Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 50 - The Padelts Chose Cape Breton

Page 50 - The Padelts Chose Cape Breton

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (608 reads)
 

uje)unoiAi 'eo|je6ns uioj' pe/wejA Aeg Adsv paddoq.s aH • "9aoB ub 002$ 'o-' Avd pxnoAi. I 'MOji • 'uixq oa pxBS I puv *ajOB ub oOZ$ SBAV 9a9t[q. pxBd JLBAB BDxad q.saq??xq aqj;, 'boloj -aq paq.BSxasaAux pBq i -mouii; noA 'aoBxd sxh tii'T II's I pxnoqs iCq',, -ajom Aub oS a.upTP IT :}.nq ' q.x SuxpuxM. 'x''''suoo sbm. q.snC aq puy • qo:}.BAiq.aij;ood ua5|;ojq b pBq aq puy -q-no auiBD an • aauM.o aqq. joj: pai'oGx I og • *tioX oq. q.x xxas q.q3xui an • aauAvo aqq. i'sb q.snC nox • • pxBS AnS sxqq. puy • sxqq. aitjx Suxqq.9uios Anq pxnoD aA JX pai'sB aw. puy -aoBxd :tno 'aoBxd aoxu Aj.ba 'Ajlsa b sbm. ajaqq. puB 'punoaB pa5i;ooX aAV jBOXJBSng ux puy 'giBOXJBSns uaqq. AVBS aAV puB 'jaqq.JBj punoaB pa5|;oox aAv os puy • saaq.uxxds ssBtS Jo XI'J TI' (sbav q.x) asnBO -aq aaq.BAV aqq. oq.ux oS q.,upxnoo noA- -mxi's B aoj oS oq. q.uaAV aAv uaqAv puy -aoBxd aqq. aaAO xi' saxq-q-oq uai'oaq 'apxsq-no "saxq-q-oq aaaAV 'pa'toox noA aaAaaaqAv q.ng -pooAv q.nD puB ' q.x pauBaxo puB 'aaaqq. paAOui aAV ' os puy • q.x q.q??noq aAv 'q.jax aAV uaqAv ABp aqx 'Xq. -aadoad q-Bqq. q.qSnoq aAv os puy • q.x Xnq p, bav 'ABy{o pxBS I • *00Z$ 'oj 'T 9ABq ubd noA --asnoq b puB saaoB '/x Z s, q.Bqq.--anoqqSxau ''Oi. 'PT's aq ,,'sa/: 'qOu ni'-''H P'''I suios Anq aAV pxnoQ,, 'ubui sxqq. oq. pxBS aAV uaqq. puy • yCq.q.aad os sbav q.x puy • q.uaq. ano qq-XAv anoqaBH H''OS 'x paX:Bq.s aAV uaqq. puy • uoq.aag adB3 uaqq. puB 'xbjxxbh oq. q.saxj jusav aA 'og • 5j:oBq auiOD oq. aABq q-,uop aA: uaqq. puB 'Bxq.oDS BAOi>j q.B i'oox b ai'Bq. s,q.ax * og • q.x SBA q.Bqq.--q.x abs aA--puBxsi paBA -pa aouxad pBq aA 'aoui' no' • >tOBq auioo aaAa'' oq. aABq q.,uop aA og (i5j;oBq auioo oq. aABq q.,uop 9' OS) .i''3'c[ auiOD oq. aABq q.,uop aA os 'Bxq. -oog BAOji oq. aAxap aA q.,uop AqA 'aaaq ajB aA (o)oi|d |/igo) iieped subh ' epjeBepijH hM': :.'.i;'- • aouxs 'Aoui[ noj' • 'pxBs apaBSapxTH • SuxduiBD juaq. B qq.XA puBxsi paBA -pa aouxaa oq. Suxuto3 • poo adBO oq. q.uaA sAba -XB an -poo adBO UBqq. I juaaajjxp 1 Suxqjauios *aas oq. 'puBx -SI paBApa aouxaj jxsxA • ;?? o q. p a q.uBA aA '.'Bp auQ • ON (isjsq lAop spuaxaj aABq noA pxa iuoq.aag adBO ajBoox q.saxj noA ''' )xp Aoq q.ng) • 5961 93UTS • qsax (iuoq. -aag adBo oq. Suxuioo uaaq pBq noA ' q.Bqq. aaojaq uaAa q.ng) "iZ, ux ' jbtjjbb sjbbA oAq. q.uBa3xuiuix papuBX b auiBoaq i • on ('uoq-aag adBO oq. auiBO noA amxq. q-saxj aqq. q.,usBA q-Bqq.--??'61) • qBax ( • auoxB q.Bqq. XT' PTP '<'A) • uaqoq.xst SRI, • JJTiq.s sxqq. xi' puB 'saooxj aqq.--apxsux s,q-BqA xiB aXTT'|3eo luoji panujiuoQ uoiejg 9dB0 9sol|o siiepBd eiii
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download