Page 28 - Advert: Archie Neil: From the Life and Stories of Archie Neil Chisholm or Margaree Forks, Cape Breton
ISSUE : Issue 61
Published by Ronald Caplan on 1992/8/1
3snoH NoiiiSNvaill i''o''l'lSl, 9t763-689 idiOLi poau noA '| NaaaniHo anoA qnv N3IAI0M GBUBllVa aqj JI SB 'sdno jpqi mojj paddis qjoq Xain • |T9M aiqojv pres ,/poo?? Ajs • • pres J0P9H 'i'iRS pw3 STns?? ,, • aqs 2utXbs aq p|noq 3M jBqj uo p9ST?a miq pUB 'siq 'aq,, • paon -ojd uuai XjaA aqj 'jooi aAii'Sau aqj 3upou 'pre PH aiqo-rv • 'sunouojd auqnosBm aqj 'uaqx,, • paaj??B jopaH • 'd9A?? i<6'TO '0' op J'MM tuaqi aSu'q maqi a'pm puB • 'aajjoo jo sjawBjds aqj dn gui -loiq 'uo jua/w iia'sl aiqajy ./sa'nj j'mui'jS pid -njs Ai'3j aqj dn joajjoo pjnoqs Xpoqamos,, swswsammiS Ac maqj uodn paojoj saouBjsmnojio aqj japun 'aj'uc -ojddB /C]|Bjoj SBM aajjoo jnoX ojut SuTqSnBj j'q pajsaSSns j'qj jauu'm b ui ji pip aq jng aoBj sii Xjp OJ laMOjqsip B miq jqSnojq puB dn jo?? ip' aiqojv aajjoo siq ojui SuiqSn'i dn papua puu 5lDBq ji daa5[ j'upjnoo aq jnq p'aq siq paj{onj aj ??qojnqo ui SuiqSnB] a5[q aq p'noM Ji j:sumimx. jnoqB qSnej oj paMO||B sbm aq ji ains j'usbm an qSnBj oj p'q aq siqj jy ,;auom aABq 'ojsj UBQ JojoaH pres • 'pauoom 'paunm aABjj,, ,'' • puB 'pim 'oojAl, 'oS pinoqs smoo uaqj .'auop aABq I 'pip I 'op I, 'Xbs oj pasoddns aj.aAv ji • paSBJjno jsom|B 'pres ipN siqo-iV ??'M'9A?? 'oj dn Mo'aj pa • ?a|-pa5{ooj siqj SBAV jBq' UI paaa'jons aq oj jubm J.upip ajj aiiTus aqj jsuibSb Amij qjnom siq jas ubq jojoaH Xuunj jsom|v quinp sbav asaam 'da' '''asaam Suijunq a|doad jo JBaq jaAa no;( pip • asoom uaqj asaaS si asooS ji asoom jnoqB jo2jo 'a|nj jBqj dn apBm jBqj joipi aqj 'uaqj jng • • auo|B ajaAv Xaqj ajns apBm 'miq puiqaq paouB'?? 'uibSb ubq jojoan oj aso| UI pauBai an '''loS jaqoBaj siqj sbav aiaq'w' jjiqs siq mojj sqmmo Suiqsmq 'uoijobjsijbs qjiAv yp'eq pauBaj yiajvj aiqajy ,/JBqj SAV0U51 XpoqXjaAg 'IM'l' asaaS si asooS auo uBqj ajom jng aoiS aq pjnoqs asooS qjiAV amBS aqx -aoiq aq oj jqSno sasnoq oavj uaqj asuBoag qmnp XnBaj sbav dn jBqj apBm laAaoqAv jng • ,;jq??i' • 'aAijBjuaj b 'iDBq jo?? an '''ji j'usi 'aoim si asnom auo uBqj ajopvi -jqSu si ji 'IPAV,, • asuodsaj oh • 'jq??i' -aoim si asnom auo UBqj ajoi/[ -asnom 'aoirejsui joj a5[Bx • aoioA siq ??uijaAvo| puB jasop 3uiuBa| • 'siqj noX ppj i sjuapnjs jaqjo aqj |pj j'uop avojvi,, • gupfiBj j'usBAv an pJBnS jbuiiubjS-ijub siq dn pa'nd XjijSBq jojoaH 'TIPS 'J'wnq qjiAv pajaqjB|S jinosiq b jb Xbavb SuiAvaqo 'jouijsipui XpjBjaqqap 'jirejjodmiun maas spJOAV siq ja| ajj • a5lof2iqB s'jia'nisjj jno jqSuguiqSnBj:mojjdojsX|pjBq UBO I 'ji SuiqoBaj ui j uaq' aiJJoq b ui sSnqpaq sb Xzbjd sb jnoqB s,ji • 'JBimuBjr),, 'pres ipM aiqaiy 'X|mo|s ajom 'uaqx .;uBam i 'jBuiureiS jnoqB • spaq jnoX ui 3ui3??ip JOJ jiq auo noX amBjq J.uop i 'jojoaH 'avou5[ noA • :paqqBf [la' aiqojv UAvop pajJBjs pjBnS sih JaqoBaj siqj JOJ joadsaj aijjq b iuijjaS sbav jojoajj JajqSij jajjaq aqj sbav qoiqAV jaAO a'iqAVB joj pajJBds ip' aiqojy puB ubq JOjoan AaupAs 002 ajiuao ez-LZ Bnv uqoQ eooaqau 93-es Bnv uojiejodjoo uoiajg adeo 3Sjjdja)U3 Aq pavioddns nopid ajiuao aisoQaa 32-03 Bnv ONVISI Ajnqsa)iMeH wod oaavs I 61.-8 L Bnv ilsmoBjiuv • AjunXdlS Zt-grBnv AaupAs 003 oJWao frl.-ei.Bnv )|3appeg JO.P SBjg aJWao 31.-01 Bnv AaupAs I 003 9J??uao S-e Bnv MOHS AQBIAIOO ? oisniAi M3NV Z6i :aoi03dia nvoisniAJ pieuopoeiAi pg :aoi03aia pjeusanoi uuAn bjbi uosuJOiAi pjeuAeiAi uoseiAi suoQ pieuoQoeiAi xe|/| pieuoQoeiAi eQB AiaAen paid Aeuien Aa|)|jeg zieeo eA9is 8)|jng pjeMOjU :0NianiV3d siuasajd A13I00S SNOiionaoad giAiiiaaiAiiAins LU9dia ASMQAS • H3aaa T9 ??eoT-6es • 8i'8r-6es 3H1N30 iJIVd3iJ NOISIllOO 3131dl/l00 S.ASNOAS Jiedau )ods u| Buizjiepads iMJOM uojSjiioo sedAi IIV '''spunoj uaj p3jsB[ aq 5{uiqj noA op asp Avofi,, pres jojoaH • 'J9X Xasdmaa oj 'loos jo Xjuajd s'ajaqx 'avbjsI,, • jnoqB SupiiBj qpoAv Suiqjamos sbav siqj avo' jaqraajdag jsb| BiqdppBiiqd UI SuijqSij Xauunx puB XasdmaQ sbav siqx dn jq jojoaji '/jso] aq jjUBj UAVO siq sbav jj • JBqj ||B puB JBjs aiAom b Supg ui XasdmaQ pip jBqj SuiAq jjos SBAV Ji • 'piBs ipM aiqojv 'ipq ' oj amBO apja'i aqj anqM Xjojujaj pajJBqoun sbav siqx jaqoBaj b Xq ajojaq aajjoo jo dno b pajaj -JO uaaq jaAau pBq ajj • s>iuBqj • qv • pres jojoajj • 'daA •
Cape Breton's Magazine