Back Cover - DesBarres's Plans for Sydney
ISSUE : Issue 38
Published by Ronald Caplan on 1985/1/1
92 aovd NO aanNiiMOD sueid s.sGjjeasea • aaaM saaq:}o aqq jo amog • paBMioj aiuBu STq SuTqqnd qnoqB 'qs aaAau sbm ajj • paBMaoj auiBU STq 'nd an 'aoToqo poog f sbm aq og • SuTaaa -UT??ua puB ' AqdBaSoapiCq ut 'SujAaAans ut SuTUTBaq puB B-DUBjxBdxB pBq pBq aq ' spaoM aaqqo ux • asBq x'-''u qBaaS aqq st qoTqM • puBx??ua 'qoTMuaaao qB 'qoTxoojvi qB Amap -Boy i'aBqxxTW l'-'o' aqq qB SuTUTBa' peq pBq saaaBgsaQ • aaAT'a aouaaMBq; • :}s axoqM aqq paXaAans pBq :iiooo • ??UTUUT??aq qsnC" sbm >[ooo uaqM :iiooo UTBqdBo qqTM :>|aoM auop p, aq puy • oaqan' Jo aSajs aqq qB quasaad osx' sbm aH "aaaqq saauajap aqq SuTqoajaad jo MaTA B qqTM anoqaBq aqq paiCaAans--anoqaBH xbj -TT'H puB 'puBXpunojMa' ut sanoqaBq ut :>'aoM auop osxB p,aq puy 'XT'J ''' aaqjB SanoqsT -no-x qB anoqaBq aqq paAaAans p, aq puB *6S'T UT :>|OBq SanoqsTnoT; jo aSaTS aqq qB qua -saad uaaq pBq aq 'axduiBxa ao' * STqq aaoj -aq aouajaadxa jo qox b pBq pBq saaaBgsaQ • o?? qou pxnoo puB pxnoo sdjqs aaaqq aaaqM oq sb uTBqaao Ajlba. aq oq aABq oq ??uto?? aaaM Xaqq puB qaaxj aTaqq dn jaaq oq aABq oq ??uto?? aaaM yCaqq 'qsBoo aqq Suox' saauoxoo aqq UTBquTBui oq ??UTo?? aaaM Aaqq jt aas pxnoo qsjqjag aqq 'uoaqnxoAa'j uBOTaauiy aqq jo qoBoaddB aqq qqjM puy 'qsBOD qBqq Suox' XT' aaqBM aqq jo sqqdap aqq jo SBapT aBax' pBq Apoq -ou 'auiTq qBqq aaojaq qnq 'aAajxsq oq paBq s,qx • aaqBM jo sqqdap aqq ' quBqaoduiT aaoui 'puB aujxqsBoo aqq ??UTansBam--sqsBoo aq:q jo uoTqB??TqsaAUT paxTBqap Au-BBJi qsaaj aqq st qoTqj • BOTaauiy qqaof'i uaaqsBa jo sqsBoo aqq JO AaAans oaqdBagoapAq qBaaS aqq st qoTqM 'aunqdajsi DTquBxqy sqq saop aq uaqM b:>it'j • qBq:} a''xx qSnoaqq Abm aqq xi' sao?? qT puy • an??BA ??UTaq Axx'jasodand s , aq AqM s , qBq:} sdBqaad og * aans aoj s, qBqq 'ubui snoTqTq -uiB AxBA y • pBaqB qaS oq paquBM aq asuBoaq 'uioaj amBO aq bxbi'm. SutXbs qnoqB injBJiTBO aq p,aH 'aBM qB Axquanbaaj aaaM aouBa' puB puBxSua asnBoaq qBqq pap aq Abs pxnoo no;' • aans ooq :qou aa,aM 'xi'M d-U-T''T'a ?' auioo aq pxp uaqjy' • aans uaAa qou aa,ajvi ipuBx -aazriTMg ao bbwbjl' ut uaoq aq sbm 'uBam i • STqq PXP 'Axasodand :>tUTqq x 'aq qBqq st 'saaaBgsaQ qnoqB By[vm o:q aABq noA quamaqBqs qsaaj aqq s, qBqq :iiUTqa i puy • qsuTB??B aiuoo noA qBqq SuTqqauios sAbmxb s,aaaqq 'Sutsstui SuTqqaraos sAbmxb s,aaaqq 'snoTaaqsAui Suaqqauios sAbmxb s , aaaq:} --sSuTqq asaqq jo XT'--puBxuTBm >iOTMsunag Ma' puB BTqoog BAO]' UT saqBqsa STq pa??B -UBui aq Abm aqq 'uouubo XaB' ssaaqsTui STq qqTM dxqsuoTqBxaa saq 'xbjtxfh uT saBaA aaqBX sTq qnoqB 'aunqda''oaquBxqy aqq qnoqB 'uoqaag adBQ ut pTp aq qBqM pxp aq AqM 'aaaq qo?? aq uaqM pap aq qBqM 'uo:}aag adBO oq qo?? aq Moq 'uoaqBonpa STq 'uaoq SBM aq aaaqM qnoqB :>ix'' ''o-' JT ''''so q,uop X • noA xi'' q.uop squaumoop anoA asnBoaq 'qxnoTjjxp AaaA st qujad ut ubui aqq aanq -dBO ox ??SBq aq uaapxT'' Jo aaqumu aqq uaAa ' sdTqsuoTqBxaa STq ' Aijuibj sTq 'punoaSi'oBq STq qnoqB Azznj Axasodand st saaaBgsaQ • uBui aqq jo AqdBaiojq aaaj b pap noA ssbj -un--AqdBa??OTq b ut qnd :},ubo noA :}Bqq aaq -OBaBqo STq jo saouassa SuTqsaaaquT aqq jo auo ST STqq ''UTqq j 'snoTaaqsAui Axasodand jX9smTq 'dB-' sAbmxb aq puB--aaqoBaBqo Aanq -uao qqgx snoTaa:}sAm b jo puT:>| st saaaBgsaQ UBgaow qaaqoH qqTM uoTqBsaaAUOQ b uioaj AUO|00 UO'ajg 8CIBQ 'O BUipUnOj 9L|_L 98ZI- AeupAs JO' suB|d s.sejJBgseQ m d T
Cape Breton's Magazine