Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 28 - Advert: Archie Neil: From the Life and Stories of Archie Neil Chisholm or Margaree Forks, Cape Breton

Page 28 - Advert: Archie Neil: From the Life and Stories of Archie Neil Chisholm or Margaree Forks, Cape Breton

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (426 reads)
 

3snoH NoiiiSNvaill i''o''l'lSl, 9t763-689 idiOLi poau noA '| NaaaniHo anoA qnv N3IAI0M GBUBllVa aqj JI SB 'sdno jpqi mojj paddis qjoq Xain • |T9M aiqojv pres ,/poo?? Ajs • • pres J0P9H 'i'iRS pw3 STns?? ,, • aqs 2utXbs aq p|noq 3M jBqj uo p9ST?a miq pUB 'siq 'aq,, • paon -ojd uuai XjaA aqj 'jooi aAii'Sau aqj 3upou 'pre PH aiqo-rv • 'sunouojd auqnosBm aqj 'uaqx,, • paaj??B jopaH • 'd9A?? i<6'TO '0' op J'MM tuaqi aSu'q maqi a'pm puB • 'aajjoo jo sjawBjds aqj dn gui -loiq 'uo jua/w iia'sl aiqajy ./sa'nj j'mui'jS pid -njs Ai'3j aqj dn joajjoo pjnoqs Xpoqamos,, swswsammiS Ac maqj uodn paojoj saouBjsmnojio aqj japun 'aj'uc -ojddB /C]|Bjoj SBM aajjoo jnoX ojut SuTqSnBj j'q pajsaSSns j'qj jauu'm b ui ji pip aq jng aoBj sii Xjp OJ laMOjqsip B miq jqSnojq puB dn jo?? ip' aiqojv aajjoo siq ojui SuiqSn'i dn papua puu 5lDBq ji daa5[ j'upjnoo aq jnq p'aq siq paj{onj aj ??qojnqo ui SuiqSnB] a5[q aq p'noM Ji j:sumimx. jnoqB qSnej oj paMO||B sbm aq ji ains j'usbm an qSnBj oj p'q aq siqj jy ,;auom aABq 'ojsj UBQ JojoaH pres • 'pauoom 'paunm aABjj,, ,'' • puB 'pim 'oojAl, 'oS pinoqs smoo uaqj .'auop aABq I 'pip I 'op I, 'Xbs oj pasoddns aj.aAv ji • paSBJjno jsom|B 'pres ipN siqo-iV ??'M'9A?? 'oj dn Mo'aj pa • ?a|-pa5{ooj siqj SBAV jBq' UI paaa'jons aq oj jubm J.upip ajj aiiTus aqj jsuibSb Amij qjnom siq jas ubq jojoaH Xuunj jsom|v quinp sbav asaam 'da' '''asaam Suijunq a|doad jo JBaq jaAa no;( pip • asoom uaqj asaaS si asooS ji asoom jnoqB jo2jo 'a|nj jBqj dn apBm jBqj joipi aqj 'uaqj jng • • auo|B ajaAv Xaqj ajns apBm 'miq puiqaq paouB'?? 'uibSb ubq jojoan oj aso| UI pauBai an '''loS jaqoBaj siqj sbav aiaq'w' jjiqs siq mojj sqmmo Suiqsmq 'uoijobjsijbs qjiAv yp'eq pauBaj yiajvj aiqajy ,/JBqj SAV0U51 XpoqXjaAg 'IM'l' asaaS si asooS auo uBqj ajom jng aoiS aq pjnoqs asooS qjiAV amBS aqx -aoiq aq oj jqSno sasnoq oavj uaqj asuBoag qmnp XnBaj sbav dn jBqj apBm laAaoqAv jng • ,;jq??i' • 'aAijBjuaj b 'iDBq jo?? an '''ji j'usi 'aoim si asnom auo uBqj ajopvi -jqSu si ji 'IPAV,, • asuodsaj oh • 'jq??i' -aoim si asnom auo UBqj ajoi/[ -asnom 'aoirejsui joj a5[Bx • aoioA siq ??uijaAvo| puB jasop 3uiuBa| • 'siqj noX ppj i sjuapnjs jaqjo aqj |pj j'uop avojvi,, • gupfiBj j'usBAv an pJBnS jbuiiubjS-ijub siq dn pa'nd XjijSBq jojoaH 'TIPS 'J'wnq qjiAv pajaqjB|S jinosiq b jb Xbavb SuiAvaqo 'jouijsipui XpjBjaqqap 'jirejjodmiun maas spJOAV siq ja| ajj • a5lof2iqB s'jia'nisjj jno jqSuguiqSnBj:mojjdojsX|pjBq UBO I 'ji SuiqoBaj ui j uaq' aiJJoq b ui sSnqpaq sb Xzbjd sb jnoqB s,ji • 'JBimuBjr),, 'pres ipM aiqaiy 'X|mo|s ajom 'uaqx .;uBam i 'jBuiureiS jnoqB • spaq jnoX ui 3ui3??ip JOJ jiq auo noX amBjq J.uop i 'jojoaH 'avou5[ noA • :paqqBf [la' aiqojv UAvop pajJBjs pjBnS sih JaqoBaj siqj JOJ joadsaj aijjq b iuijjaS sbav jojoajj JajqSij jajjaq aqj sbav qoiqAV jaAO a'iqAVB joj pajJBds ip' aiqojy puB ubq JOjoan AaupAs 002 ajiuao ez-LZ Bnv uqoQ eooaqau 93-es Bnv uojiejodjoo uoiajg adeo 3Sjjdja)U3 Aq pavioddns nopid ajiuao aisoQaa 32-03 Bnv ONVISI Ajnqsa)iMeH wod oaavs I 61.-8 L Bnv ilsmoBjiuv • AjunXdlS Zt-grBnv AaupAs 003 oJWao frl.-ei.Bnv )|3appeg JO.P SBjg aJWao 31.-01 Bnv AaupAs I 003 9J??uao S-e Bnv MOHS AQBIAIOO ? oisniAi M3NV Z6i :aoi03dia nvoisniAJ pieuopoeiAi pg :aoi03aia pjeusanoi uuAn bjbi uosuJOiAi pjeuAeiAi uoseiAi suoQ pieuoQoeiAi xe|/| pieuoQoeiAi eQB AiaAen paid Aeuien Aa|)|jeg zieeo eA9is 8)|jng pjeMOjU :0NianiV3d siuasajd A13I00S SNOiionaoad giAiiiaaiAiiAins LU9dia ASMQAS • H3aaa T9 ??eoT-6es • 8i'8r-6es 3H1N30 iJIVd3iJ NOISIllOO 3131dl/l00 S.ASNOAS Jiedau )ods u| Buizjiepads iMJOM uojSjiioo sedAi IIV '''spunoj uaj p3jsB[ aq 5{uiqj noA op asp Avofi,, pres jojoaH • 'J9X Xasdmaa oj 'loos jo Xjuajd s'ajaqx 'avbjsI,, • jnoqB SupiiBj qpoAv Suiqjamos sbav siqj avo' jaqraajdag jsb| BiqdppBiiqd UI SuijqSij Xauunx puB XasdmaQ sbav siqx dn jq jojoaji '/jso] aq jjUBj UAVO siq sbav jj • JBqj ||B puB JBjs aiAom b Supg ui XasdmaQ pip jBqj SuiAq jjos SBAV Ji • 'piBs ipM aiqojv 'ipq ' oj amBO apja'i aqj anqM Xjojujaj pajJBqoun sbav siqx jaqoBaj b Xq ajojaq aajjoo jo dno b pajaj -JO uaaq jaAau pBq ajj • s>iuBqj • qv • pres jojoajj • 'daA •
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download