCxuo qq.x/' araoq q.uaAi iCaqq. 'xi'Mn 'Xbs axdoad aBaq xoA ' q.Bqq. og -saqaoxo JO q.saq XaaA aqq. puB pooj jo q.saq iCaaA aqq.
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download