Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 66 - Stephen Patrick Sampson - My Life

Page 66 - Stephen Patrick Sampson - My Life

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (151 reads)
 

aajqq. pBq ajxAV Apj -maqq. uaaA'q.aq q.uaa oq. asnoq b q.oS PUB 9361 'V'C UT ' Abxxt'As oq. s,jaq.a(j • q.s mojj paAom ajm 3 , jaqq.ojqdaq.s Am puB ajxw. Apq; • UOXq-BDBA s,'aaM auo q.aS oq. saBaX xxs -Xq.uaiviq. pa;i'jo/' ;'96I ux jjo pauoxsuad sbav. 'sjbbA aqSx' -Xq.axqq. nxm q.Bqq. ux pa'joM. I • • pajjajsuBjq. noA aABq puB aoxjjo XBjauaf) aqq. xi'' XXXi' a/< • 'pxBs aH "px'OAV i pxBS I -ajaqq. i'joai oq. bi'tx pxnoA' I JX am pai'sB XXT' ajxM aqq. ux ajxAi aqq. paSnBS oqA' UBm aqx ''J0t*i. oq. xxxm XXBU pUB ajxAv aqq. oq. jaAo q.uas SBAV I iCBp auQ • q.UBxd Xaaq.s aqq. q.B q.uamq.JBd -ap pJBX (XBjauao) aqq. ux qoC B q.oS i puB jaqq.ojqdaq.s ??'' ' /36T JO Suxjds aqq. uj • sn JO qq.oq JOJ suxj q.no pai'jOM. Suxqq. -XjaAa • -noX qjxAi q.no amoo oq. mxq XX?I.ii 'PTBS ssoq aqq. os 'paaj oq. i'xxmBj puB ajxAv B pBq aq pxBS i • :5'UBq xboo aqq. uo qoC b jaqq.ojqdaq.s Am aAxS pxnoM aq jx auxm pa>[SB I puB sjaqq.ojq a:5xtx sassoq aqq. XX' Mau>[ i 'AjBnuBf Xxq.un paasBX Axuo qoC sxh • AuBdmoo XTO ub qaxAV qof B q.oS jaqq.ojqdaq.s A-]/' • :i'uBq XBOD aqq. uo qoC b am q.oS aq OS axdoad s , ajxa. Am jo jnoq 91.91.-'99 ViiOOS VAON 'ABNOAS avoaivNiiAiagiee ??Qii S31VS Aanoa3i/i nioonii vzvid ??30N3IN3ANO0 unoA UOd 3AU3S3U NVOnOAiVHi S310IH3A NV01 3 UO 13313 V 3AVH 3M i_ '3IAIIiiSUId 3HiiH0IU ilXIdNVO 3MiVHiOS iN3IAIiS3ANI oo'000'Ofr$SIHi 3aVIAI 3M i3N0ANV NVHi a3iSVd ilOQdMQNV >ionaidOdvo Aanoa3iAi ao aaod ANV 30IAa3S 3M -)jni| 0} dAeii '.usdop q'n' di|} 'ng SI ||iq jnoX uo puij noX ||b 05 • uj3|qojd aq;jo }no-iuud p9|!Epp b sapiAOjd os|e sqqs XpiEjnDDB puE X|>|D!n' 'SuojM s,:'EqM XpExa Mou>| Ljpq DjUELjDauj jnoX pus noX lEq:' OS 3piLj3A jnoX o; dn mSu s>)ooq SQQS ''tuxjp Ai.aj B jaq.jv • saAXAi jno q.Bajq. oq. amoq ai'Bq. oq. jaaq puB sauxAV uBxxBq.i aoxu amos Anq pxnoM. Bffi -uaqq. dBaqo sbai jonbxi • s:i'uxjp Avaj B aABq puB samoq s.joxxbs aqq. oq. oS pxnoM. I puB jaqq.ojqdaq.s A-]/i -XBajauow oq. amxq. aqq. jo q.som q.nq ' oaqanO ' sjaAx' aajqx q.B oSjbo Jno pBoxun pxnoM. aAv sarnxjamog • Xnjxq.nBaq sbail jaAxj aqq. Suoxb Xjauaos aqx "jaAx-a aouajAVBi • q.s sqq. dn joj x'oo papBOx puB 'SjnoqsxnoT: oq. ajaqq. mojj ''g'D 's,jaq.aa: ' q-S oq. q.uaAi puB xbjxxbh 3-jax a/? • s'J'ooo puooas puB q.sjxj sb buooii'.bj'.s pjoq aqq. uo sqoC q.oS 'xbjxxbh oq. q.uaAi I puB jaqq.ojq-daq.s Am '9261 JO XT'''V uj ' • • • Ab[ aABS oq. japjo ux uajp -XTRO aqq. qq.xAV uAiopuns ajojaq paq oq. juaAV puB jammns XX' BJBqtAiB q-no q.oS joAau aqs • uo q.Ba oq. axqBq. pjBoqqSnoj pxo ub osxb ' uo daaxs oq. ssajq.q.Bm AVBjq.s b qq-XM. paq b puB saqouaq uapooAi jo axdnoo b qq.xM. q.x jo q-saq aqq. a:ii:Bm oq. pBq aqs "Jooxj puB aAojs
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download