Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 36 - L'enfant a la bonne compagnie "The Boy Who Was Good Company"

Page 36 - L'enfant a la bonne compagnie "The Boy Who Was Good Company"

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (298 reads)
 

.zie-t99 AHNQAS avou iNnoiAiissM et's Qin 30IAd3S UVOOdriB iid|9M O) S) p,a/w 'op noA '| ijOM op jaqijau 'jeo jnoA u|e)uieui O} msjm ),uop noA '| • uojiBdnooo jno ueeq sbl| • sjbo ueedojng p A|e|os • oouBueiujeuj 'sjBoA 92 J9A0 JOJ -aouBueiuiBLu in'ajBO puB jB|n69j sj b'w jbo 6uoi puB 99Ji-9|qnoj} oj A9>t A|uo 9L|1 99Z xog 'O 'd - (iauiOQ snaqduieo) qmos 9I.9I.-6178 AVa 30V10 :||B0 • QAOVi sjea MOI S>|0BP onyi sisiOH euiBug ' iei3U39 sjoieg J!v sjeuno pos sjeiiLL luauidinba udpjeo "8 UMBH -pi'fcSIDIUSlP 110990 961.8-W9 • 'mxq 0:1 'Bads oq. iUBAi I 'xooqos aaq-jB am eas puB auioo oa iCBpoq. aaqoBaq-xooqos anoA xi'l.t 'J9i -qSnBp sxq oq. pxBS Sux;h ??q' ' iCsp q.xau aqj, • -inxq qq.xA' q.uBAt no' q.BqM op os 'pxm' Am q.ou s, q.x 'xi'Mn 'paxxdaj uaenf) aqi • • axp oq. SBq an 'aaAXj aqq. Suoxb punoj Bi q.Bqq. paBq.SBq b qq-XM. paxjjBm aq xii''S ' '' aoj aoBjSsxp b aq XIT' q-Bqq. puB aaq.q3nBp ano iCaaBtn xi??'q 'qSnoua pxo aq XTi'R uaqi*i 'aaAxa aqq. jo aaoqs aqq. Suoxb punoj a'i oqAi axuSBdmoo auuoq bx ? q.uBjua,T; isn oq. uaddBq oq. SuxoS s, q.BqAV ''ou' xoA oq,, 'uaan' aqq. oq. pxBS Sux;h ''iq. puB :aaqq.o qoBa jo q.soui aqq. apBtn Xaqq. 'uaaq.xxs ao uaaq.jxj jo aSB aqq. paqoBaa Xaqq. uaqM. q.ng • uiaB ux raaB auioq auiBO Xaqq. puB raaB ux raaB q.uaA Xaqq. • aaqq.aSoq. xooqos oq. oS oq. qSnoua pxo BaBJ uaapxxqo ''' uaq/?? * euxj sbm. q.Bqq. 'XI'M ezet BONIS AllNrMNI/'OO dno 0NIAd3S aaiiwn 30iau3S aoNvnnawv AaNOAS lieo eejv Pue AeupAs u| eajB eSejaAoo jnoA joj AmiqedBO esuodsej Buojis B ujBiuiBLU 016u!d|en puB eoiAjes 9i|i o BujZjSUMop B jueAajd 01 Bujdiaii ejB noA eouBinqiuy AaupAg BujziuojiEd Ag eBBsn uo pasBq s aojAjes jno joi Buipunj lueujujeAOO • • ?a3aW3l/l3d HSVaid sjoiBiiuqujaa ooe >|Ed-9}n jno p asn aqi uj puB jjoddns ajii objpjbo paouBApB 'yoddns am BiunBJi OjSBqu!sasjnooiBuojiippBsn|dliuaoJUjaAog SN aiii Aq papjAOJd lOAai isaq&q; aqi 01 pauiBJi uaaq aABq sjuBpuauB jno iBpnjo aq ubo saujii asuodsay puB asjyadxg 'AjinqBiiey • AouaBjaujg ub u! a3aVd3dd 38 S00e-6e9 • 9612-'99 auoqdaiai e>l I d La S'N 'AiNQAS "iS 30dO39 OOt' 30IAU3S 30NVnnaiAIV A3NaAS 90IAJ9S 90UB|nqaiv Ajino "m "i ..iraxq XT'o oq. SuxoS aAV aaB q.BqAV q.ng • 'pa;j'sB Sux;h ''i • -aaqq.aSoq. xooqos oq. oS pxnoo itaqq. puB x'T' axq.q.xx ano aoj ituBdraoo pooS aq pxno'v q.x :raxq aoj apxAoad 'axq-SBO ano oq. raxq Suxaq oq. SuxoS aa,a/ 'aaaSB noA ji • 'paxxdaa aqs • iop oq. SuxoS aM aaB l''Mii 'uaanQ aqq- pa'J'SB Sux;' 'm ' 'bA aaq. -BAV Aub paAvoxx''s q.ou psq AqBq aqx • 'UAvoap raxq q.ax oq. papxoap aqs ' q.x jo pxa q.aS oq. ' puB iCqBq sxqq. pBq oqAv draBaq. b s,q.i • 'pxBS Xaqi "PXO sqq.uora aaaqq. q.noqB sbav aq q.qSnoqq. iCaqx -Aoq axq-q-TI ' paaaAoosxp puB ' q.x pauado 'xoq xT''s aqq. dn pa'oxd 'uoSbav aqq. raoaj uAvop q.oS uaqq. Sux;h 'Ri • • axuSBdraoo auuoq bx q.uBjua,T raxq araBu oq. SuxoS aa, aAV 'xi'Mn 3U!0|/| np Mdasop 'IS 'ooejo ujoonv aisou • *xoq aqq. raoaj Suxraoo sx SuxiCao aqq. :i][uxqq. i • ' ajXAV sxq oq. pxBS Sux]' aqx 'aaoqs aqq. spaBAvoq. Suxraoo q-uaaano s,aa -Axa aqq. qq.xAV Suxq.B0XJ xoq xi''s b paoxq.ou Xaqx 'Suxi'ao pxmo b jo punos aqq. paBaq iCxuappns Xaqq. uaqAV aeAxa aqq. Suoxb s''bav B aq-xnt) auoS pBq Aaqx ' q.uaAV Aaqq. jjo og • • oS oq. eAox p.I • • paxxdaa uaano aqx • iaaAxa aqq. Suoxb dn uoSbav puB asaoq Aq apxa b aoj oS oq. a'fx noA pxnoAv avoh,, 'uaanf) aqq. pa-j'sB Sux' oqq. 'PXO sqq.uora aaaqq. sbav AqBq aqq. uaq/?? ' X''T' AqBq B pBq uaauQ aqq. ' aaq.jBaaaqq. Axq-aoqg • uaapxxqo ou pBq puB saBaA g 'oj paxa -aBra uaaq pBq oqAv uaanf) puB Sux]' b q.noqB Aaoq.s B sx • axuSBdraoo auuoq bx b q.UBjua,T; • -spjOM UMO s,9i|oeH uiijeojeiAj u; Ajo)S ai|) Bujpeoj )ou ioi asnoxa ue se ua)|e) aq lou pinoMS Sjiji pue 'uoji -eisuej) e pajapjsuoo aq )ou pinoqs sjqi -i]S!|6u3 u; ..ajuBeduioo auuoq ej e )ue'ua,-| • naiaj o) aoejo ujoonv aisoy pa)|se aAeij ayw ..AuediuoQ pooo sbm ohm 'og em • 'Ajo)s SIM) 'o idijosuej) am 'o Adoo e BujpjAOJd jo| 'uo)Ouoi/| 'sauuaipeoe sapnia.p ajiuao 'anagan pieuoy o) s)|uei|) jno '91 se/vv ai|oeH ujjiaojeiAj uaqyvv 'zsei- 'l-Z )sn6nv uo uossejio ajdd Aq papaijoo se/vv ..amBeduioo auuoq e| e }ue'ua,n • , C 'xBnl) • apBS'aj BS • auSxs X ,ns sxBq.a, f Bopj q.uo ua , s ,x sx , d ' araraa j bs sxad b xT sx,a .p paoq ' 'a. ' sxBxnoA ,f anb n''ITTJ a , q-OA q.sa,o q.nox 'uoNu ' q-TP ' II
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download