Page 2 - "Is Your Father Dead Yet"? with Allan MacDougall of "Hughie & Allan"
ISSUE : Issue 63
Published by Ronald Caplan on 1993/6/1
peideoov spjoo iipejo JofoiAi S'BGdO A'iSAilBQ 9 IHO BXVi aasNBon Aiinj aiqDjiDAD os|D sdgsiG uoipouoo BNISinO 3S3NIH3 N/ ONIZIlVIDBdS didydsomw 9nou7i)cn] 4) Bupcvpj. V m Bmmp guddn' Hofuj, l7frfrl7-t79S • *uo q-xns b aoS s.'ojiaj l'qx 'ubxtV q.ou s,q.Bqx • 'pxBS 9UO aaqq-o eqx "auo aaqq.o aqq. SuxSSxp sbav aqg ' anqq. a'fTT 2uxqq.euios PT's I • 'uoq.ajg adeo inojj aj.noX noX q.aq Till *uoq.ajg edBQ moaj 'ubjiv sx sxqq. - - q.q3xa s,q.Bqi • 'pxBS I 'q-x i'oaqo oq.- Suxo3 sbm. I puB '93'X10 aqq. dn Suxi'Dxd sbm i puy 'q-uao -OB aqq. pBq XIT'-S aqs puy ?iUBIIV s,aaaqq. '3'001,, 'pxBS maqq. jo auQ "q-no Sux''jbav sbm. i SB 'maqq. xTStttS pxnoo j asuBoag -am pxoq. aABq pxnoAi iCaqq. q.BqAi s,q.Bqq. 'maqq. pai'SB puB uAvop auoS aABq p,i jx noA q.aq i puy ..'oSb sjBaA OS uoq.aag adBQ ajai -uoq-sog ux 's'joAvasnoq q.B 5[aoM. oq. aaaq dn auiBD q.Bqq. saauoq-ajg adBO 5 s.ajcaqi,, 'j.j'sAvi oq. pxBS j puy -maqq. q.B uAvop paouBxS JO pux3f I 'q-no Sux'ix''' sbav i uaq' -g JO ' ao e ajaAv aaaqi • q.xns aoxu b psq i "XT'' Xq.q.aad dn passaap m,i puB 'q.no paiy'x'' I oS • (dn ''oxd) q.,upxnoAv auxiii q.noqB paujao -uoo sXbm.x' ajaM. 'aqq. os 'avou'i: noX 'aoxoA Suxraooq Sxq b pBq axqSnH--HSx axqSnn Aiou't I uaqq. 'noiC moaj pooS spunos q.x ji • 'pxBS 9H K ?? 'uxqq. noX q.BqAv aas puB 'UBXXV 'a'txm q.Bqq. J'oaqo puB q.no of) • #3Hl eoiAJos yodjiv uvua 5>x'nM FO eojAjes ??uisnouin 0039-1'99 siiNfi oaNOiiiaNOO uiv iAin3snw su3Niw'i[vui ioavo'OHnoasinoi :do synoi uoq.sog ux sn pBq XX'c'duiBO uqof • q.x axp -UBq oq. Avoq Avouif q.,upxno/i 'puBq pooS B q.a2 q.,upxp I puB q.no pa'ix'' I JX op pxnoAv I q.BqAV Aiou't i|Uop I 'uoxq-OBaj pooS B--uoxq.OB -aj B q.aS q.,upxp jaAa aaAau aAv ' sn aoj Xxaq.Bunq.aoj q.ng -noX azaaaj UBO iCaqq ao 'noA aoj q.ox xxijiii'e UB op UBO axdoajj 83S2-893 BNOHd SS3NU3ANI • 3AV lVdiN30 ajBMSsBif) pire BuiqQ • slre:'BX 9AipBa:j''v • sjiuaAtiog [tiji'tiBag • aonvtstsa' jnoji fsaj ot small pajJoOiui SuisiooH 2' SuiABa'V • s'im' • SupaqoojQ • Sui'urej • Sup''iira • sqdBjSo'joqj • Xouo' jnoj' aj'oii of sjJnauQ pyoo'j dOHSJLdVU3'?IdlO MVdUV3S 3H1 [x'' 'Sux>[XBq. aaaAL aM 'uo aBaS aqq. q.nd aAi aaojaq 'Avou'f noA 'uo q.xns Am pBq q.snC I pny • *a:5XXTn q.Bqq. 'oaqo puB q.no oS 'ubxxVu 'pxBS uqof puy • q.aaj jo axdnoo b Xxuo sba' q.1 -aSBq-S aqq. oq. asau iCq.q.aad uAvop q.qSxa auiBO sq.Bas aqj, -aaojaq noX pxoq. aABq q.qSxra I 'aaqraaraaa sXba'x' I 'suoxsbooo g ao i uo • 9JB noX SB :'JBras sb U99q 9ABtl pj 'BuiABtlS :'OU JOJ 9pBJO tpt' JO :'no P9510T51 U99q :'.upBLi I JI :9iil9nH o:| iiBiiv • • • • jaaq jo apxs aqq. jjo auoq dnos b q.jxx q.,upxnoo I -i'uxqa oq. 'Avou't XioA 'SuxzBmB OS s,q.i • aapxnoqs sxq uo jaaq JO apxs B qq.xM ..i''qi 9>[TI 2uxqq.auios ao uiaqq. jo q.no Si'onq JO axdnoo b q.aS aAi 'Xauoui Awe q.oS Xaqj, iJX's -ano.iC iiuxqq. xvoA op q.BqM • Aiou:' q.,uop i ' xi'Ma • *aaaqq. oS ao aaaq oS oq. sn q.uBA. os-puB-og,, ui'ou aoj aaaq uAvop noiC aaB q.Bq/i • 'Mousf noj' • 'XBpoq. uo SuxoS s,q.BqAi 'Auuxi'S ' XI'Mu --2uxqq.auios ao spunod Aq.jxj puB paapunq--saapxnoqs sxq uo jaaq JO apxs B qq.xM aaaqq. puBq.s p.an • Suxqq.araos
Cape Breton's Magazine