Cape Breton's Magazine

> Issue 38 > Inside Back Cover - Bill Forbrigger and Coastal Schooners

Inside Back Cover - Bill Forbrigger and Coastal Schooners

Published by Ronald Caplan on 1985/1/1 (319 reads)
 

aoj aa • ?Tj:qjo' BUB-g o:i s>[UBq5 jlviq 'llBiA A:i:iB:id aui paiiTns -ixj os ':'uTBd o:i poo?? A:i::jaad sfm j • saSpTjq puB suot:}b:is • sSut -pXTT'q pUB saSpTjq aq:} uo guTijUTB'j • j:9::}u-!:B(3: • SuTauTBj 'pBOJiXT'J 9'' uo qoC B ::io?? i puB 'pBq 'o?? sauiTX 'BxiariS 9'' Pios i oe6I • sjau -ooqos j:og: utbSb pooS ao?? sauiT:i :iBq:} 5', ut SB'' :H "uaq:} sjauooqos j.oj -''xoiA jo spuT>[ XXB SBM aj:aqi, "uaq:} pauiooq Xaq:} 'pa'jBrjs jiBiVi aq:} uaqyy' uaqx "maq::} jo :}som 'qo ('saau -ooqos aqa q:;TM uo daa>i axdoad aaqr'o pTQ) • :jT q:}TM Suoxb '00:1 'ujy'op SuToS BJ-BJA sjauooqos aq:} 'qo 'uotstd -ap UMO Am sbm :h • Ax:}som 'amx:} aq:} xi' -''' -B aq p,x '"BBS 02 :iuaM j jj • ajioui aiuoq aq o:} pa:}UBM i 'Bas o:} SuxoS dn ??utat?? *q.T jo :}som SBM :iBqx ('6261 't pBjzjusm :}o?? no;i;') *:>1j:om araos aq XIT's pxnoo aaaqq. 'xXT's aABq pxnoo X ' sbA qo (i'J pa:}UBM p'noX jt '>[j:om amos xiT's aaaq:} sb') 'JLaAO :>ioo:} s:>'onj:x • dn :}T aAB?? i os ':}Boq aq:} aoj aoxad poo?? B :}o?? X puB 'pBq ??UTO?? bxbja sSuTqa :}ng 'xb -q:}a??o:iXB 'T :},usbm :}Bq::} 'xi'W 'puBxsx paBM -p3 aouxacj 02 Aj-XBJ jbo aq:} q:}TM 'pBq os gog guT:}SBOD asnBoag (i-'qw) 'QCBI 'i ('bx -Xa:}S aq:} 'aauooqos puooas anoX pxos no';') 'XX' '' qSnoaq:} SutoS aaq aas o:} 'ubm :},upTa ' 'm'js go :}no ::isomxH 2VLBM. aqs XIT' aaaq:} payCB:}S x 'xbjtx'H oa puBXpunojMat' raoaj uomx's SuxAaaBO sbm aaq iiqSnoq moxx'J 'm ' 9>1'B'X aq:} ut :ino Xbmb sbm aqs XTT' aaaq' paXB::}s x puB 'axoq bjj. _-q'X ' 'T 'o?? I OS ..''''T' IT' 'SuTmoo bx -Xa:}S 3'' s,:}Bqx,, 'pTBs x " dn sxT's aaq xT'b 'dn XT'sdoa utbui b q:}TM pBaH :iduia;a Aq UMOp Abm guTuioo aauooqos STq::} mbs x P'' * (''T -q.UTBd) aSpTaq SMoaaB'j puBao aqa uo ??uT:>iaoi' • dn aqSja :}uaM ??UTq:}Xa -aAa--aBM aqx 1,"'''?'' 'mou Xauoiu g:o s:}0'x,,--o:} pa'ix'' I suTB:}dBO aq:} XTV i saB??TO' ??UT:'oms pa:}aB:}s xi' saapuBXpunojMaN "pooS :}q??Ta :}o?? ??ut:}sboo "spuBxsx auTaxapBj' puB *puBX -punogMais[ o:} x'o' SuT'aaBQ 'iCauora jo spuT:>' XX' apBm aABq p,x uaqx "'tnoqaBq aq:} ut dn aaq :tnd aABq p,i ' :iq??Ta xi' uaaq aABq p,X 'SuTmoo SBM aBM aaq:}ouB umou:>i aABq P.I JI 'saauooqos aqa uo ::}q??Ta XT' auop aABq pxnoo x 'UTq:} x 'Sutxt's aoj nxT''Q SBM X 'SuTpBoaxTBa aoj :}XTnq '.usbm x ??PTP I ssanS x ('aaoqsB SuTaq puTui no'C pxQ) • saraT:} jo axdnoo B paBoqaaAO XT'J I ''0 'z'''R (isaauooqos aq:} uo jxasanoA :}anq noX pxp ua:ijo moh) • paaajjns x 'o'' s, :}Bqx ' Abjl' pauan:} :}T s:>'aaM 3 ux 'aaaq:} saaq sb :>iOBxq sb SBM aTBq An • xB:}Tdsoq b2 ut :}uaM x 'J''o -ao:}om aq:} ut :}anq :}o?? x 'uiTI 'oo:} ':i|oau Aui a:>'oaq aBau A2:iBX' • dn XT' djq Xm paqsBuig • djH • saapxnoqs ' a:>|oag ('pBoaxjBa aq:} uo aaaM noX uaqM >[Baaq noA pxp xi' '''M) • saBaA OX aaq:}ouB aoj paXBq.s aABq o:} s'TI Pil '??(79 :}B araTii uoTSuad ainoo • 00:} ' :it pa>[TX I q??noq::}XV 'p'oaxT'' 9'' uo :>'onx paBq pBq x • pBap 'apTS aaq uo aaAO XX3J 9's puB 'ssanS x 'anoq ub q.noqB paATX Axuo 'T :}nq 'uoods b q:tTM "'jTm ijbd aq:} SuTpaaj :}o?? an 'pa'iooo aBau iC:}aaad--aooxj aq:} uo :}no XT'J ''' Pio .'ood aq:t puB ':}t pauado puB 'uaAO aq:t jo :}q??noqx "uo aaTj B ap'm puB aoop aq:} ::}nqs moxx'J ??unoiC aqa puy 'uaAo aq:} ut iCap sbm :}T--aaaq:} ut :}o?? :}BO aqx ' aaaqM'aaAa ??uT>|Bax sbm aqs :??ut -:>|Bax SBM >[oap aqx ' Axp sbm :}Bq:} aoBxd 'x -uo aqa anoqB--(uaAO aq:} ut) pa>'oox aM puB XaaaBq anoxj bi['. ut pa:>'oox ??M 'SuTXMoq puB SuTXMoq pUB SuTXMoq a'o aq::} paBaq aM puy • :}Ba o::} UMOp ::}uaM aM puy "axSjOjOj aq' ut uo aaTj B apBra puB uMop :}uaM moxx'J SunoA aq::} og • ::}SBj>|Baaq ano pBq aM aouTS :}Ba oq. ??UTqqou pBq ajyi * SuTuaom aqq ut >[OOXO,o 3 SBM qBqq 'aoqouB ub oq ut qo?? aM uaqj'i • jaBqM aqq oquT qo?? aM SuTuaoui qxau XIT' aaaqq uo ??unq aM pUB 'o?? saoqouB 3 aqq qax b;' ' saoqouB omx • aaaqq aaq paqqnxo a' • qsaM.aou UMOp padumC puTM aqq puB ' STanog ut aaqBM:>'Baaq aqq jo jjo qo?? aM guTuaoui aqq ut :'ooxo,o 1 qnoq -V 'aauuTp ou pBq ' qBa oq Sujqqou pBq ajy' • SuTuaAa aqq ut >iooxo,o ij qB qnoqB sbm qBqx • >[uns aBau umBQ • paduind aq puB padmnd aq puB paduind aq puB padiund aq puB--dmnd aqq :>'ooq moxx'J PI?? sqx • Moxxaj SunoX b Xxuo sbm aq-->[OTSBas sbm (:>'ooo aqq) sn qqTM pBq aM moxx'J aqq--aq puB 'paaaaqs puB x''H' 'H' :>'oo:} x 'AviaAuy ,, • aaaqq ??UT??UTMs qBqq qqTM qjox' dn SutoS qou ui,i 'aTS 0]vi,, 'pTBS X "'T >[03qoun puB qjox' o?? oq aui paquBM an 'ABqsSuTads aqq oq ??UT??UBq 'uaqq 'pBaqqsBm aqq pBq qsnC aM og "qT moaj X;bmb qaaj qZ ''loqB quaM ' dBO aqq jo qno :}q??Ta quaM qsBmdoq ??Tq aqq puB 'XIO-' auo :>|ooq aqg "UMop oqumC aqq paxnBq x pu'B 'aaq uo XT'saaoj jo aoaTd qBqq qo?? aM 'Abm
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download