Page 40 - L'enfant a la bonne compagnie "The Boy Who Was Good Company"
ISSUE : Issue 61
Published by Ronald Caplan on 1992/8/1
NOiana Hdva do HoanoD AiisHHAiNn ro9 ixa ooes-6es (zo6) pi zi9dxa ooesxoa od ssajj uo)9JS[ 3dB3 JO 9Sauo3 .'jisjaAiufi :uiQij JO &i3trei9J; leooi IB 9iqB]reAB 9JB suopBonqnd ssaij g33a ??61'1$ Ipuuoa.O 3 UMOf Xq BPBUB3 Uj sSuos Suiujjv 1B03 JO uoip9no3 V U99JJ[) 9JB sppi' 9q; Avojs[ puy udquidjdds 'q djqvjWAy S6'6 $ -n'D IS 'O sauref :5> pooqoBjAj -'' Aisy' Aq S9snoH 3SBJIJ9H uopjg ddej jo sauijx tj ajiq 9m 9UI0H 9'n 9''Id 0J[??4 /j;ur??n yiui iaviiw 28ZS-t722(306) :Md • OH I 309 SN 'dLUBOiienQ '9'g xog-Q-d IIBJi loqeo eiil uo 'dlAIV0li3H0 *o mnos sentu z ~ jepjQ n'lAl Aq eiqeijEAV ~ oisni/M 8LU!}UB|/| ' puB|puno'M9N 'o s jno jo' >|SB jo 'uf' • suopiuesejd ..iseg umoq., ' '0!sn|/| >i|Od 'g uoipjooov '9|pp!j puBipuno'MGN ' uojejg edeo o 30 jnoA dBi ??BpBUBQ UJ91SB3 Uj uo!pe|9S 0!sni/j uojBey OjiuBUv IseBjBn Disnpvi puBipunojAi3|??' puB aippi' y[o' • >130' • ssBjgania . y{j;uno3 ?3NO> ??lu-d 0S:8 01 -Ui-B 00:6 :AVa Ad3A3 N3dO • I.|.|.6-t'99 AaupAs 'IS euoiJBMO 26 (isanoau no sunoH aaidv) nd S 01 iM V 6 :AVaidd-AVaN01' (suBi3>3A JOJ saojAjas) ..SdVi-mi'PaJBlsiBaa xsraniivaa aasNiaDii • aoiAvi a r Q3Hivd3d "s a3Nn3a 'ggionmsNoo I S3aniN3a 1 oiNiio 3aniN3a ' s.aoiAVi ??(8N8 Ok3 SN 'uoiouow '988dO 'aipeov.P suojjipg san) QUiai -apei/g e ap sa|i sa-| |o sueipeov dm Buoiue paioa'noo sauois 9Z • tsioBuj aiqeiQ ai sj )|ooq isaiei s.uossemo auiiasuv dJ'd • aXq-pooS SuxABAi jjeqw. aqq. uo sbav j • q.BoqTnBeq.s aqq.--aaBSxag: aqq. pjBoqB paqratjo iCaqq. pun ajXAV sxq 'ooq. aq uaqi • -aaq.qSnBp jnoA sx noX moaj q.uBJ' i jl' 'ON,, 'pxBS uxBq.dBo aqj, -aunq-joj sxq 3.0 JiBq uxBq.dB0 aqq. pasxraojd puB ssauaAxSaoj joj paSSaq puB saau' sxq oq. paddoap Sux' aqj, • • uosxod JO axq-q-oq q.Bqq. SuxaxS joj i'BA'B xoA a'Bq. aoxjod aqq. aABq oq. SuxoS s, oqM. I sx q-i ' ajxAv Am sb aaq aABq i avou lajxj Am poABS jaq.qSnBp jnoX q.nq ara jo pxa q.aS oq. jaqoBaaxooqos Am oq. uosxod jo axq.q.oq B aABS nox • XBpoq. noX jo q.uojj ux aaaq 'ara s, q.Bqq. 'uaM,, 'pauxBjdxa uxBq.dBO aqx ii's'A,, 'pxBS Sux'i aqx • isaBaA uaaq.xxs aoj axuSBdraoo auuoq bj b q.UBjua, t; paraBU pjxqo B SuxsxBa aaqraaraaa noA oq 'paq-saaaB aq oq. SuxoS aa, noA ' q.qSnB0 q.aS oq. SuxoS s, oqw. ara q.ou s, q.1 iqVn 'paxxdaa uxBq.dB0 aqx • • aaq.qSnBp Am SuxxBaq.s puB aaaq Suxraoo ' q.BoqraBaq.s Sxq B JO uxBq.dBO b 'sxqq. uBqq. noA jo aaora q.qSnoqq. j -paaseaaB noX aABq XTiI 's'TI -od aqq. xi'' Ililu 'PT's 'i'TX paSBjua aqx • -aaq q.oS aA,i 'aaq q.aS q.,uoivi. iCnS aaqq.o aqq. 'sxqq. q.B :5ioox '3JSH • 'pxBS uxBq.dBO aqq. 'axq-SBO s,8ux;h '''' 1' paAxaaB iCaqq. uaq/' puB aq.Boxjxq.aao aSBxaaBra axaqq. axdnoo aqq. aABS an -aaq-qSuBp s,Sux;h aqq. puB axuSBdraoo auuoq BX ? q-UBjua,-! paxaaBra q.saxad aqx • -ra'B 00'-01 '' paxaaBra Suxq.q.aS bji 'Bl' asnBoaq -ra'B 0C"6 ''' uanq.aa oq. aans a:5tBra q.nq 'sax,, 'pxBS aouBxj aqx • aaq.qSnBp s,Sux;h 9'1 ''T' 'PT' ' 'oj aouB -XJ aqq. :5tsB oq. jjo q.uaAv axuSBdraoo auuoq bx B q.uBjua,i Suxuaora q.xau aqq. 'qSnoua aang • * saAi, 'paxxdaa aqs • • paxaaBra aq puB qoanqo aqq. oq. jjo i'Baus uaqq. xii'M • paxaaBra q.aS OAvq. noA aaojaq 'itq-xo aqq. ara Aioqs oq. aapao ux apxa b aoj noA a'Bq. ubo I JX i'sB oq. aouBxj anoX puB aaqq.Bj anoX qoBoaddB oq. SuxoS uaqq. ra,i • anouoq jo pxBra puB u'ra q.saq ano aq ubo iCaqx • q.BoqraBaq.s aqq.--aq.BSxaj aqq. paBoqB s, oq' ajxAt sxq puB aq.Bra puooas Am qq.xAV aaaq araoo oq. SuxoS ra,i ':sfooxo,o auxu q.B og,, 'paaa'suB uaqq. an • -:itooxo,o uaq. q.Y • 'pxBS aqg • i,Aoaaoraoq. paxaaBra Suxq-q.aS roA aaB araxq. q.Bq/?? • araxq. XXTIS s, aaaqq. 'ara AaaBra oq. q.uBAi XIT's noA JX 'xi9Mn 'paxxdaa uaqq. uxBq-dBO aqx ,''noA raoaj smou ou paBaq aA,i puB saBaiC uaaq.xxs auoS uaaq aA,noA 'XI'Mn 'pxBS aqs • -iCaaBra oq. qSnoua pxo aa, eAV XT''n q.xBAV oq. aaqq.0 qoBa oq. asxraoad ano aaq.jB Aioaaora -oq. paxaaBra Suxq.q.aS jo aSaaA aqq. uo aa,noX puy 'ara s, q.x ' sa',, 'paxxdaa uxBq.dBO aqx • isaBaA uaaq.xxs aoj q.da;j' aaqq. -BJ Am q-Bqq. axuSBdraoo auuoq bx b q.uBjua,T aaB noA q.Bqq. axqxssod q.x sj,, *pa;itsB aqs 'raooa s,uxBq.dBO aqq. q.B paAxaaB aqs uaq/< • -aans • 'paxxdaa aq.Bra aqx • 'aq.nuxra b aoj raxq qq.xAi :it'9ds oq. a:5txx p,I 'uxqBO s.uxBq. -dBO aqq. oq. oS i iCBpj,, 'aq.Bra aqq. pa'i'sB aqg
Cape Breton's Magazine