Inside Front Cover - Shipwrecks at White Point: From a Talk with Bob Fitzgerald
ISSUE : Issue 52
Published by Ronald Caplan on 1989/8/1
??sauiH Aluluip si laAOMS e im ueiu em 'laeiS AaupAs io 'no aiueo aouo em s;onpojd p A'sjaAip am uj e|Oj lUBUodiu! ue paAeid aoeujnj ouioaia am 'aoeujnj MueaH uad?? aqi o pajeduioo neuis aimM 'laais AaupAs le mubbh uado aqi uj sjeaA 9' S!M io S3 ajam pa>iJOM Aqdjnw >|UBJd -sofrBI. 'O 'OOSOQ le aoeujnj ojv oiOQ3 sii am oiui uoBAxo Buionpojiui :oiOMd JaAOQ 99 30Vd NO S3nNliN00 aqs ajeqM 'Mou:>t noA oq. SuToS SBM, aq pxBS aq puB 'apxsux aAOO a • ajojaq aaaqq. aaAau aoTU aqq. m.hs aq uaqq. aq uaqM puy 'pinoD Aaqq. aaq daa;5f oq. SuxoS aa oq. SuxoS SBAv aqs Suxaq .S>l03aMdlHS.. 'aaaqq. uo aaq q.nd aq puy "SuxoS q.da:i][ Dxu aqq. mbs aq puy BAi aq--apxsux aAOO q.uxoa aq.xqM oq. q.oS SB Suoj SB q.BOXJB aAi. Aaqq. q.Bqq. ':5tuxs 'pxBs aq puy 'uxBq. -dBO aqq.--spaoAv uao sxq sx sxqj; "ApoqiCuB oq. pooS ou aq 'ssoj lBq.oq. b aq p, q.x ''ou:it noA ' q.Bqq. 'q.uxO(3: aq.xqM jo i'oBq q.no aaoqsB aaq una aq jx jx'suixq oq. q.q2noqq. aq puy • SuxuaAa xT'Jxq.nBaq 'aoxu b qons sbav q.x puy • q.uxod[ saxq'i aoj aaq payUBq aq puy • ABwpAs qq.aoN uioaj auioo--jxi'O ?'' Suxssoao sbav an 'puBx q-sasoxo aqi sba' q.uxOc3: aq.xq/i/i puy • :j'Bax B Sunads aqs puy • puBXpunojAvaN aoj punoq ' xBoo qq.xAv papBox sba' aqs • Sux:>'uxs SBM. aqs--Sux:JtBax sbav aqs q.ng: 'aaq jo paBoqB iCzBao bjbi' axdoad aqq. (q.Bqq.) --XzBao SBA. UBtu aqq. q.q2noqq. Apoq'CaaAa • aaoqsB aaq uu'a • qoBaq aqq. uo dn aaq paxxd aq XIT' paddoq.s aaAau aq puB 'Suxuioo uo q-da;' • jaBqM. aqq. q.sBd Suxmoo paddoq.s aaAa' • auioo aaq q.ax 'ux uo auiOQ 'XT's paua -q.aoqs aaAa' -ux uo auioQ "XT's II'J-- aaq uo SBa uns. • ueuiaaqsxj Sanquauni aqq. SB Sxq--aauooqos Sxg • q.saA uAVop azaaaq aoxu y -aAOO aqq. aoj 'q.uxod[ aq.xqM aoj ux paxUBq pUB q.uxoj aq.xqM punoaB dn paxuBq aqs puy *x'o''s ux Xxxq-S aaaAv a' • SuxuaAa aqq. ux :j|;ooxo,o Z q.noqB--uoouaaq.jB xT'Jxq.nBaq y • q.uxod[ eq.xq/vi punoaB dn auiBO x'ss'-' 'T'l sxqq. puy * xooqos ux xi' aaaM. a' ' sbA --:i'uxqq. i -3261 sbm. q.Bqi • xooqos ux aasA' aw. 'puy -aaq-SBOO aapxo--aaq.SB00 B SBAv aqs • aauooqos SanquaunT aqq. jo azTS aqq. q.noqB sbm. aqs 'noA xi'' II. I --Sxq B aq.xnb sbm. aqs--xsssaA Sxq y • xooqos ux aaaM. Bt * SuxuaAa x''JT''i'''a • q.saA' uM.op azaaaq aoxu xi'JT''''S • SuxueAa aamuins xT'JT'TiBag -SuxuaAa aqq. ux 'j'ooxo.o o/i -uoouaaq-jB q.qSxx -uns ixi3.x:.xiVBC ' auxj 'aoxu b--Abp x'J -xq.nBaq 'auxj 'aoxu b sbm. q.Bqi -uiaoq-S B q.,usBM. q.Bqq. 'uBaui i--q.,usBM aqs q.nq 'XBOO qq.xM. papBOx aaaqq. aaoqsB q.uaM. auo SBM. aaaqq. 'XI'M ''uxcj aq.xqM q.B q.sox sxsssaA jo q.ox b aaaM. aaaqq. 'qo piejaSziid qog liijm Miei e uioj' luiod eiNM IB s>|09JMdms
Cape Breton's Magazine