Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 64 - Stephen Patrick Sampson - My Life

Page 64 - Stephen Patrick Sampson - My Life

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (180 reads)
 

9382-689 JO 8800-399 AaupAs '"Pd 9>|B1 Pubjq 09t7 {1 pooj aujdi pue eoiAjes lueiiaoxg auiooiaM uiiBMV pejeAjiaa sjapjo mo 9>iei eiqeiieAv saiiuioed lanbueg sieioads uoaMOunn Aijcq ajoqdsomiB Suiuip ju'Sop puB paxBpj B Ul 3UISin3 UBlpBUB3 puB [Bjuaijo m'iiinum 6u!>|jEd eidiuv , seiBOjjiyeo yjo peideoov spjBO ijpejo Jofe'' lHOINail/i nil NHS WV Z IIU iVS pue lUd • |/IV I. 01 wv U AllVa N3dO luejne)S9u pasuaon Aiinj OOi NVA AiOHO 005 paueasBj 'jaqaaSoq. maqq. paoxxds 'saufx SuxqsTj OA.:i. ;itooa 'sj'Bja jo sqna jo axdnoo B apBm aq og 'aajjo oq. pnq itaqq. SuTqq.XuB ' saxqBq.aSaA 'jaq.q.nq ' sSSa a'Bq. imaqq. qq.TAV jaq.JCBq pxnoM aq 'qsxj Anq oq. iCauora aqq. aABq q.ou pxp Aaqq. ji • saamaej aqq. SuomB Aaq.unoD aqq. oq. q.no oS pxnoM aq uaqx "''' -Sbm. aqq. uo aox ux pa:itoBd qsxj sxq q.nd ' uo -Sbav puB asaoq b q.qSnoq an "aBxiop ' B'Bm oq. suBam ao spux;5f xi' P'TJ px'oAi aq puB UBm snoxq.xqmB AaaA b sbav avbx-ux-aaqq.oaq An • Suxqsxj aoj aAox Am xi' q-sox I AqM sx q.Bqq. puB aouo q.qSxaj psq b q.oS i q.nq aaAO paqSnBX I q-Bqq. pauaddBq sSuxqq. jo q.ox V • a>[oaq.s b mxAs q.,upxnoD i paBoq -aaAO am paqsnd aq jx asuBoaq jjxq.s paaBos SBAV I q.nq aammxAvs pooS b sbav eq asanoo jo • dn raxq 'oxd puB punoaB q.Boq aqq. uanq. oq. psq I -paBoqaaAo SuxAxj q.uaAv aq puB q.Boq aqq. jo uaaq.s aqq. uo daaxsB punos sbav oh • Aonq ABAvaxBj aqq. ;itonaq.s q.Boq eqi 'anoqaBq aqq. jo aouBaq.ua aqq. oq.ux SuxoS daaxsB xi'J I -Suxuuna sbav aoq.om aqq. puB uAvop aaaAv SXTBS aqq. ' puxAV qonm q.ou 'ABp q.oq AaaA B SBAV q.1 • uaq.jo ooq. aouo q.Bqq. pxp i -daaxs exq-q-TI ' aABq pxnoo aq os aaoqs oq. q.Boq eqq. aaaq.s oq. am xx'i pxnoAv aq samxq.amos -qsxj ano Suxsseap q.aBq.s puB aaoqs aqq. oq. :i'0Bq XT's pxnoAV aAv aauuxp aaq.jy -aauuxp aABq puB Baq. eii;Bm 'saoq.Bq.od i'ooo 'qsxj B dn UBaxo -:5iooxo,o aAxaAvq. XT'''' Suxqsxj q.aBq.s uaqq. 'esxauns XT'un pxnbs qsxj ao q.xBq aoj q.au b dn x'''H ' spunoaS Suxqsxj aqq. oq. q.no q.aBq.s puB mBaaq.s aqq. ux paaoqouB sbav qoxqAv q.Boq aqq. oq. q.no oS 'Aaop aqq. oq.ux q.aS 'jaBqAV aqq. oq. UAVop oS ' q.sBj:i'Baaq jo axq b q.a9 • maoq.s b ao ABp -uns q-daoxa ''00x0,0 auo q.B Suxuaora AaaAa dn q.aS 'Suxaxx b aifBra oq. Abav paBq b sbav q-I • jaBqAv b q.x XI'' pxnoAV i ao noA--aSBq.s B q.x XI''' ABq:i. :raaojq.Bxd b pxT'R Aaqq. AjuBqs q-Bqq. jo aoop aqq. raoaj • Aq.uBqs b q.x XXBO Aaqq. Abavb q.nd aaB Aaqq. uaq/* • ux qsxj sxq q.nd oq. raooaaaoq.s b spxTi'ci UBraaaqsxj aaoqs Ajbab xxaM " sx eSBq.s b q.BqAV aapuoAV ABra noA avou os -q.no sq.nS aqq. b-'b' oq. ara oq. aaAO maqq. ssBd puB 'uado qsxj aqq. q.no puB aSBq.s aqq. uo dn araoo pxnoAv aq 'aaaqq. paqsxuxj aq pxnoAv aq uaqAV asnBoaq aaq.BAV jo qnq. aSaBx b oq.ux raaqq. Suxq.q.nd sbav i • aSBq.s aqq. uo dn qsxj aqq. xi' Avoaqq. puB >[aoj -qoq.xd b qq.xAV q.Boq aqq. ux uAvop q.aS pxnoAV OH 'aaaqq. aaq axq. puB aSBq.s aqq. oq. dn q.Boq aqq. Suxaq pxnoAv (AVBX-ux-aaqq.oaq Ara) qsxj jo pBOx q-Boq B qq.xAV punoaS Suxqsxj aqq. raoaj ux araoo pXnoAV OAv uaq/y lU9-6t9 XBpuj 01 Aepuoi' 0C:9 • Oe:Z. uodQ auiii UBd "8 euiii iinj SJeaA 01. 01 SMiuoui 81- • A3NaAS • iN30S3U0 VaN310 Zt lOO''s'Jd • Aq q.aS oq. qSnoua pxos puB saxaaaqanxq pa:s'oxd a/' • aara -rans aqq. jo q.saa aqq. paBq :i'aoAV oq. :>i;BaAV ooq. sbav puB pBq AaaA sxq.xqo -uoaq qq.xAv paaaqq.oq sbav i - ux aAxx oq. sn aoj asnoq b q.qSnoq avbx-ut-'?R'?-'' 'Vl 'Sux -qsxj aaq.sqox Jo sqq.uora OAvq. Ara q.sox I os 'Bxuoranaud axqnop pBq i pxBS puB ara peux -raBxa aq 'aoq.oop aqq. aoj q.uas sanoqqSxau 9RX *'oxs AaaA q.oS i aaq.jB sABp Avaj y - q.qSxu xi' ''R R'T' paABq.s puB pxjqo aqq. uaoq pBq an " q-T o''m pxnoAv ajxAv Ara :iiuxqq. q.,upxp aq ara pxoq. aoq.oop aqq. araoq q.oS i uaq' -araoq Ara oq. :JtOBq paq.aBq.s aAV uaqAV Suxxx'J aaaAv sai'BXJAvous aSaBT • aBO drand aqq. qq.xAv uoxq.Bq.s aqq. q.B aaaqq. SBAV pBoaxT'' 9'1 raoaj ueraaaoj uoxq.oas aqx • jBaAvs qq.XAV pa;5'BOS sbav i ''l"E'd. 'Ab[aBp B uo uxBa aqq. ux saxxra aeaqq. i'X'' Oi ps' I 'S'msxj SBAV I aaeqAV Aaoq.oBj aqq. dn pauoqd puB aoq.oop eqq. paxx'' 'ux SBAV ejxAV Ara uoxq.xpuoD eqq. avbs 'ux pexx'' puaxaj y -jno passBd puB aaxj b a:JtBra oq. paq JO q.no q.oS aqs os q.no q.uaAv aAoq.s aqq. ux eaxj aqx ' anoqBX ux sbav aqs uaqAv ejxAv Ara uo Abavb uBa x'T' ST'.1. 'PIo aBaA auo Axuo sbav oqAv aajqSnBp Ara puB aaq aajjB Sux'j'oox X-''T' SunoA B pBq aqs -jUBuSaad sbav ajxAv Api -eraoq raoaj saxxra euxu q.noqB sbav i -sdBaq. puB sauxx ano q.as oq. aaoqs aqq. jjo sjBoq ano Suxq.q.aS araxq. paBq b psq a' -aox jjxap qq.xAV dn paxXTJ s'' aaoqs aqq. XT-''V '1 "H'T'JOO -OBW jBn-' qiT'f' ''I'a'd 'P'9H 9iq'D 3-B saajs -qox Suxqsxj juaAV i '2261 JO Suxads aqq. ui
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download