Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 30 - Advert: Archie Neil: From the Life and Stories of Archie Neil Chisholm or Margaree Forks, Cape Breton

Page 30 - Advert: Archie Neil: From the Life and Stories of Archie Neil Chisholm or Margaree Forks, Cape Breton

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (296 reads)
 

zeensnonv QiAiuyoen 8||ag • uosduioiii aiuuog lo d|8M am MH? UBideo piBuoa Aq pansiiqnd y paiipg OHT Doa i'UODSVAGN • MGXaHaadVD • aAODSDaaAV aMIZVOVPM sezz$ SMdBjBojOMd 982 • saBcd ipz • puBisi uojajg ''D moqB jfooq injioadsaj 'juBSsp ub si siqj • sjsau -Old JO sauojspBaq aqj pm suojs ppij jo s3iTd u33Mi3q uoipauuoo snoaSjoS s'piB -jaSzjij qog oj ',dureoTj3q3 ui SoxreiQ uv • JO sauouiam s,nB3Aaa subjai raojj i,s3jn3 pjo sqj 3a3M jBq/A. i,??nj ??U-i? 'ooq JO saoqsMoas lo ajpuBq 3xb ub sjjbui noX op MOH sjn paBjsi uojajg adBj JO lIVHlHOd OlOHd-aNV-QHOAV V HXHON KMOa 92frt$.se!JOist9 j IVXOl 1 li nvioi : eseeid :vavNvo aaisino S3SS3UaaV UOd 1 nvioi-ans ; Aluo sedei eaesseo uo | XBl8eiBS%0lPPV eseeid . 'SXN3aiS3lJ VI103S VAON 1' :d3ddO IVIOadSJ 1 :p|BJ0BzJU i • • J[J0M aqj JO jjcaq aqj aureo -aq uoijBSjaAuo3 Xuomijsaj ibjq XjojSTq jbjo,, aoBid Jiaqj puB aidoad b jo jreijjod b jo sauojs IBnpxAipui SB ua5[Bj jaqjaqM 'Suipsaj poo • ?sjauoj -ajg adB3 yCq ppj SSI'OIS HHIT 3AId-AlH0J s a A n uo;9jg 9dB3 S2" U$ • saBed ee I "'Jn • '"o' l-''"' in'' 5[ooq siqi Xjnreuinq JO poB iBAiAjns SupBionjoxa JO sjuhoddb uosjad-jsjij anjj • jajOTAv ui uojaig adB3 ujaqjjo' :saAUV''VN 'IDS'LWdlHS IVHHO GAM MOiaHa adVD mo avavvxsvd 00*8$ • i • • snoa??BJjno 'SuraiBjjajua 'aAijBuuojui,, siino a S9wref 'q xNvio NOiaHfl adVD ani 92frt$ saBBd 28t :uO!i!P3 t66t {3Jopiioj uudisd/A) ..-ajnjino -5noj B JO saipnjs poo?? Aaj aqj jo auo puB uojajg adBO JO spBQ aqj jo ajnjino aqj uo uajjuM jaX sijooq jsaq aqj jo auo si siqi,, ??jiBjjJod-j|as .sjapjas DqaBQ B 'ip'' SB 'sajjOAa uuuQ saiJBq3 jq 'vCijaod pUB SSUOS IBOOI uo SuiAVBjp Xg aidoad XjBuipjoBJjxa UB JO [BXBjpod HiaiSSHD -DVQNVlNVOmaNV yiooa N013da 3dV0 0ISSV10 d3HiONV 3NIZV9VIAI S.NOlBda 3dV0 lAIOdd SVIOOa C 92t'l$ • S9BBd9frt UBui qSnoj 'qSnoj b sbav aq • suuojs ui s'ibs SuipjBq pue saij -UBqs Bas 'jso| aAOi puB uom aA0| 'sjqSyjsij puB 'iDajAvdiqs oj Xjnqsa?{MBH JJOj ui jou sno -jio aqj UIOJJ aAOi puB XjqBjiuq jo sauaos oj ajq sSuuq an oymaj si SupuM siq jo jsnjqj pjBMjoj aqx diqs jSBi siq uo Xupnui jo jpsaj aqj 'aoBj siq ssojob jbos XjSub ub • 'puBjsi uojajg adB3 'Xjunoo puouiqoiy 'puBiaAao Ul jadaaijajojs b sb sXbp siq papua oqM ubui I B Xq 'aouBuioj ajBuoissBd pire sjnS puB jajBM -JIBS JO XqdBjSoiqojiiB jsnqoj B • poaqopv piABQ uiBjdB3 s.uojajg adB3 jo ajq aqj raojj samois Hiapvni-aNv-Hono' NivxdVD Noxana aavD aNVlHDIH uiefdej uoyeag ade3 9Z-9t$ • seBBd 8fr2 • soioyd Ofr ABoioqiuv • AjoisiH IBJQ • AqdBjBojg Aduodd' 3yx 'uBuua''BIAI aioai'j • • sjauiBjjajua puB sjojBonpa pajoadsaj jsoui s.uojajg adB3 JO auojo ajq aqj sjunooay,, duijeqanQ auuy j(jBp[ &q; iiaN aiHDHV SMOOa M3N Z isujo 'eajo i'ujpead 'eejo isvtoog MdN
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download