Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 20 - From a Night at Bob Fitzgerald's

Page 20 - From a Night at Bob Fitzgerald's

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (524 reads)
 

Z1-39-669 ABNOAS 'XOOUa 3VViUd S>I0019 OIlVd • S>INVi 0lld3S 313d0NO0 • 313U0N00 Xll' AQvaa • N013U9 3dVO 0NIAU3S aaiiiAin xiiai-aovbh d33N0id (AiuBJJBM suJii ein) Bujoueieg |99MM • sajji )|3jMSunjg pue ujiaijoii/u • sBuuds • s)|30ijs • s'njis • sa)|ejg • 'sneqxg • iSBioiyvsjEis oaiONVcjxa AeupAs MlJON 'is 6u!>j e6 • N0llV00nM3N • 'UVJ/', • raxq puxq -aq jqSxa aoop aqq. oq. ??>'oou;x 'aaaqq. iCpoqou SBAV aaaqq. puB uado q.x paxx''d aq pUB aoop aqq. oq. araBO 2'oou:>t ''' P'' 'aoop aqq. pasoxo puB araxq.aararans aqq. ux aoop aqq. qSnoaqq. ux araBO iCq.q.oos aaqjoaq A' -aoop aqq. oq. araoo oq. pasn :5'dou' b sbav aaaqq. q.ng -sbav q.x q.BqAV Avou:!' q.,uop i -avou:!' J, uop i ' XqAV uosBaa aqq. sbav aaAaq.BqM • q.x pasaq i uaqAV q.x Avau'yf i jBqq. uaq.jo os q.x paBaq i--uaq. -JO OS q.x paBaq aABq i puy -aaaqq. Apoqou s, aaaqq. puB aoop aqq. oq. oS noiC puy -aoxAvq. ao aouo q.x aBaq q.,upxp aAv q.Bqq. passBd aaAau asaA aqq. ' saBaA n ao' -aoop aqq. q.B '[oou:!' B aBaq oq. pasn aAv 'asnoq s,aaqq. -Bj Am ux 'q.uxO(3 aq.xq/y q.B araoH ' sSuxqq. iCuBw • saBaX aqq. qSnoaqq. uAvop ' sSuxqq. AuBra paBaq puB uaas aA,i 's'bbA aqq. xi' qSnoaqq. uAvop Suxqq. Suxouxauod auo aqq. sx sxqj, • q.x sx sxqx -anaq. sx sxqq. q.Bqq. ara noA aAajxaq 'avo' 'aauunaaaoj b ' Abs xIi'' ' sx sxqq. q.nq 'iCaoq.s q.soqS b q.ou sx sxqi • Aaoq.s q.soqS B noA xjb' oq. SuxoS ra,i 'xi'M • l 8201. 0e2l.-299"sad • 22H.-6e9:SS3NISna • I.I.S3-Z2Z "sau iua6v iuaB}f lunooov joiues 3aW03AA3N NHOP 3ai/?00M3N 3NIVia ssBNisna • ivoa • avo dsaa • 3dn • bwoh • siNVNai ,,9JBdiuoo puB sn UBO • speeu eouejnsui jnoA ue joj,, • uoxq.xq.s -aadns pxo UB s , q-Bqq. 'qBa' ( • uSxs pooS iCaaA B q.ou s , q-Bqq. 'AVOpUXAV aqq. oq. saraoo paxq B JX q.Bqq. ara XI'' axdoad JO aaqranu B PBq I) 3993-fr6Z seeJY uoiajg adeQ liy BujAias 33IAU3S A0N30U3N3 anoH W • 8>jBLU 01 JUBM noA SUOjIippB JO s86ueL|0 AuB joj jo LUajsAs |B0!JI08|8 JU8S8jd jnoA JOJ • AouspiJie A6j8U8 inoqB sn ||bo iA6j8U3 uo $ 8Aes - noA d|3M sn }8-| A3||n|/| pjAea 'dojd A3NaAS HIUON 'isuaddadggi. ' • p;qs93iAJ9jS lUDup9ia asnoqjqgiq • araxq. aaqq.o araos aaaqq. sbav q.Bqq. Xpoqaraos Suxaas axd -oad JO saxaoq.s q.uaaajjxp uazop b aaAo puB aaAO q.Badaa puB uAvop q.as pxnoo noA saouBq.s -ux AuBra 'iCuBra ' XuBra uaaq s, aaaqq. 'qo ' q.ng • aaaqq. q.,usBAv I ' saouBq.sranoaxo ao suoxq.xpuoo AuB aapun 'XI' '' aaaqq. q.ou sbav i • Abav OH • aaaqq. i sbav Abav uraBp o' • aaaqq. j.usbav I puy • ux araoo q.,upxp i puB 'aoop aqq. uado oq. aoop aqq. oq. q-uaAv aqs puy • • araoq Suxraoo--asnoq aqq. oq. Suxraoo 'qog s.aaaqj,,, • pxBS aqs puy • uoxxq axqoay--asnoq aqq. q.B sbav axqoay 'ara avbs ajxAv Am uaq/v • araxq. araBS aqq. q.B--araBS aqq. q.noqB Sux'uxqq. arass 'qBa' '.piBjaSz'Tj; qog -araxq. araBS jBqq. q.B qsxAV araBS x'oxq.uapx aqq. qq.xAV q.Bqq. a'xx axdoad OAvq. s, q.x paBaq I :puBTjg uozsujM 'raaqq. aas q.qSxra noX puB 'aoBxd uxBq.aao b ux aq oq. SuxqsxAV ao 'araoq aq oq. SuxqsxAV sbav A'poqaraog • q.x passBXO sAbavxb axdoad pxo aqq. q.Bqq. Abav aqq. s, jBqj, • raaqq. aas noA puB 'asxa saaaqAvaraos aq oq. SuxqsxAV iCpoqaraos jo aauuBra b ux s , q.x ' ou ' ojsi ( • • • • ao aaqq.BaAv xiaq-aaoj oq. axq' Suxaq
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download