Page 14 - Edie MacLeod - Her Glace Bay
ISSUE : Issue 61
Published by Ronald Caplan on 1992/8/1
SPBUTQ f MgdllfV) pJBIl') JSliO ) lIBipRUB ) diQ UU u(i!]euu()(U! .umili ouj piios dsR.i[,) !:ifiKtH[XBAv uaqq. puy • aABax oq. q.uBAV q.,uop no.' puB 'sanoq jo axdnoo B aq.B:s's noiC puy • aaaqq. q.aS noA aaojaq ii;ooxo,o 8 s , q.x puy • ;i];ooxo,o i s , q.x 'SuxoS s , q.Bqq. asxa ApoqiCaaAa dn :>t'Td '''' amxq. aqq. Aq 'XI9M. 'pxBS I • • sanoq g ao T7--0T '6 '8 'L '9 JOJ auoS aa.nojq. 'op noA op q.BqAV 'XI'M??i '??'''s p , aq puy • q.x a'Bui aaAau pxnoo i puy 'OT q.SBd JX'' 1' aaaq aq oq. pasoddns sbav I--XXTi araoq q.aS q.ou puB ;5tooxo,o 9 q.B aaaq aABax px'oo i Avoq puBq.saapun aaAau pxnoo aaqjBj iCpj -avou sx ranasnpi .saauxpj aqq. aaaqAv q.no 'ux>i uosaaqaoBpj aqq. ao -q-aaaq-g apxs -'s'ooag uo q.no Xbavb 'i'ux' uosaaqaoBw UT''Q aqq. oq. q.no ao ''ux' ssoao 'xoh oq. q.no 'iX'tA • un J SBAV JI -uazoaj jX'q araoq :ifx'' P'' ' q.ax:s|S b ux jqSxu xi' aq.B:i'S * uo saq.B:its ano q.nd puB q.ax:s's b ux :>tUBqAvous b uo q.xs • sq.ax>[s ux • q.aaj uazoaj uo 'araoq 'x'' P's 'SuxuxBa ao Suxraaojs jaBjs pxnoAV q.x XT''' aq.B:5ls puB aq.B;i's puB aq.B:5ts puB ' jqSxu q.B aaaqq. dn ii'aaq. p, aAv puy • qsaBra Sxq auo q.snC sbav BaaB axoqAV jBqq. --dn aaaqq. raoaj 'XI'M *'ou sx saoq.Baado-00 Li()!l?iil)ii.ii5 joijn J.i.")ijj() ''.fliil'-' V. sn uoiiisocl p.viiiin.njni? - • siiiooj oin.xud i] '.Mips 111 SIUllllI:.) 0.jl.in.llll "lUOpoilI - • J'uiunij) IMS |iM!).)n.i(| • 0.11IR()||R [l|lll()lll ' • :s.io|j() in?|d JJiMunMi JOOIJJO pjlMli) tsi?() jiiTjipninr) iKo.v-inoj 'n i' ??pjiMi') isno) iiiiiptMnr) .1111 lIljW JO.Mn.) j1lI[()Jl-R.1s 17 |() .iSu.'ilini.) ,n|i pun iu<>ui.>i!.io .ii|l • iiiopM.ij oi|| .i()( pn.)] I • • ?JiKI >|U!i|i ii() J! [)uv. • s.)!siid piiR i(pnii ]v. |o.),i n() I! 'JiMV sjni lunjSoJd j()iiuiuloj(i lis.io.!iin jn() iii (so.niLMud 1 pi"i!) '5lI!lls!lI!J .1.117 iKuji • pjT?n??) isctr) iinjpmiB' oqi UI Jooiyo uc t'iiiiuoooii • • • BOS IB JOOJBO B OIIiSbIUI ''glgiJt';;-. • aqq. eaaq' -qsaBpj s.aojBuas paxx'' aoBxd aaqjouB sbav aaaqq. pBo'a aAaasa-g uo dn puy • raaqq. aABq puB aaxjuoq Sxq b a>[Bw • uaqq. Suxq.Bits araoo aaaqAvAaaAa raoaj axdoad pBq aAV araxq.aaq.uxAV aqq. ux q.ng • araxq.aararans aqq. ux puod aqq. uo asoox s-j'onp axaqq. pBq Xaqq. puy • sxBraxuB jo spux:'' xi' P'R -'aqq. 'aaaqq. uAvop asnoq Sxq auo q.ng • xood b q.snC sbav q.x asnBoaq 'aaqraaraaa q.,uBO i--sbav sxqq. 'XI'M • auxra z aaqran' aoj sbav raBp z aaqranjsi ''"'Jl • aajBAV aqq. sbav jBqq. q.nq 'aaaq aaAo sbav auxw SuxxJ:aiS * suxpj Suxxaajg 'oj aq.xs raBp XBUxSxao aqq. sbav q.x puy • :i'ooag s,auBaqooo paxx'3 SBAV JI • itaauaaaS jBqq.--aaaq raoaj JX aas UBO i aaaqAv jqSxa aoBxd Suxjb>[S jn' -xq.nBaq 'Sxq aaqq.ouB sbav aaaqq.--juaAV aAV ao
Cape Breton's Magazine