Page 66 - A Visit with Frank & Margaret MacRae
ISSUE : Issue 46
Published by Ronald Caplan on 1987/8/1
(59) 6-6 :uns -s 3Bs 6-6 :sXBp:siaaM • das PTH - aanf p-pw L& U380100 01 I- AVI/I N3dO UOLSSLUIPV ON sdoqs>|uoM j.o sunox papmg s:'U9iuqsau.'9' suia:;! 3iuLq.uew s:';'eviDpueH leoon BuLpLHow ['e%dfi '6uLiuudua9UDs :sdoL|S>iaoM J'nQ UL paonpoud sq.j.ejDpuBH owi voa eeze-eez (zoe) 'S/N 'Bunogsmon *e8 xog -q 'd sdoi|S5[jq' SjnoqsinoT; l.S6t'-1'6Z :|ai PIBdisod 00-OI.$ me VSa S N 'AeupAs liuon '9S xog ujoji hbui Aq jq 96"8$90!JCl dn>|Oid AeupAs 4U0N "JQ MejABes 292 'uos>|OBp a Tl JQ jegsiiqnd 9L|i ujoj} siqBiiBAv uos3[OBr -g 3tuB:c5 'aeq'Bj :tat[ Aq aeti oq. pioq. sf NOSHDvr -a VAia 'a anow ON' aaoDsaAi.a i aaHsnand isnr • qppqoBuueaqq op jlttb na i[po -xqq ??B3q pnj: 3-[ buos nqa ''q 'ui qoB 'pB??B pqoBuuBaq qpoxq vp-eu Bqoop s, snSe H2'' 3 qqoj Bqo sno vpx'exj.Tex ??, nq:j Bqq biii--uubto vvpp uuB,qq la was-eBj 9s, snSy '-[BqSoBs-a ub suuB aJBqpB JTB a j:THnqj,p Bqo s, 'pqoBx -X'ipn a-[ joui q??n-:j ue aifa JCBsg: irre qq'qg • Bqp qpBUBaqp b uts jth pqoBuuBaqq ax Seaq q??n-:i u,Bqg -jtb qijxqp b pep qqoa: Bqo s, 'UBT uuTOjqq b Bx'q 'dioqo ,b jtb qiiBm qoBp -OB Bqg 'aSiB xobj n?? SBaijJTBaq Bqq s, a ??TUTBq::j sn??B qpiBqoBqp a pqoou 'oas BqiiBx UB qoB '??Baqq jBaqg: u,o q'nS pBT jTanip Bqo • qpTCBqSB BU xoi'p b j:tb a Bqq 'a qonaqg:,qp B pBp axTi'-H *9 RC[I'MJ,'P o'c[ uujBpqoBau -uxnaqo B pBp JTB a qqoa Bqo sn??B 'daoqo B JTB aJ'ao qoBpoB xT'T's qqoa Bqo 'sbj -OB UB sxax qqJCBUi iqq nS a Bqq sn??B 'qpxB -qoBqp joui a:Bag uib ??xuTBq:j oas bx ub sn??v • Bqi'oax jop Bqq XTam ap otb sotj qqoj Bqo s, BdBnqq qanS jCTBqaBin uiB , XTenvp Bqo s, aoqm aujn qqx'J JTB pBT'Bqq s, qoTBX'q bu qqxBqg.qa ,/??Baq qin-a UB asTUi qpTBqqB?? o,, '??o JBaj raB ijjTnq:} stiSy ,,'P''bITB' 'T '9 • q??ti-:j ub as -TUi qpxBqqBS o,, 'auxqs nq qoBx'q raB a'Ti''' sn??v ..''QT'I JJ''aqg: st ap xq--pqoBuuBaqq ax ??Baq qSn-n ub oau pqoBxx'''a ax XT' -qqBqS b jora qSn-n ub n:j qpxBpoB' "SBaq q??n suSb xgm q??n--raB??B qSn Bp Bq:; qoB qqTriqp jra Jxaqq BsraB??B pBp 'XT'uBqo,, 'Bqq.nTj: JTBqijBra raB ::}JTnqa 'pBi qqxBqj.qp op sbw • BOB pOT?? -JTB qqoj: Bqo zxo qqx'J 'T' TO'P ' qojBXBq BU qpBranaqj.qp sn??B uuiBpqoBSBq jtb ootb ,UTnp u,Bqg "aoTB qoTBX'qq STq'TP Bqq sn -??B pqoBapino jixBqijBra bu t Bqq sn??B 'qoxB'ri -uuBq BU Bqq b pns Bqq b qoBuuoTJToq Bqg .. • • ?6u!SS9|a em MijM 663 er eqi., inoqe Ajoig sjejB6jB|/| ??lU'd OG'e - OOU uns/ujd 0??:s - uib o??:6 IBS - ??uo''i le Jaqopo - SI -'BlAl BijoDg BAOfvi 'i'aupAg 'J89J1S 3??0|JBq3 Si UMO) ui dsnoq }$apio dqj' asnoHjissooiisiA SBM. OH ''H'Bq STq uo saq'oxo OABq :j,tipTp aq puB *??UTAaB:5s SB/yt an 'SuTquXuB aABq a.upTp aq puB 'araon :5'0Bq pax'Sna's jcaqi'ojcq japxo aq:} 'iCBp auo Axivajj puy 'iCBi'B aaa-w Xaqil ??uox iv'oq mou>i a.uop i 'araxn Suox b jiog: Xbmb aaoM .'aq:} puB ':}uaAi qrjoq iCaqa os ,,- • ?a XT''s aqq. b'tb' XT.Ti, 'pTBS aq ..'XI'W.i 'Jaq:ioj:q a:a??unoX aq:} puv ,,*??'' 'TR aqn a:>iB:i 11,1,, 'PT's j:aq:}Oj:q japXO aq:} puy ,,*'T q'T' Suissaxq b sBq SSa ax:i:iTI ''' PW ''T q'T' asano b sBq 8??a Sxq aqx 'aoToqo j:noiC--auo qoTqix' a>[B:i UBO no A MON TiOiC oatS ubo i :iBqa s • ?a om' 'Xuo aABq I AiON,, *pTBs aqs pUB ' syCoq otA2 aqri 02 a>iods aqs puy "aSjcBx svi • ?a jaq:io aq:i puB XT''uis sba' • ?a auo puy ' sSSa o/a' pBq yCxuo aqs--raaq:} o:; PT's aaq'ora JToq:} ':ijaX Abv{2 aaojaq 'XT'M '''iOiyi joj >ioox on 'BMB o?? on aABq p,i!Caq:i os 'qonra 2jaA aABq :},upTp /iBvp. puy 'suos om' pBq MopT/* aqa puB 'pajp pBq aaqi'Bj; * suos oia'. pBq aqs puB 'jaq:}ora b 'MopTM b ./Cjiiunoo UTB:}j:ao b ut sbm aj:aq:j IT'M ' d.'sano b qrjTJX' • ?a ??19 ''' P'' SuTssaxg B q'TAV S??a ax''Tl 'm.,) • P''bT -XBqw 'I ??'OK qSfl-' UB s, pqoBuuBaqg ax ??Bag q??n-' W,, :}noqB ./Caoris aq:} puy : :}ajBSaBW • araT:i:}SBd pooS b sb'v 't 'qo ::ituBaji • /yiaao aaq'ouB aq p,ajaqa ' Abms jLBi[2J.nj ax:}'!! ' 'xubja xxoA uaq' uaqx • BajiB sxqa UT saoBxd aq:} xi' o' iCx:}sora :}uaM Maao araBS aqj, -iCBp :}xau aq:} asnoq :}xau aq:} o:} oS p,iCaq:} uaqj, 'aaaq aq p,Aaq:} iCBpox * SuTuaora aqn ui 'x''? araoo p , i'aqi ' aaaqa uara 01 JO 9 ao /' aq p, ajaq:} 'uara aq:} puy • :}q??Ta s, 'Bq:} ' sax (' araoq umo jcaq jo ajBO -i'oo:} auo qoBa --uaraoixi aq:} :}nq ''x'''T'TJJ' auop :i'j:o/y' aq:}
Cape Breton's Magazine