Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 16 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Page 16 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (436 reads)
 

929fr-6G9 ? 999e-6e9 NOSd3HdOBW ANNOS JO 30009 :tOdiioo iiBQ 'seijmbui Buipis Aue pue 'S31VI/VI1S3 33yj ??sjBoA SI JOAO jof uoidjg edej ui 'uipisiAujA y u//ii//u/n/t'/o UOUBIIBISU! IBUOISSdiOJd AaNQAS Peoa JlOAjasey 601- s6uiUMv / epsej / muos / sjeunqs VdlrSSHS''''S sjooQ ' SMopuiM uinuiuinjv '''''J''p3|'' 1 Bmpis jAuiA ' Uinujiuniv ''''?'T' #v p'-r' ir' .pjl Buipis oueiaai ??pn Buipis i>'uia pubisi • q.x anoqB eaoui Suxqq-iCuB pxBS Apoqou OS • 'i.ou:5' noA 'jadBd aqq. ux dn-sq.xjAi. aqq. peq iCpB9j"[' ?M ' ??''' -unj SBM q-i -uBui-j'xT' 'Rl '.'T' padoxa puB AopuxM. aqq. q.no asBDq.xns jaq Miajqq. aqs--padoxa aqg • XbavXub (jadBd -SAiau aqq. ux) SuxppaAV aqq. pBq a/?? jSux -uaoni q.xau aqq. ubui''xT • '''' '.'T' Xbavb UBJ epxjq aqq. 'Suxppa' aBxnDxq.jBd auo puy • q.x JOJ vCpBaj Suxq.q.aS aja'i Xaqq. q.qSxu aqq. ' a:jfxx--ajojaq dn uaq.q.xaAv SuxppaM aqq. SuxABq 'qonm Ajba q.Bqq. B-'Tj q.,upxp sapxjq aqq. satuxq. jo sq.ox puy ?? ux IT ind puB ' q.qSxu XBpjnq.BS q.Bqq. q.aS puB oS oq. pBq i 'os jx 'XI'M • arjrjazHf) aqq. ux aq pxnoo Suxuaotn XBpsani -30 Suxujoui XBpuow uo pauaddBq q.Bqq. Suxqq.XuB og -araxauoou XIT' ssaad oq. oS q.,upxp aadBd axaqq. puy -Sux -ujom aqq. ux 9 q.B ssaad oq. q.uaAi aadBd ano q.ng • A'-p q.xeu aqq. aABq q.,upxnoAV aM q.Bqq. Suxqq.iCuB aABq ''.'.'ZBf) aqq. q.ax ajBp q.,upxnoM aAi puy -uaqq. SuxoS SBM B'.'.BZBf) {ATaj 3SUlfj3fUgi • .fO lUBtSoKl V . jmou 'Zdyo 1'91'6-999-008-1. /asd'a S N 'AeupAs Qm xog o d 8J)U30 uo!;nqi4Sia uisunoi qOBlUOO UOIJBLUJOJU! eJOLU JO-J ??/'l!|Bndsoq peujBj s.uojejg edBO Aofue o} Abm enbmn b eoueuedxe puB spueuj mbu e>jBUJ eiuoo 01 noA enAUi suBjs esem jdmoy moMf fivaiv mioy xnoh 0' nuoop' uaqM • sdn-aq.xa' aqq. ux pauoxq.uaui sassaap axaqq. aABq puB sauoaadsqo aqq. aAaas oq. sxJxS aqq. jo axdnoo b aoj >[aBui x'T''''s b sAbavxb sbi q.x 03 "Axx'T'''s maqq. aAaas puB uoSbai Baq. b qq.xM. ux auioo pxnoA' Ab;i -uiaqq. 9Aaas oq. uasoqo aaaAv oqAv sx''T' o'' ''.'' uo sq.xjq.no aqq. osx' puB 'uo pBq sauoaadBqo aqq. sq.xjq.no aqq. pauoxq.uaui sXba'x' toA ' (aadBdsAvau aqq. aoj) aouBp aqq. dn Suxq.xaA' aaaM noA uaqAi puy • (aoBxd) sxqq. oq. paaxq. -aa sauoaadBqo aqq. uaqq. puy -SuxuuxSaq aqq. ux sauoaadBqo aqq. oq. paonpoaq.ux aaa' Aaqq. 'aoop aqq. ux auiBO axdoad aqq. sb puy "Suxqq. -Ajbab puB suooxx'c' puB suoxq-Baooap jo spuxi' XT' 9-'BH 'Jauaoo paq.Baooap 'xx'T'sds sxqq. ux paq.Bas aq pxno/ sauoaadBqo aqj, • sauoaadBqo aaaqq. pBq aouBp AaaAg 'auoAaaAa oq. aaq.BO pxnoo noX q.Bqq. og -auoaadBqo qsx -M.af B puB auoaadBqo q.uBq.saq.oa(3 b puB auoj -adBqo oxxoqjBO b aABq oq. pBq no_x. • sauoaa -dBqo pBq no A puy -paaBO ./Cpoqou q.nq 'X:5'oxq.s JO pux:it SBM Jooxj aqq. q.Bqq. aaq.jB 'asanoo JO 'Baq. puB saqoxAipuBS puB sa-i::5tooo puB a>[BO pBq iCpoqXaaAa puB 'aooxj aqq. paaBaxo 'aqq. 'saouBp XuBui OS aaq.jB puy -qounx spT-'o'd oq. pBq nox 'Suxqq.AuB ao dod q.snC q.,usBAV q.i • saqounx pBq noX 'ooq. 'uaqq. saouBp aqq. q.y • Xsq-oq aqq. q.B maqq. aABq p, Aaqq. --SAioqs uoxqsBj an,3 -'xaAox jsnC ''xaAox SBM q.1 -amxq. auo qq.nos uAvop uioaj Aiioqs uox -qsBj uoq.q.00 B pBq ai' puy -aSaxxo' uioaj pa -jBnpBaS aqs uaq'v 'aaaqq. x''T''' isaxj aaq pBq XT'SnoQOBK aq.xaanSaBK -aaaqq. uo q.uaA. q.Bqq. 'aaaqq. uo sSuxqq. iCxaAox aaoui pBq iCaqx • Xnjxq.nBaq sba x''oh ''''3. so'XO ?R' P'V • Xsq-OH Ab<' 93'X0 ??Rl s'' uaqq. jBqAV ' (uuj) Xaaxxxoo aqq. ux q.x aABq ao x'o''S T''''X -ueo ux q.x aABq aaqjxa p, Xaqq. puy -aouBp uoxq.BnpBaS b aABq qoBa pxnoAi. sxBq.xdsoq OA.q. aqq. 'x'q.xdsoq aqj, "xsq-OH 'Bg aoBXS sqq- ux saoilBp puB 'xooqos x''l'ao ux saouBp pBq iCeqq. ' q.Bqq. sapfsaq q.ng 'XI''' aouBp B pBq i'aqq. saxBq.sdn puy -uxBaq. oq. aaaqq. oS oq. pasn saaxpxos aqi -q.aaaq.s uoxuf) uo XT'' aouBp aaqjouB sbm aaaqx iasx9 aaaqM puy -aaaqq. uioaj saouBp "D'O'IH JO axdnoo b q.sBopBoaq Aaqj, -aaaq SBAi aq aaq.jB q.qSxa paq.aBq.s q.Bqq. uoxq.Bq.s xu -ooaBK sqq- SBAV q.Bqq.--paBoqBas oxq-UBXJy aqq- jo aoxoA-- ' S ?? V* A JSAo q.SBopBoaq uaAa Aaqj, -XX'q IBqq. ux saaAoqs jo axdnoo b oq. q.uaAv i -aoBxd XxeAox B SBM qoxqM 'xi'q aouBp "D'O'IH ??q' SBAV aaaqq. 'aSpoq BuxaBj' ux saxBjsdn uaqq. puy -XI'R aouBp aaqq.ouB sbm q.Bqq. q.ng -Sux -ouBp aoj aaaqq. dn q.oS aaAau i ' q.ng -aaaqq. q.aBq.s pxnoM. q.qSxj b sauixq.auios asnBoaq 'pooxg JO q.a:5i[ong aqq. pexx'o Aaqq. auo aqq. SBA q.Bqq. 'XI'M isuo uMoaq Sxq aqq. 'aaaqq. UAvop :i'ooxg uxsB;jtnH Sxq aqq. i:on-y_ noX--aAoqB dn uaqq. puy -:5'aaAv Azbab aaaqq. saouBp pBq iCaqq. q.ng -aaaqq. dn XjaBd SB.uiq.sxaqo B aABq oq. pasn s, qq.aoAvxoojM, q.B sx''T' ''' puy -q-Bqq. jo doq. aqq. q.B xi'' aouBp b pBq
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download