Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 42 - Cape Bretoners Who Went Away: Murdock McPhee in Ontario

Page 42 - Cape Bretoners Who Went Away: Murdock McPhee in Ontario

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (441 reads)
 

SanS'6C9 (VOIAIAemouxeu) "S "N 'AaupAs leeJls 9tt0|iei|o eot? • S31 JO|s qjadns jo sjB3i( OZ "JO suoi;BinjBj3uo3 • sjauo'ajg adc' sn o; ;uB;joduii 'Jd si 3jniin3 jno ??uipj033J paj a'vv .Aumans' r; VIIOOS VAON • ABNOAS - fr02o-i799 nvo Asna di 1.1.03-1799 HOiVdSia "8 39vavo saAis ppuoQ • vs'nsippuB 'bd 'INO 'iHd |__-sBil 'a-HN'aN'SMi'Hjf :ui SupBiado '*'**-* I >IUVd IVIdiSnONI iUOdOAS 1 I • efrt'l.-fr99XVd • I 0932-Z99 _J I • aoiddo • ' 90IAJ9S siB)uaH JSIIBJI ?? japBoq. douB'siQ 8uoq ?p iBOoq . gUf'DnjX IBJ3U39 . ??pn Bu!>|onJi jAi ' s SBA. q.1 -ax po''ox' oq ano b ??q oq. q.x Sux:5tuxqi 'XBUixuB 9xq.q.xx b sbm. ojaqq. aoop eqq. pauedo oq uaq/' 'iCBAVB ojoav oSjoof) puB 'oopjupj puB Aq.uBqs eqq. q.B poAXJJB aq sauxpj aonjg ux AjTmBj sxq SuxABaT -ooq. oS oq. papxoap aq sauxw aonag jo qq.aou rajBj b pBq :>toopjn];' Aia -qdau sxq q.Bqq. SuxjBaq puB 'BpBUBQ ux aaaqAV -araos axq.q.as puB aaqaoaq sxq q.xsxA oq. puBj -q.oos raoaj araoo pBq uqof ajoufi sxh "Xq-UBqE aqq. ux paAxx ??''oqq- Suox 'o' a'ou' q.,uop i • araxq. aqq. xi' q.aAi sx q.x asuBoaq ' sjbo' paapunq b aaAO aaq.jB aaaqq. XIT'-S sx q.x 5:0 q.ox V 'qSnoaqq. q.ooj B q.noqB sSox q'xi' paXoanpaoo aq oq. pBq sxqq. puB Suxads b sbav aaaqq. uxBq.unora aqq. jo q.ooj aqq. q.v "qSnoaqq. q.aS oq. paaBaxo aq oq. pBq xTBaq. b puB 'q.Boq auoq.s b ao :jtoBqasaoq Aq sbav uoxq.Bq.aodsuBaq. q-saxj aqx • asaoq aqq. paoBxdaa saoq.OBaq. uaqAV 0561 q.noqB XT''n 'aasra sxqq. jo sq.UBpuaosap aaaw. raaBj aqq. uo sasaoq aqq. xiV 'puBx Suxasaxo ux raxq oq. dxsq Sxq b sbav sxqi, • sauxp' aonag oq. q.Boq iCq paddxqs aaaAv ssauaBq B puB x'?J ''T'' aaBra y ''JBJ b pBq aq raxq Suxxx'' P'''xaj sxq oq. jjo aaq.q.ax b q.uas an • sdranq.s aqq. q.sSuoraB ux doao araos q.aS oq. puBx qSnoua paaBaxo Suxuanq xi'J'''' ''. puB aaq. -uxAV aqq. ux saaaq. jo puBX aqq. paaBaxo Xaqj, • saBaiC aaq.Bx XIT' asoora ao aaap ou q.nq ajfxPXTAV aaqq.o puB sq-xqqBa JO sq.ox aaaAV aaaqq. asoddns i -aaiuxAv aqq. qSnoaqq. q.oS itaqq. suBxpuj aqq. raoaj q.oS Aaqq. q.Bara puB q.qSnBO ABqi qsxj qq-x' • q.xd b ux peaoq.s aaaAv iCaqq. puB aaq.uxAV Suxavoxx?J ''.'' aoj saoq.Bq.od qSnoua AvaaS Aaqq. puB uapasS B aoj paaBaxo sbav puBi -spuaxaj araxq.ajxx araBoaq Aaqx 'aooxj pnra puB jooa b aoj 'aBq :i|Ooxtaaq puB saxod jo apBra sbav qoxqAV Aq.uBqs 6X1 VeH aaqanD 'iraj'uoj'i ssajj A'isjaAiuQ s'uaanQ-xnoDpv rj i mu /U??.-o tv-xiix' /VMV ??"'sST" 56-63$ 9-6680-SeZZ-O Nasi HMD ??Xbmb SutoS 'uoi; -BjSiui-ino 'ajixa • S9uit;ub]aI avp UT 3}i uorjBjapajuo'-iisod JO aiiusD aqi jb aouaiiad -X3 aqj JO ajnjDid 'euoijeia -ua3 puB pDiqdBiSoaS pBoaq B apiAOjd sjauitjuBp[ asaqj JO saDuaDSTUiuiaj iBOiqdBjSoiq -ojnB puB suoTjDajjaj aqx sauioq aAijBu Jiaqj puB 'saijiunuimoD pajdopB Jiaqj 'saApsuiaqj jo SAvaiA jiaqj padBqs SBq BpBUB' jo saDuiAOjd auiijuBjAj aqj uiojj a'ixa jiaqj Abm aqj puB 'SBaiB Avau ui saA]asvuaqj Suiqsi'qBjsa puB oj Sutaoui saouauadxa iiaqj 'auioq aABa' oj suoTSTDap iiaqj jnoqB >[ibj Xaqj SB a'Txa ux sjamijuBjAj jo saoiOA aqj sjuasaad nP''i'a Aiv' 'Hvcny uj niHHna ahvo 'sw9sni{DessBp[ UI sjami'Tj'p' AVMV aNVH3UVI/l lAlir 'Dpo9S vaoti IU9JSV3 puv uoiajg adoo ui ajDs uoffi:tjadoadfo sduusii 00 • fujno aAl • SOSO-929 (306) euoMd • 0A3 30a "S "N 'Ajnqse>|MBH UOd LZL xog -pn saiiieay osueo ' ssduisng u| iboa pu'' hiq - B q-Xxnq puB aaqq.aSoq. pa:j'aoAv Aaqx 'Si''oopanw JO qq.aou q.ox aqq. paraxBxo aq puy -puBx aoj Sux>[00"x q.q.aqaoo aSaoao jo araBu aqq. Aq UBra -axq-uaS aaqq.ouB q.ara an ' sq.qSxa x'''uxra puB aaqraxq. aqq. raxq aABS qoxqAv puBX aqq. oq. raxBXO sxq paaaq.sxSaa puB UAvoq. oq. li'oBq q.uaAV an • aaAxa aqq. oq. XBt pauxBap puB Abxo sbav puBx oqx "q-noaq. pax'oads jo sq.ox qq.XAv Aaxx'-'' 'Rl qSnoaqq. Suxuuna raBaaq.s pazxs-pooS B oq. Suxxx'J q.saaoj pxxos saaoB Aq.xxs puB paapunq auo jo Suxq.sxs -uoo 'I uoxssaouoo 31 q.OT ' dxqsuAvox qq.xBaq -XBf) ux SBAV qoxqAV oq. araBO aq q.ox asaxj aqq. paitBq.s aq 'Aaxx'-'' ''' oq.ux uAvop Suxnuxq.uoo • paq.uBAV aq q.BqAV sbav q.Bqq. papxoap puB Aaxx'-' Sxq b Sux:itooxaaAo uxBq. -unora B JO doq. aqq. oq. araBO an 'saoAoAans Aq apBra asoddns i sSux:5faBra eqq. paAvoxx'J OH • saaaq. aqq. uo sazBxq oqq- Axuo ' pux:!' Aub jo pBoa ou sbav aaaqq. os ao saxxra uaq. aaq.jY -raaBj sxq puxj oq. Sux;i'x'' paq.aBq.s aq og • saxxra Aq.uaAvq. ao uaaq.jxj qq.aou aaqq.aBj axqBxxBAB (puBX Jo) sq.ox aaaAV aaaqx *ouxra B ux :j'aoAV oq. q.uBAV q.,upxp aq q.nq aaaqq.
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download