Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 46 - Cape Bretoners Who Went Away: Murdock McPhee in Ontario

Page 46 - Cape Bretoners Who Went Away: Murdock McPhee in Ontario

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (266 reads)
 

066T-e9V'008-I 066T-89 • (9n) OlNOHOl 99V6-e9??-008'I 00S9't9e (Z06) AaNQAS s 3 11 n s > e9ZT-e9S-008'l gSSO-OZi' (Z06) xvjnvH • si3joi:[ ssep isay jaipo ib mooj b isnf jo soud aip joj ||b 'saoiAjas ]3jou[ isauij 3ip puB iSEj>[B3aq |Eiu3uiiuoD AiEiu3UJi|du]03 '3]ms uiooj'OAU snounxn| E Aotua woo'vp dju' aip jo/ ajm' y l-ZfrVia AVa30VnO*133dlSNIVI/'Z9l. {3N0Hd) • (XVd) 699'-6178 9999-6'8 6d6l. douis uojdjg adej dui/ues soNiaiina do ONisiva savns 3i3U0N00 aaoaodNiau SdOOld • SNOIiVQNnOd |B|Ojeu4uioo ' leuuepisey ' (Buuoejiuoo [Bjeuoo J mnosNOIlOnUlSNOO SN3113S J3J0UI qonoi pue • • ?? spuE{pooj|[ 3? saajj. sqj3H3ysj3Aoypji|l paau ttoX StftqiijaAaj • sauBpueosap axsqq. raTHjo oq. Addeq puB pnojd Ajba eq pxnoM iCaqq. aans raB i • uo puB uo puB ' sa9q.STUT:ia qojnqo ' saa'uedaBO ' sasjnu • s Joq.oop ' 3JBAiB-i ' saoq.Bonpa amooaq aABq 'raaqq. jo aox b bjibi aaaqq. puB 'qBJBg puB ,,'Aep )eaj6 e pua oi Abm euji v 'MOJnqo paiiun leooi OM) p saipei oi|) Aq leeui snojOjiop e poAJOS ojom a/w 'P|o sjeaA A)i|6!a jaAO sem -ja)i|6neppuei6-)eaj6 jaq Aq paiapoui sbm ssajp Buippa/w s,jai|}Oui A|/| -p|0 sjeaA paipunii e iaAo nayvv auios 'sumo6 Buippa/vv p|o 'o Aeidsip e papniou; sm? 'luauiujeviaiua jaqio pue saifoaads J0| qojniio aqi o) jaien 'sajniojd le )|ooi pue ijsja o} asnoH looqos Pio am o) uo uain 'Mouni ojuojd e pei| am ajaqm pea)sauioi| pieuoQoei/)! am o) uo panuiiuoo ayw,, -aAjpnpojd aimb sj pue 'Mou pajeap ne )soui|e sj -peg jamepuejB Am leii) uue' aii) passojo aM uaiii ""pei| uqor apun leajo Am leqi uije' ai|) passojo iiej) siiii 'auiu isju am jo' AaiieA s,aaitdO|/l 0)U! auieo ai| uai{M pa)||eM jaqie'puejB Aui leit) Ijej} am pa>||eM luam 'o jaquinu v 'Oiuojoi pue eviaqiv se Aeywe ie' se uioj' Buiiuoo 'papuaue aidoad ooi. )SOui|V 'ssaoons )eaj6 e se/w uomnaj am,, :a)OJM aai|dO|/l Moopjny'i -aiKVi ais lines u| spoan -0[/| pue 'saai|ci3|/l 'spieuoaoe|/| am 'o uojunaj (.661- am Buunp ua)|ei 0)OMd -o|je}uo 'aijej/v -a)S lines u| aaqdOM T M3opjn|/| luepuaosap uoiajg adeo SrF/JOPS'FJm 3ui)|iH 3? sjnox 3Jn'B|' XSoioog ajiq auuBj' sj iBiuiuy 3um3-|B|i pjia [Bin-jBU aqi ajo(dxa o-j SBq liBjqiq aqqiij jnoj' OOQZ-m (306) XVi 0S2 308 SK'MBjSinH 0053 3ea Od'laWB isJJiH 06E iisjqn pnoflsji sapunoo IU3 • MOldXH '' 'MismiM MimmM vmi 2'oopanw JO sq.uBpuaosap sjBaA aqq. qSnoaqx • sJBaX JO jaqranu B JOJ oxjBq.uo JO aaxraaaa sbm oqw. stabq raBTjITM JO 9JT' 9'' s'' uajaH jaq.qSnBp axaqx • sjaq.qSnBp OMq. puB uos auo pBq Aaqx "JavCAiBj b uaqq. puB aaqoBaq. jooqos b q.sjTj SBAi an 'uosuqcf uajSH paxjjBra XT'N • aaq.qSnBp b puB suos OAvq. pBq Aaqx "Bts -auSBra JO :5iXT • '?J Bxnraaoj aqq. padoxaAap puB ' • 00 SnjQ paq.Tun aqq. aoj pa;5'jOM puB q-sxraaqo b sba' an • qq-Ban Ajb' paxjjBra uqof • aaaqSuBp auo pBq Aaqq. puB 'qq.Bdoaq.so ' Ab:>iok mox paxjjBra 'jaqoBaq. x'oR's oxxqnd 'uoxaBpt • uos auo pBq puB -q ' g ux aarajBj q-xnaj b paxjJBra 'uoxq.Bonpa xoo''s oxxqnd 'Bqq.JBw • sx-'tS OA'q. puB sAoq OAiq. psq Aaqx • joq.Bjooap puB aaq.uxBd ' q.q.npa"i sax'Bqo paxjJBra puB AaBq-aaoas b sba' aouaaoxa • sxJxS aAxj puB sAoq anoj psq Aaqq. puB 'aadooo qaaqBzxxa paxaaBra 'aaraaBj b SBM. 'uoxq.Bonpa xooqos oxxqnd b pBq snSuy :AxxraBj aqq. jo uMopuna jaxaq y • daaxs sxq ux paxp 9R 11761 '1 'aaaqq. paAxx Aaqq. puB uMoq. oq. aasoxo asnoq b q.qSnoq aq 8??6T UT P''' araxq. oq. araxq. raoaj sraaxqoad qq.xBaq Maj b uxABq SBAV aH 'q-no oS oq. paq.uBAi Aaqq. uaqAi raaqq. aoj aBO aqq. aAojp puB ' q.xxnq pBq
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download