Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 60 - Stephen Patrick Sampson - My Life

Page 60 - Stephen Patrick Sampson - My Life

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (175 reads)
 

• SUV3A 09 U3A0 dOd SiV3W 1130 AlllVnO NI ONIZIlVIOSdS 'isdq dm )aS nox 'sjxjojf uof'sv noX udi{j' 'SdSvsnvs Ano d'vm ot sd'vt;; advo di{f puv *s)Vdm pdioadsut juduimaAoS jsamfdm Xjuo Smsn ut 'pud d'vi d' luojedded joh Lunjpei' , ''S& Buippnd ejjMM, juojsddsd lOH . 'S'''P' eu6o|og onjeQ, BSSBq|0>|. !UJB|BS . ''m'i' sObsobs MSJIOd , :epn|ou! spnpoid euu jno 8ZI.Z-398 JO llu-ZQQ euoqd l7>lfr Hia • aaOdlU31VM M3N • Amh uomn 1-3 • f'y 'OJ iBvsntf' lotMdn' SHAdOH IUZ-9Z9 JO S 1.22-929 ouOMdoioi 0A3 30a "S "N 'Ajnqse>jMBH UOd '6ZI. xog Q "d seajv Buipunojjns pue ssdujOAUi 'anbipnp pooH IJOd BuiAjes SUBMOld S.NOa iCaqq. uaqj, 'sqnq. aqq. jo q.no ua:>t'' bjbia Aaqq. uaqm JJO paqsB'v ax-j'oxd aqq. aABq oq. paau pxnoAv poo aqq. 'auixq. Suxqsxj poo Suxana • paddxqs pus uoxq.Bq.s ABifi.XT.BJ aqq. oq. ua:5'Bq. aq oq. sx3.JJBq QOC aABq samxq.aiiios pxnoAV aq XBJBy[OBm paqsxj aq uaq/y -ax pBojun puB aSBq.s aqq. oq. uAi.op q.x a:ifBq. ' sbS aqq. dn :i'oxd 'ajoq.s aqq. oq. o3 oq. aABq pjnojM- -'aqx • sranjp uoxiBS-gi; aaaqq. japjo pxnoAV aq lauxxossS sxq oq. paxxd -dB amBS aqj, • aSBq.s aqq. uo dn sSBq asoqq. q.jxx oq. paSBUBra jeAa spx:>t asoqq. Aioq ajnq. -oxd UBO noiC OS q.aBO aqq. uBqq. aaqSxq sba' aSBq.s SXH "aaoqs aqq. q.B uamjaqsxj aqq. oq. pBOx JBO aqq. jo q.saa aqq. xi's puB papaau aq q-x's '''' TI' 9'Bq. pxnoM. an "aaaqq. q.x pBOxun puB aaoqs aqq. q.B aSBq.s sxq oq. uA'op q-XBS aqq. a:>'Bq. uaqq. 'q-X's jo sSBq punod paapunq qq-XAV q.aBO aqq. dn pBOX 'Suxpxs pBoa -XT'' 9R1 o' uMop oS 'q.aBO aqq. oq. dn asaoq aqq. qoq.xq sxJtS aqq. a-i'Bm pxnoM an "pBOx aBO aqq. Aq q.xBS sxq xi' aapao oq. pasn an • paBq ooq. sx'tS q.saSunoA OAiq. aqq. paqsnd an • spxoo BqTJJB:i pBq spx' aqq. puB saaqqna jo axBd b maqq. Anq ubab q.,upxnoAi 'Auuad iCaaAa paqouxd an " spx:' aqq. oq. uBara sbm an • aaq.ux/' Pjoo aqq. XI' 'o q.uaAv sxqq. laaq.BA' duind :5'uxap q.ou pxnoA' an • amoq :j'DBq maqq. XaaBO puB aaq.BAV jo sxT'd JO axdnoD b dn XITJ PUB Suxads b oq. saxxm OMq. >[XBM oq. pBq Xaqq. uaqj, • sqq.Suax aAoq.s ux dn raaqq. Suxq.q.no uaqq. puB amoq spooM aqq. JO q.no saaaq. pooMpaBq Suox SuxSSBap ' q.aM. q.oS q.aaj axaqj • saoqs aaqq.Bax ix''s puB saqjoxo raaBM axq-q-TX Ajba qq-XM mous daap ux spooM aqq. oq.ux oS oq. pBq ABqj, "mxq aaq.jB :5toox oq. pBq aaqq.ora axaqq. puB sxJtS OMq. aqq. OS • :5ioxs q.oS aaqq.oaq s.axpxoQ aaq.uxM auQ • qsxj sxq qq.xM aaqq.oaq axaqq. padxaq puB saaraaBj aqq. qq.xM ;i'aoM oq. q.no q.uaM. 'pxo saBaX q.qSxa aaqq.o aqq. 'uaAas auo 'sx'xS axq? .q.xx OMq. aqq. uaAg • q.aam spua By[Bm oq. SuxAaq. ''.' • • • ..'' '.'g Oi >inv? NVO nOA 31d03d axTq'' aoj ax3 -sieajts JOISomojoq-? oBjooo joujoo -Snaq.s paBq b 'Buipimg SBJOweo AmenQ pBq Aoq q.sapxo puooas aqq. puB sxaxS q.sa -SunoX OMq. aqq. puB aaqq.ora aqj, • Aoq jsapxo aqq. sb xI'' SB paxaaBm q.oS sxaxS aqq. JO OMj, -Suxaxx B aoj paqsxj puB aB'aS Sux -qsxj s,aaqq.Bj sxq aaAO :5iooq. Aoq q.sapxo puooas aqq. os • sq.q.asnqoBSSBH (puB) auxBw ux spooMaaqranx aqq. ux sbm Aoq jsapxo aqi • pauMoap aaqq.Bj axaqq. Z06T uj • saxaaaq sxq aoj punod b ;> z/l Z q.oS OH • :it'T' pxnoM Aaqq. uBqq. saxaaaq aaom q.Ba pxnoM Aaqx 'q-ai'SBq sxq ux dranp pxnoM Aaqq. 'saxaaaq qq.xM paxXTJ -'aqq. sdno axaq-TX qq.XM puB aaqq-Bj axaqq. aoj AuBdraoo pooS aaaM sxaxS axq-q-TX aqX • Sux:ii;oxd aqq- jo q.sora PTP an • TTT'J IT IITJ P'b q.a:itSBq x'qsnq -JXBq B a:iiBq. pxnoM an "saTaaaqanxq SuT'OTd mTq qi-T' ino oS pxnoM sx'T' axq-q-TI o'' 'T' 'SuTqsTJ q-no q.aS q.ou pxnoo uaraaaqsTJ aqq. uaqM sAbp Araaoq.s uo 906I oq. 1706! moaj '-'IT -raBj aTaqq. ut sx'T' Jnoj puB sAoq anoj psq Aaqx "SuTATX b aoj SuxqsTJ q.uaM puB ' q.Boq B q.qSnoq 'asnoq b axT'*' aaqq.Bj aan 'I*a*d 'Xoq.STJa oq. paAom Aaqx ' sqq.uom aaaqq. puB aBaA auo sbm i puB pxo aBaA auo sbm aqs • ara qq-T' c't'o amBS aqq. ut q.nd sbm ' ajT' aanq.nj Am 'aTPIoO 'aoBxd ano q.B q.qSTU -aaAO paABq.s Aaqx "puBxsi paBMpa aouTaa
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download