Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 80 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography

Page 80 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (229 reads)
 

9 361 eouTS H79e-S29 s6u!)seH UOd ' 0632-962 jaAiy eipp!i/| 30lddOaV3H :su0!ie30-| qmi qiim mon • pn sjojoi/M Abmp!|/| 669I.-929 XVd ZZU'Z99 saiwjiisa 33bd • siftiaisAS oniiv3h oidioaia ?? aoiAuas aoNVNaiNiwj • suoiovaiNoo onihim iviiNaaisau - ivNoiiniiiSNi • iviouawi'oo • iviHisnaNi • :NI 0NIZnVI33dS suoiovaiNOO nvoidi03i3 '?? S N A3NaAS ISseAeaaon. S3JBJS psjran aqi o} uopjg ddB-j uiojj pajBjSima oqM uamoM aqj JO iu90J9d 08 stuos '9|dmBS jpms b uo pasBq qSnoqjjv '/puBq,, XjopBj OJ uoijis -irejj apsapqM aqj 9>[Bm u'qj jaqjm '??uijj9S uBqjn ire ui jiaqje 'sni5is jTJuopip'jj Suisn anuijuoD oj Xjiunjjoddo ub subijoos ba -ojtv[ jaqjo pire sjauojsjg sdB' pd/Aoijis sumoj jjod SuunoqqSpu 9qj puB uojsog Jsaih 'OBmuidy' sqj ??uo|B sumoj jjim {uujsnp -Ul aqj Ul pOAq ajdures uojajg adB3 aqj jo auou puB suuijoos BAOfsi aqj JO Maj ApAiyspj 'XpuBoijiuSis jajsaonoiQ jo qjjou sajim Maj b 'podXjnqMa' jo umoj Sutrejcas aqj ui su'poog 'AON ??61 os|B ajaM ajaqx 'Dg pu' BqojiuBpM ui 3uiAq subij -oas BAOjsi JO jaqmnu aqj ayqnop UBqj ajoui 'jajsaono'o jo jJod Suiqsij i'diouud aqj ui paAq 'sjauojajg sdBj pjjaAas Suipnp -Ul 'sireijoas bao|si ??8??'3 ''JP ''' spisjno jBqj SMoqs snsuaa 0881 9qi 'saaBjd omj asaqj ui sX'p jiaqj papua sjauojajg QdBj [BJaAas 'XySuisudins jo' -sasnoq uapooM jo qjnqns Suipuedxa UB 'jajsaqojoQ ui puB 'Suipjmqdiqs uapooM jo ajjuaa b 'uojsog jsBg Ul ajaM sireijoos baom jo sjajsnp jofem omj aqj 'uojsog uiqji' jajsaojOyVV pu' uojsog ui sjajuadjuo ||b jo juaojad 03 jaAO pasuduioa 0881 "I pu' sasnoq uapooM guippnq oj sdiqs uapooM Suipimq mojj paujnj 'aidurexa joj • 'uaui mbs puB ja -qajBq,, Bpoag baojsj SupiBm-jauiqBO puB 'Suuadooa 'XjjuadjBO 'Suipjmqdiqs sb qons sjjbjo Sup'JOMpooM puB iaaiAjas oijsam -op puB IIB19I iSuiddiqs puB Suiqsij :aiqB|iBAB ajaM sjamijuBjAI JOJ sqof aiqBjms ajaqM Aip SuipuBdxa X|pidBJ b sbm uojsog • • ??Z.l7-0l$ ireqj ssai joj ajBj XBM-auo b Suuajjo 'uojsog oj XBjqBjj pajaau -UOD saaiAjas jauiBajs JBjnSaj ''981 Xg "SjajSBoa pire sjauooqas Suiqsy ampuBjAj jo ireouauiv uo uojsog oj qjjaq b pajno -as jqnop ou sjapire|Si y(uBm snpoxa aqj Suunp puB 'paqsqqBjsa p/A ajaM sjoBjuoo iBpjauimo3 sjapBJj aa'piB;' oj qojBo jiaqj pps pBq sjaqjo puB 'spssaA Suiqsij sjjasnqoBSSBp[ uo pajiq pBq uamjaqsg uojajg adB3 puBiSug /AOi<[ ui sjaXnq oj jndjno jpqj JO qonm pps Xaqj sjboX Xjpojdpaj aqj Suunp pire 'ja5[jBui pUB'Sug /Ad' aqj ajBJjauad oj pauj pBq saiuBdmoo poo uoj -ajg adB3 'sog8l 'l-''' 'qj ''uig yCmjuao aqj jo qonui joj asop uaaq pBq uojsog puB uojajg adB3 uaaMjaq uopoauuoo aqx ??jajsaojo' JO jsom Maj pire uojsog ui maqj JO jsom 'sjjasnqoBSSBpM ui poAq subijoos baom Z,0??'6Z '0881 • -japJoq [BuoijBiuajui aqj passoio pBq sjuBjSima jo juaojad 19 JBqj SMoqs sauBnjiqo uojajg adB3 jo XaAjns aqx sajBJS pajiuQ aqj Ul juaojad 8Z, Suiuremaj aqj 'BpBUB3 ui ajaqMasp juao jad 33 'aouiAOjd aAijBu jpqj apisjno subijoos 'aom 19S'S9 sjsm ajaqj 'a|qB{iBAB ajB soijsijBjs qoiqM joj jboX X|uo aqj '18-0881 UI sajBJS pajiuQ aqj oj pajBjSraia sjauojajg adB3 ajoui jbj ja' Bas Suuag aqj ui bjisbjv JJO s|Bas joj pajunq jBqj jaag uojajg adB3 iievas b pauijoj spssaA aqj 'ajaqj tBuojoi' oj ujoh 9dB3 punojB uojajg adB3 mojj pajres ajOM jBqj sjauooqos paMOJO sjapuB'si Maj V juauiyCoiduia amos pajajjo Xjjsnpui SuiSSoi 9Z9'-P6l (306) 981. VZa SN 'ABNQAS HldON aais lepjauiiuoQ ci-Z eiqeuBAV souqej BuiJimo uouoq sn *o AjeueA Buipuedxa j8A3 :Sb3ninD N0liN3iiV MOSOl S3A0I OQM UOSJdd om JOj. lOOjJOd S3NIH0VI/I 0NIM3S JJ'dd 6u!)|eiuss3Jp 'spuiiq 'sauadejp luo'sno 'lujed 'jadedneM 'sojjqej peimn siiiBMejBui'ixi sajnieaj AeQ • Buiujq pasuaon • lAI'd 6 Ol • |/|V I iNvanvisaa AiiiAivd s.Aaa3>i 39Nn01 SiAUOni Q Bunuea '0 luaujuieiJaiuB qiBg loodijiii/w a eunes o lood o • Aimoej uonBOJOoy joopui Ai 9|qB0 jno|oo • pauoi)!puoo jjv SI/IOOa8I.Z 999Z-199-008-1 :9aJd IJOi . Ol7U-6e9 (Z06) S'N ABNOAS Qd S'ONW 009 leiOH AeupAs S.Aaa3>l aqj puB 'uojajg adB3 mojj uam paouauadxa Majp oiuibubn JB sauim IBOO aqx aouiAOjd aqj ui a'qBpBAB uibSb sbm juarnXo'd -ma qonm jBqj SO88I 'qi IP'' JOu sbm ji joj 'qjnos >ioBq pajjup XjqBqojd Xaqj 'pajsuBqxa ajaM sauim jaoBid aqj sy ??ooqiJB3 aqj Ul jajBi uaqj puB jaAi' jasBJj jaMO] aqj Suop saqsnj p|oS aqj Xq sSuiSSip Biujoji|B3 aqj mojj qjJou uMBjp 'soS81 'J'l 'qi ui Biq -mnp3 qsijug ui Suiaujb unSaq X|qBqojd pBq sjauojajg adB3 • juairemjad auiBoaq sauiBjd aqj uo 5[jom jbuos -Bas 'sjauojajg adB3 XuBm joj uojuouipg sb jbj sb maqj >[00j Z% jaqjouB iuimosoojAi oj ja'toij lunjaj b Xnq ppoo sjaSuas -SBd '83$ JOJ suoijBuijsap apriBjd oj xbji|bh uiojj suibjj aajqj Suiuunj ,/spjppds jsaAJBH,, JSJij sji pajBjnguBui ''3 aqj 'Z6% 1 JO jauimns aqj uj -puBtsi aqj uo Suijinjoaj ajaM 'jaAi' 'IPPIIM JO Xjjamjoj jnq 'BqojiuBjv 'nojiuBp[ jb jamjBj b 'UBaqopv • 3f SB qons sjuoSb uopBjgima 'so68l XjJBa aqj Xg Suuds jBqj 2ad -luuiyW OJ Mo2sB|9 fA3' mojj uiBJj juBjSima ub uo ajBJ |Bpads B JO aSBjuBApB a>{Bj OJ SuiuuB'd aq oj '/XjuoqjnB pooS uo • 'pa -jjodaj ajaM oqM qSBmooooXq' puB 'noqBjAj 'pooH poj mojj soiuBqoam puB sjamjBj os sqj SuomB ajaM sjuBjSima asaqj jo amos sdBqjaj '/aouiAOJd auiBJ'j aqj joj samoq pp jpqj aABaj OJ suopBJBdajd Suppm ajB sjamjBj jno jo amos,, jBqj paAjasqo jadBdsMau amBS aqj 'jBaX SuiMonoj aqx smojjbm apiq uiojj Z pUB 'XBg jsayw uiojj z 'qSBmooooXq'w uiojj ajaM ajdoad 33 :??adiuui' ui XjjBd XjojBjqapo b uoaiS pBq sjauojajg adB3 93 JBqj paounouuB pjv.i9H AdupAs yuo/' aqj 't88l ui • sjaqjo jo aouapuadapui aApBJBdmoo oj 'amp jjoqs b ui 'puB 'amoq XddBq B 'qjiBaM aApBJBdmoo oj pBa| [pM 'pazps ji 'qoiqM 'Xjiunjjoddo uB"joadsojd Mau b • 'uo juaM jadBdsMau aqj 'pajajjo BqojiuBj' '/snpoxa pnuuB aqj joj Xpamaj b • sb jadBdsMau uojajg adB3 auo Xq dn ppq sbm aouiAOjd aqj • 'jaipq ssBdjns jsomp,, jBqj ''sjsaAJBq pjpunoq,, pire ,,sppij apjjaj,, sji qjiyw papps uaaq pBq Xa'iBA. Xojpo3 ajSBam aqj jajjB sjBaX of amos 'jaijuojj pjjnjinouSB Mau b sjauojajg adB3 pajajjo '881 ui Sadiuuiy' OJ (HdD) Xbm|ib' app'd UBipBUB3 aqj jo uopaidmoo aqj 'pireq jaqjo aqj uq uojuh a'pjq 3uo|B sdiqsuMOj aqj jo 'ojuojox 'pajjuopv Ul patjjas XpuajBddB pip oqM asoqj jo jsom pire 'ou -BjuQ JO oaqan' oj poAom aABq oj jBaddB sjauojajg adB3 /a''i sauim p?oo s.puB'si aqj ui paXoidma saAijBpj puB spuauj umouji jo pa5|joM jaqjp pBq XuBm :sja
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download