Cape Breton's Magazine

> Issue 62 > Page 3 - Cape Breton Dragerman at Westray: George Muise, New Waterford

Page 3 - Cape Breton Dragerman at Westray: George Muise, New Waterford

Published by Ronald Caplan on 1993/1/1 (419 reads)
 

6S9 d la SN 'AoupAs 'pBoa e>lBi puBJO 008 ;sjDa' jnfssaoons OZ 'o suoimmmSuoj IIBj[ aq; ui 3>ib3 5' b3x /(Ofua ?' 3UI03 Ava SHOiNias simuop[qDBajo i'Bpsjnqx ;sBT XjaAg WW, ?TTm 1111111111' =FFr aqq. Suxi'ooxq sba' :iBqq. sxjqap eqa eaeiiA' BaaB q.sBx aqO- sbav qoxqAi 'q.nossojo g aeq -mnn 3-J9I s' 'puBq q.B pBq aAV q.Bqa ??j'SBq. aqq. 95fBq.aapun oq. peaBdaad sbav jjasmxq eq iBqq. puB uoxq-xpuoo Sux2i;aoAi pooS ux sba' auxqo -Bia sxq iBqq. aansux oq. aaqmaia uiBaq. qoBa pa:5f09qo i puB pajBdaad sbav uiBaq. aqq. aouQ • aauixaq s.aauxiu aqq.--q.auixaq aqq. uo Sux -jBaM. aa,noX q.Bqq. q.qSxx aqq. aABq Xxuo noit uaqAv Axx'xoadxa -paaxuixx 7Cq.q.aad sx Aq.xxxq -xsxA puB uoxq.BoxunmuioD 'uo sx aoaxdaoBj aqq. aouQ 'aoaxdaoBj aqq. oq. q.oauuoo puB dn aiuoD q.Bqq. auxqoBui aqq. aABax q.Bqq. sasoq OAvq. s.aaaqi • :ifOBq anoiC uo 5i;oBd5'DBq x'''' ' aiffX sx q.x lauxqoBui q-OBduioo Xxjxbj b s , q.i • sanoq aajqq. jo ajxx sq.x auxqoBm aqq. saAxS qoxqA. uaSAxo jo axaq-oq xi''s B Xq paqsx -uaxdsj s, q.x snxd * uaSAxo aqq. seq.Bxnoaxoaj puB qq.Baaq anoX uioaj apxxoxp uoqjBO aqq. sqnjos auxqoBui aqq. apxsux aaq.sxuBD aqq. puB paxo-'oaj sx axB aqq. ' q.no aqq.Bajq noX sb puv * ax R'T' uaSiCxo jo Xxddns b saxajBo q.i • sanoq aaaqq. paq.SBx q.Bqq. saaq.sxu -BO Suxsn aaaAv aA. q.uxod q.Bqq. q.v 'sanoq anoj JO sanoq aaatqq. aaqq.xa q.SBx ubo q.i "XTT'J s,q.x uaqM. spunod i?' iCxqSnoa sqSxaAv q.Bqq. auxqo -Bm B s.q-i -jBaA smBaq. anosaa auxui q.soui q.Bqq. auxqoBtu aqq. sx 'z.xf)g aqx 'aaqiaaui uiBaq. qoBa joj i'Daqo oq. pBq i qoxq/ 'uoxq.xpuoD Suxq.B -jado ux s,T7/.x03 Jxaqq. paoBxd Aaqq. puy 'uaSA -xo aapun oS oq. msaq. aqq. aoj aapao aqq. babS i • aaaqq. x''s ' PITT'ci puB anossojo i aaquinN q.B uo anuxq.uoo oq. paaxnbaa aq pxnoA. aM. puy 'X''s iCaBJodtuaq. b SuxpxT''ci q.nossoao 9 aaquinN q.B niBaq. b sbav aaaqq. q.Bqq. sn pauiaoj -ux an • aq.xs aqq. q.B aoq.Buxpaooo aqq. qq.xAv ux pai'oaqo aAv 'anossojo g aaqmnjsi aqq. q.y • asBq axB-qsajj aqq. oq. ' g oq. uAvop anossoao g uioaj 3fx'' puB jBaS ano pBoxun oq. pBq a>v puB 'aaxq. B SBAV q.x q.Bqq. pazxxBaa a' -SuBq Sxq b jBaq aAv uappns b jo xI' P'b 'uoxsoxdxa joC -BUI B uaas q.snC SBq q.Bqq. auxm b oq.ux Suxx -XaABjq. ajB a'v ajaq 'uBaui i -dmnC b aq.xnb SiCnS aqq. jo amos aABS q.x puy 'aaxq. aBaa B Avaxq uo SuxAxap aaeAV. a'v q.Bqq. aoq.oBaq. aqq. 'q.nossoao ?? punojB aaaqi'auios 'auxui aqq. oq.ux UAVop Abav aqq. uq "aaaqq. sbm. q.Bqq. sxjqap aqq. punojB aoq.OBaq. aqq. q.aS oq. *R -XBaj 'mooa qSnoua q-snp -uAvop aoq-OBaq. aqq. ai'Bq. pxnoo aAV q.Bqq. os sauxqoBm Aq pajBaxo II ] ISBNId iS Sivi QBSNaon Annd aiqo|iDAD os|D sdMSiQ uoipouoo 3NISinO 3S3NIHO Nl ONIZnVIDBdS didydsomw pnourDcnj • Bupcvpi V m ffmmp gjddns frofwj, qq.Bd B uaaq aABq oq. pBq aaaqq. q.nossojo g jaquinN oq. anossojo i jaqiuuM uioaj puy • aoBxd ux XaauxqoBui sbm aaaqq. amxq. sxqq. q.y • sxauunq. uxbui aqq. oq.ux uAvop XaABjq. oq. suiBaq. anosaa auxui aqq. joj pjBq iCaaA q.x apBui qoxqAv • xauunq. x 'laqmn' ux Abav -pBoa aqq. oq.ux q.no u/'oxq a'ou sbav q.nossoao q.Bqq. ux sbai q.Bqq. XaauxqoBui Jo x'T'''. -BUI JO aoaxd XaaAa q.noqB q.snC puy -adxdaaq. -BAv qoux-' 'uiBaq-H ' X'e'.Bvi paq.sxAi.q. 'aq.ajo -uoo JO saoaxd aSnq qq.xAv q.aaj OOS A:taAa Al'l'l'A'2' aqq. jjo pa>[ooxq sxqi • daap x jaqmnM oq.ux aaAo daap z jaquinN uiojj UAvoxq SBAi q.nossoao aqq. ux sbav q.Bqq. x'T''''' -''"b 'sq.nDSSoao aqq. jo auo qoBa q.y -uoxsoxdxa aoCBm B SBi'i sxqq. q.Bqq. pazxxBaa aAv 'auxm aqq. qSnoaqq. uMop papBaq a'v sy • q.nossoao g q.B SBAV auixq. q.Bqq. q.B qoxq'v 'asBq axB-qsaaj aqq. oq. q.aodaa oq. pxoi aaa'v aw. puy -auixq. sxqq. q.B aoq.oBaq. b sbav qoxqAi uiaq.sXs uoxq.Bq. -aodsuBjq. aqq. oq.uo aBaS ano q.oS a' :a6joeo ('punoaS -aapun uoxq.Dnaq.sap aAxssBm aqq. q.B i'oox q.saxj sq.x sq.aS uiBaq. sxq 'uoouaaq.jB XBpan -q.BS uo 'suxSaq asxnw aSaoao aaaqA. s,q.Bqi,) • axqjssod anosaa b ai'Bm oq. ui'op qSnoua aBj uaAa ao 'aq q.qSxui smxq. -oxA aqq. jo Auv aaaqw. aBau aaaqw-'CuB Suxq. -q.aS sBAi axB on -auixq. b q.B auo 'paxBas-aa aq oq. psq iCeqj, • sq.nossoao aopBui uaAaxa XT' q.no Avaxq uoxsoxdxa aqx -punoaSaapun axTui B uBqq. aaoui una XBaq.saM q.B sxauunq. aqi) -aq.aaDuoo puB x9S3.s qq.xA. maqq. pax'as ./Caqx -auxui aqq. oq.ux uAvop aaqaanj saq.Bxnoaxo axB aqq. Xbm. aBqi -uiaqq. puxqaq auo aqq. jjo pax'as Xaqq. 'auo Avau b
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download