Page 82 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography
ISSUE : Issue 61
Published by Ronald Caplan on 1992/8/1
0Q0e-9 • 9 (d06) BNOHd UO QMS aoa s N 'Aea isa/w 'z a d N0i3UQ 3dV0 MVAV>I :eJnMOOjqjot>iSv 3)|ei JO.P sejg em uo SNiavo oon • iN3iAidinD3 dooaino' • S3>iia • S30NV0 • SWAV>1 • SlViN3d • NOIiOnaiSNI sanoi>ivAv>i iAiiuejeuia uoiojg edeo Je'oosiQ pjBjjoi[ uaaiaeqDijv t' uapjy :s;soh • saxvH aiavNosvan • Z<66'-S • S ('06) auoqj *''T'' .jfqpapuaiuuioaaa poGjBas qsdJj ui Suiziieiodds / tionot fauijnoS at/; i/;i' ai's-'jjunoo Sm'ooo awojj f iCcAvqSijj uo ipeiiaABJt ssei peoj at/x t7 3inoa B spiS ptre sXoq siq p?? oj joj suopBAud put3 sdii[spaBq oSaapun 01 Suqn'' SI sq 'iiurej siq aoj sjois ui padsojd ou si gjsqi ??ui5[uiq; ssd]un 'p3UJ3ouoo si Biquinp' qspug sb jbj os sjaqj /Cbjs aawaq pBq Xjiurej B SBq pUB ??uiAq jibj b s95[bui oqM uopjg 3dB3 ui pa'B -njis X'qBwojmoo si oqM ubui aifx ,;sj3pstu • sb umou}[ 3jb Xaqi bouBj -jBd UJ9JS3/W ur"OMj jo JB9/C B JOJ JSJIJ JB JI q??noj OJ SuqiiM 3jb oqM U9UI '5[J0M OJ SuiniM puB s'qB SDiuBqosui poo?? aq pxnoqs XjjunoD siqj OJ Suiuioo uapM • nsM Suiop ajB puB piA auop aABq auioq Jiaqj Biq -uinp3 qsijug apsui aABq oqM sXoq uojajg adB' jo jaquinu b ajm' iqSnojqi poddies a91a psouB'Bq ajoui b Xjibuotsbooo jnq 'amoq Xbjs sj9uopjg 3dB3 juqi papuaiuuioDaj pm? ,,1S9' jno,, uoij L -m??iui9 JO S9JnjB9j 9AijB??9u sqj P9SS9JJS Xn'nsn so88T 'Hl JO snpoxa jB9J?? sqj Suunp ppudu AdupAs yuofq 9aijbaj9SU03 aqj I UT paqsqqnd siajjaq ./ao'id oj ao'td uiojj '|Bsnj9d juanbajj Xq I 'sjajjBj ji'q Ul XpB3J]B SI ji j'qj 'Kuo|03 Ava'j jcqj joj sjuBjSiuia Suipuajui ]2 OJ Suijsajajui os si uopcuijojui sji joj 'asnoq aqj UT uiopps si ji SB 'JT uo spireq Xiu Ab avou jouubo i jnq • '6I78I aunf Ul ajojM poaqopv ./J'wai s.uos Xui asopui oj jqSnoqj aA'q i • aiq'iTCAB uaaq Xaqj peq Xjuno3 nojoij ui spuauj oj juas uaaq aABq ppoM pui? suuy JS ui Xubui Xq pBaj aJaM '6d -uiBxa JOJ 'BqBJjsnv ui uos s'poaqopv ubuijoisi uiojj sjajjai aqx • jad'dsMau iBao| aqj ui paqsqqnd X||buoisbooo puB 'Xjiunuiuioa puB X|Turej aqj punojB puBq oj pireq uiojj passBd 'peaj X|pi -AB ajaM sjajjaq ajBjSiuia oj ajaqAV pire uaqM appap uiaqj dpq OJ uojajg adB3 ui spuauj puB X|tuibj oj >ioBq paXB]aj sbm uoij -BuiJOjuT 'uoijBOTunuiuioo BiO JO sjajjai jo uuoj aqj ui jaqjaq' , uojsog OJ uoijBjSiui s'ajXog SuijBjqpBj 'uiaqj guouiB passBd X]pajqnopun saoirejurenboB puB 'uoijBpoiuuioooB 'sqof jnoqB uoijBuiJojui • sonoqjB3 ubuio' osp? XjqBqojd ajaM oqM Xjuno3 ssamaAui uiojj spuauj qjiM qonoj ui uaaq pBq aq 'duj siq jnoqSnojqx ';sjuBjiqBqui jaAi' uiojj spMOJO qjiM,, jauiBajs XBjqBH sqj uo jja| pire jaquiaAO' ??z "O ..aXqpooS spuauj l|B apBq,, a|Xog uojajg adB3 joj aABa] oj pappap aq '(,,jsaud B JO uoijBpsuoo aqj jnoqjiM,, IPN'W uiiqatiBq Xbmb 5[Ooj qoiqM) oiuiapida xodn'uis b jo 5[Bajqjno aqj qjiM puB jaqojOQ Xq ''uojsog jo ]|ij • siq pBq pBq a'Xog 'spuauj jo XjqeiAiAuoo aqj ajidsap jng oiuoij qojoog aqj 'jsngny ui ''jibjjb pirej • ? JBqj JB ajoui MBS aq jqnop o' • oja 'jaippBg 'piBuoQOi/' sn?? -uv 'uanv 'PFUOQOW uqof 'IPN'W qouBq,,: sjauojajg adB3 jaaui oj panuijuoo a'Xog 'Xjp aqj jo sjj'd juajajjip ui jaqjo -UB OJ qof auo uiojj ??uiaoi/i s.ireSm'op' pauiof aq uaqM 'jaq 0033-932 (306) :||B0 auiepeiAi 3|S| uo leiiouv IV • Supps pou9d Xjn4U93 q;6x ' "i suopepoiuuioDD' Xjnxnq • pajeAOua' X][Maj[ ??ui;;asjeuoT;tpej; e ui 9uism3 umpBDv iyV3A mv N3d0 QMOIVHOIH dO AXNnOO SHX 'O AXITVdlOINflW • uopBOBA uo'aia adBO jnoiC UI 93uaj9jj|p 9J% n? 33[BUI {IA % pUB 'pandABj:' ss9[ pBOJ aq) s| 'i -.''imoo puouxqaiH qSnojqj spBai jBq' PBOJ am '' a:(noH asiB' o' noiC a:(iAUf 9j' • p|0 S9Lin;U9D 3JB 9??B;iJ9q piTB Qjn''no sqx • i'unoQ puoiuqoTH Jo it;nB9q ;9inb Qq:' st guT';9s 9qx • JO;iSIA 9q; S9UI09PAV suoT'ipBj; qsrooog ptre obui9I]A[ 'qsTJi piTB treipBOv JO 9jn;xim iCiBuipjoBj;x9 ub 'puouioq qooq o; 9fBpsinoq ''BqDuv o' UMO'suqop uioj' X:'unoo puoinqoi' J9AOOSTa -uiaAOM ?? {ijun uoxiM qjiM paXBjs ajXog (ssauisnq suoisiAOJd puB Xjaoojg B Xjqissod) uoxijsi uiBini/' auo qjiM pajiq puB 'ubui ssaujaAui jaqjouB 'OBBspp[ qjiM a3pijquiB3 jsug oj paAOui aq 'Xpf JO pua aqj jy • pajuioddBsip jog • aq 'Xoum' jb puB t'.jms JOU pip 51J0M aqj • 's jpqduiB3 jb !',joq ooj ajnjBu sji puB XABaq OOJ 51J0M aqj punoj,, aq '(XuBduioo uoji ub) sjaqajij -' uopua'o JB :uoijOBjsijBS apjq XpuapiAa qjiM qof oj qof uiojj juaM a'Xog 's5iaaM OMJ guiMoipj aqj uj ,/pajB??ajguoo uoos SMOjpj noqBpM JO sjoj puB snaqdiuB3 aqj ajaqM [XouoSb |Bpjauiuioo b • 03 :??> XBUIZB3 'doni:M3IA[ X'qBqojd] s,do||i5|oi/i • oj juaM aq uaqx ';ja??jnquaunq b jo Xjunoq aqj • 'qounj poojs sbm puB uojsog Ul paAijjB aiXog 'qouiM s'diqs aqj ui pa'guBjua Suiuiooaq jaj -JB ajq siq jsoj X'JBau aq qoiqM Suunp oSbXoa injjuaAa ub jajjV sjauojajg adB3 qjiM jobjuoo jubjsuoo jsoui[B Ul sbm ajXog 'jbj og ,;aajB??JBp[ uiojj uos s'sqp?jW Xp -pBj,, qjiM Xbp aqj jo jsoui juads aq 'xbjijbjj jb paAtuB aq uaqM puB 'MoSsBto tA'9' JB luaqj jja| an ,;>IJOm oj nojoij joj punoq 'sjaqjo puB |pqdure3 'sqjio 'IPH'IM uiyW,, qji'' ui ipj J'oq aqj pJBoq uo puB ,,sjaqjo puB Xo'mbh uag,, mbs ajXog 'puB| -uiBui aqj JOJ jja{ Xjjaj aqj ajaqM 'Xjnqsa>[MBH Poj jy ??Xjuno3 ssaiuaAui ui ups 'qsTU??pj3 sb jbj sb X|uo juaM poaqoj/' puauj 'ssapqjjaAajsi ,/uojsog joj 'poaqop' Xjo' Siq qjiM Xu -Bduioo ui • noqBpv Jja| aq 'X'nf uq Xauoui a??BSSBd aqj urea OJ qjuoul B JOJ pa5[J0M puB uuaj guuds aqj jo pua aqj jb jsod siq dn aAB?? aq 'sSuiabs ou qjiAV ,;sajBJS aqj jo BpBUB3 oj jaqjp o?? OJ pauiuuajap,, 'gz 'aqj 'si''og ,/pajinbaj XpjBq i jBqM jnq
Cape Breton's Magazine