Page 46 - Cape Bretoners Who Went Away: Murdock McPhee in Ontario
ISSUE : Issue 61
Published by Ronald Caplan on 1992/8/1
066T-e9V'008-I 066T-89 • (9n) OlNOHOl 99V6-e9??-008'I 00S9't9e (Z06) AaNQAS s 3 11 n s > e9ZT-e9S-008'l gSSO-OZi' (Z06) xvjnvH • si3joi:[ ssep isay jaipo ib mooj b isnf jo soud aip joj ||b 'saoiAjas ]3jou[ isauij 3ip puB iSEj>[B3aq |Eiu3uiiuoD AiEiu3UJi|du]03 '3]ms uiooj'OAU snounxn| E Aotua woo'vp dju' aip jo/ ajm' y l-ZfrVia AVa30VnO*133dlSNIVI/'Z9l. {3N0Hd) • (XVd) 699'-6178 9999-6'8 6d6l. douis uojdjg adej dui/ues soNiaiina do ONisiva savns 3i3U0N00 aaoaodNiau SdOOld • SNOIiVQNnOd |B|Ojeu4uioo ' leuuepisey ' (Buuoejiuoo [Bjeuoo J mnosNOIlOnUlSNOO SN3113S J3J0UI qonoi pue • • ?? spuE{pooj|[ 3? saajj. sqj3H3ysj3Aoypji|l paau ttoX StftqiijaAaj • sauBpueosap axsqq. raTHjo oq. Addeq puB pnojd Ajba eq pxnoM iCaqq. aans raB i • uo puB uo puB ' sa9q.STUT:ia qojnqo ' saa'uedaBO ' sasjnu • s Joq.oop ' 3JBAiB-i ' saoq.Bonpa amooaq aABq 'raaqq. jo aox b bjibi aaaqq. puB 'qBJBg puB ,,'Aep )eaj6 e pua oi Abm euji v 'MOJnqo paiiun leooi OM) p saipei oi|) Aq leeui snojOjiop e poAJOS ojom a/w 'P|o sjeaA A)i|6!a jaAO sem -ja)i|6neppuei6-)eaj6 jaq Aq paiapoui sbm ssajp Buippa/w s,jai|}Oui A|/| -p|0 sjeaA paipunii e iaAo nayvv auios 'sumo6 Buippa/vv p|o 'o Aeidsip e papniou; sm? 'luauiujeviaiua jaqio pue saifoaads J0| qojniio aqi o) jaien 'sajniojd le )|ooi pue ijsja o} asnoH looqos Pio am o) uo uain 'Mouni ojuojd e pei| am ajaqm pea)sauioi| pieuoQoei/)! am o) uo panuiiuoo ayw,, -aAjpnpojd aimb sj pue 'Mou pajeap ne )soui|e sj -peg jamepuejB Am leii) uue' aii) passojo aM uaiii ""pei| uqor apun leajo Am leqi uije' ai|) passojo iiej) siiii 'auiu isju am jo' AaiieA s,aaitdO|/l 0)U! auieo ai| uai{M pa)||eM jaqie'puejB Aui leit) Ijej} am pa>||eM luam 'o jaquinu v 'Oiuojoi pue eviaqiv se Aeywe ie' se uioj' Buiiuoo 'papuaue aidoad ooi. )SOui|V 'ssaoons )eaj6 e se/w uomnaj am,, :a)OJM aai|dO|/l Moopjny'i -aiKVi ais lines u| spoan -0[/| pue 'saai|ci3|/l 'spieuoaoe|/| am 'o uojunaj (.661- am Buunp ua)|ei 0)OMd -o|je}uo 'aijej/v -a)S lines u| aaqdOM T M3opjn|/| luepuaosap uoiajg adeo SrF/JOPS'FJm 3ui)|iH 3? sjnox 3Jn'B|' XSoioog ajiq auuBj' sj iBiuiuy 3um3-|B|i pjia [Bin-jBU aqi ajo(dxa o-j SBq liBjqiq aqqiij jnoj' OOQZ-m (306) XVi 0S2 308 SK'MBjSinH 0053 3ea Od'laWB isJJiH 06E iisjqn pnoflsji sapunoo IU3 • MOldXH '' 'MismiM MimmM vmi 2'oopanw JO sq.uBpuaosap sjBaA aqq. qSnoaqx • sJBaX JO jaqranu B JOJ oxjBq.uo JO aaxraaaa sbm oqw. stabq raBTjITM JO 9JT' 9'' s'' uajaH jaq.qSnBp axaqx • sjaq.qSnBp OMq. puB uos auo pBq Aaqx "JavCAiBj b uaqq. puB aaqoBaq. jooqos b q.sjTj SBAi an 'uosuqcf uajSH paxjjBra XT'N • aaq.qSnBp b puB suos OAvq. pBq Aaqx "Bts -auSBra JO :5iXT • '?J Bxnraaoj aqq. padoxaAap puB ' • 00 SnjQ paq.Tun aqq. aoj pa;5'jOM puB q-sxraaqo b sba' an • qq-Ban Ajb' paxjjBra uqof • aaaqSuBp auo pBq Aaqq. puB 'qq.Bdoaq.so ' Ab:>iok mox paxjjBra 'jaqoBaq. x'oR's oxxqnd 'uoxaBpt • uos auo pBq puB -q ' g ux aarajBj q-xnaj b paxjJBra 'uoxq.Bonpa xoo''s oxxqnd 'Bqq.JBw • sx-'tS OA'q. puB sAoq OAiq. psq Aaqx • joq.Bjooap puB aaq.uxBd ' q.q.npa"i sax'Bqo paxjJBra puB AaBq-aaoas b sba' aouaaoxa • sxJxS aAxj puB sAoq anoj psq Aaqq. puB 'aadooo qaaqBzxxa paxaaBra 'aaraaBj b SBM. 'uoxq.Bonpa xooqos oxxqnd b pBq snSuy :AxxraBj aqq. jo uMopuna jaxaq y • daaxs sxq ux paxp 9R 11761 '1 'aaaqq. paAxx Aaqq. puB uMoq. oq. aasoxo asnoq b q.qSnoq aq 8??6T UT P''' araxq. oq. araxq. raoaj sraaxqoad qq.xBaq Maj b uxABq SBAV aH 'q-no oS oq. paq.uBAi Aaqq. uaqAi raaqq. aoj aBO aqq. aAojp puB ' q.xxnq pBq
Cape Breton's Magazine