Inside Back Cover - Bill Forbrigger and Coastal Schooners
ISSUE : Issue 38
Published by Ronald Caplan on 1985/1/1
aoj aa • ?Tj:qjo' BUB-g o:i s>[UBq5 jlviq 'llBiA A:i:iB:id aui paiiTns -ixj os ':'uTBd o:i poo?? A:i::jaad sfm j • saSpTjq puB suot:}b:is • sSut -pXTT'q pUB saSpTjq aq:} uo guTijUTB'j • j:9::}u-!:B(3: • SuTauTBj 'pBOJiXT'J 9'' uo qoC B ::io?? i puB 'pBq 'o?? sauiTX 'BxiariS 9'' Pios i oe6I • sjau -ooqos j:og: utbSb pooS ao?? sauiT:i :iBq:} 5', ut SB'' :H "uaq:} sjauooqos j.oj -''xoiA jo spuT>[ XXB SBM aj:aqi, "uaq:} pauiooq Xaq:} 'pa'jBrjs jiBiVi aq:} uaqyy' uaqx "maq::} jo :}som 'qo ('saau -ooqos aqa q:;TM uo daa>i axdoad aaqr'o pTQ) • :jT q:}TM Suoxb '00:1 'ujy'op SuToS BJ-BJA sjauooqos aq:} 'qo 'uotstd -ap UMO Am sbm :h • Ax:}som 'amx:} aq:} xi' -''' -B aq p,x '"BBS 02 :iuaM j jj • ajioui aiuoq aq o:} pa:}UBM i 'Bas o:} SuxoS dn ??utat?? *q.T jo :}som SBM :iBqx ('6261 't pBjzjusm :}o?? no;i;') *:>1j:om araos aq XIT's pxnoo aaaqq. 'xXT's aABq pxnoo X ' sbA qo (i'J pa:}UBM p'noX jt '>[j:om amos xiT's aaaq:} sb') 'JLaAO :>ioo:} s:>'onj:x • dn :}T aAB?? i os ':}Boq aq:} aoj aoxad poo?? B :}o?? X puB 'pBq ??UTO?? bxbja sSuTqa :}ng 'xb -q:}a??o:iXB 'T :},usbm :}Bq::} 'xi'W 'puBxsx paBM -p3 aouxacj 02 Aj-XBJ jbo aq:} q:}TM 'pBq os gog guT:}SBOD asnBoag (i-'qw) 'QCBI 'i ('bx -Xa:}S aq:} 'aauooqos puooas anoX pxos no';') 'XX' '' qSnoaq:} SutoS aaq aas o:} 'ubm :},upTa ' 'm'js go :}no ::isomxH 2VLBM. aqs XIT' aaaq:} payCB:}S x 'xbjtx'H oa puBXpunojMat' raoaj uomx's SuxAaaBO sbm aaq iiqSnoq moxx'J 'm ' 9>1'B'X aq:} ut :ino Xbmb sbm aqs XTT' aaaq' paXB::}s x puB 'axoq bjj. _-q'X ' 'T 'o?? I OS ..''''T' IT' 'SuTmoo bx -Xa:}S 3'' s,:}Bqx,, 'pTBs x " dn sxT's aaq xT'b 'dn XT'sdoa utbui b q:}TM pBaH :iduia;a Aq UMOp Abm guTuioo aauooqos STq::} mbs x P'' * (''T -q.UTBd) aSpTaq SMoaaB'j puBao aqa uo ??uT:>iaoi' • dn aqSja :}uaM ??UTq:}Xa -aAa--aBM aqx 1,"'''?'' 'mou Xauoiu g:o s:}0'x,,--o:} pa'ix'' I suTB:}dBO aq:} XTV i saB??TO' ??UT:'oms pa:}aB:}s xi' saapuBXpunojMaN "pooS :}q??Ta :}o?? ??ut:}sboo "spuBxsx auTaxapBj' puB *puBX -punogMais[ o:} x'o' SuT'aaBQ 'iCauora jo spuT:>' XX' apBm aABq p,x uaqx "'tnoqaBq aq:} ut dn aaq :tnd aABq p,i ' :iq??Ta xi' uaaq aABq p,X 'SuTmoo SBM aBM aaq:}ouB umou:>i aABq P.I JI 'saauooqos aqa uo ::}q??Ta XT' auop aABq pxnoo x 'UTq:} x 'Sutxt's aoj nxT''Q SBM X 'SuTpBoaxTBa aoj :}XTnq '.usbm x ??PTP I ssanS x ('aaoqsB SuTaq puTui no'C pxQ) • saraT:} jo axdnoo B paBoqaaAO XT'J I ''0 'z'''R (isaauooqos aq:} uo jxasanoA :}anq noX pxp ua:ijo moh) • paaajjns x 'o'' s, :}Bqx ' Abjl' pauan:} :}T s:>'aaM 3 ux 'aaaq:} saaq sb :>iOBxq sb SBM aTBq An • xB:}Tdsoq b2 ut :}uaM x 'J''o -ao:}om aq:} ut :}anq :}o?? x 'uiTI 'oo:} ':i|oau Aui a:>'oaq aBau A2:iBX' • dn XT' djq Xm paqsBuig • djH • saapxnoqs ' a:>|oag ('pBoaxjBa aq:} uo aaaM noX uaqM >[Baaq noA pxp xi' '''M) • saBaA OX aaq:}ouB aoj paXBq.s aABq o:} s'TI Pil '??(79 :}B araTii uoTSuad ainoo • 00:} ' :it pa>[TX I q??noq::}XV 'p'oaxT'' 9'' uo :>'onx paBq pBq x • pBap 'apTS aaq uo aaAO XX3J 9's puB 'ssanS x 'anoq ub q.noqB paATX Axuo 'T :}nq 'uoods b q:tTM "'jTm ijbd aq:} SuTpaaj :}o?? an 'pa'iooo aBau iC:}aaad--aooxj aq:} uo :}no XT'J ''' Pio .'ood aq:t puB ':}t pauado puB 'uaAO aq:t jo :}q??noqx "uo aaTj B ap'm puB aoop aq:} ::}nqs moxx'J ??unoiC aqa puy 'uaAo aq:} ut iCap sbm :}T--aaaq:} ut :}o?? :}BO aqx ' aaaqM'aaAa ??uT>|Bax sbm aqs :??ut -:>|Bax SBM >[oap aqx ' Axp sbm :}Bq:} aoBxd 'x -uo aqa anoqB--(uaAO aq:} ut) pa>'oox aM puB XaaaBq anoxj bi['. ut pa:>'oox ??M 'SuTXMoq puB SuTXMoq pUB SuTXMoq a'o aq::} paBaq aM puy • :}Ba o::} UMOp ::}uaM aM puy "axSjOjOj aq' ut uo aaTj B apBra puB uMop :}uaM moxx'J SunoA aq::} og • ::}SBj>|Baaq ano pBq aM aouTS :}Ba oq. ??UTqqou pBq ajyi * SuTuaom aqq ut >[OOXO,o 3 SBM qBqq 'aoqouB ub oq ut qo?? aM uaqj'i • jaBqM aqq oquT qo?? aM SuTuaoui qxau XIT' aaaqq uo ??unq aM pUB 'o?? saoqouB 3 aqq qax b;' ' saoqouB omx • aaaqq aaq paqqnxo a' • qsaM.aou UMOp padumC puTM aqq puB ' STanog ut aaqBM:>'Baaq aqq jo jjo qo?? aM guTuaoui aqq ut :'ooxo,o 1 qnoq -V 'aauuTp ou pBq ' qBa oq Sujqqou pBq ajy' • SuTuaAa aqq ut >iooxo,o ij qB qnoqB sbm qBqx • >[uns aBau umBQ • paduind aq puB padmnd aq puB paduind aq puB padiund aq puB--dmnd aqq :>'ooq moxx'J PI?? sqx • Moxxaj SunoX b Xxuo sbm aq-->[OTSBas sbm (:>'ooo aqq) sn qqTM pBq aM moxx'J aqq--aq puB 'paaaaqs puB x''H' 'H' :>'oo:} x 'AviaAuy ,, • aaaqq ??UT??UTMs qBqq qqTM qjox' dn SutoS qou ui,i 'aTS 0]vi,, 'pTBS X "'T >[03qoun puB qjox' o?? oq aui paquBM an 'ABqsSuTads aqq oq ??UT??UBq 'uaqq 'pBaqqsBm aqq pBq qsnC aM og "qT moaj X;bmb qaaj qZ ''loqB quaM ' dBO aqq jo qno :}q??Ta quaM qsBmdoq ??Tq aqq puB 'XIO-' auo :>|ooq aqg "UMop oqumC aqq paxnBq x pu'B 'aaq uo XT'saaoj jo aoaTd qBqq qo?? aM 'Abm
Cape Breton's Magazine