Cape Breton's Magazine

> Issue 63 > Page 2 - "Is Your Father Dead Yet"? with Allan MacDougall of "Hughie & Allan"

Page 2 - "Is Your Father Dead Yet"? with Allan MacDougall of "Hughie & Allan"

Published by Ronald Caplan on 1993/6/1 (718 reads)
 

peideoov spjoo iipejo JofoiAi S'BGdO A'iSAilBQ 9 IHO BXVi aasNBon Aiinj aiqDjiDAD os|D sdgsiG uoipouoo BNISinO 3S3NIH3 N/ ONIZIlVIDBdS didydsomw 9nou7i)cn] 4) Bupcvpj. V m Bmmp guddn' Hofuj, l7frfrl7-t79S • *uo q-xns b aoS s.'ojiaj l'qx 'ubxtV q.ou s,q.Bqx • 'pxBS 9UO aaqq-o eqx "auo aaqq.o aqq. SuxSSxp sbav aqg ' anqq. a'fTT 2uxqq.euios PT's I • 'uoq.ajg adeo inojj aj.noX noX q.aq Till *uoq.ajg edBQ moaj 'ubjiv sx sxqq. - - q.q3xa s,q.Bqi • 'pxBS I 'q-x i'oaqo oq.- Suxo3 sbm. I puB '93'X10 aqq. dn Suxi'Dxd sbm i puy 'q-uao -OB aqq. pBq XIT'-S aqs puy ?iUBIIV s,aaaqq. '3'001,, 'pxBS maqq. jo auQ "q-no Sux''jbav sbm. i SB 'maqq. xTStttS pxnoo j asuBoag -am pxoq. aABq pxnoAi iCaqq. q.BqAi s,q.Bqq. 'maqq. pai'SB puB uAvop auoS aABq p,i jx noA q.aq i puy ..'oSb sjBaA OS uoq.aag adBQ ajai -uoq-sog ux 's'joAvasnoq q.B 5[aoM. oq. aaaq dn auiBD q.Bqq. saauoq-ajg adBO 5 s.ajcaqi,, 'j.j'sAvi oq. pxBS j puy -maqq. q.B uAvop paouBxS JO pux3f I 'q-no Sux'ix''' sbav i uaq' -g JO ' ao e ajaAv aaaqi • q.xns aoxu b psq i "XT'' Xq.q.aad dn passaap m,i puB 'q.no paiy'x'' I oS • (dn ''oxd) q.,upxnoAv auxiii q.noqB paujao -uoo sXbm.x' ajaM. 'aqq. os 'avou'i: noX 'aoxoA Suxraooq Sxq b pBq axqSnH--HSx axqSnn Aiou't I uaqq. 'noiC moaj pooS spunos q.x ji • 'pxBS 9H K ?? 'uxqq. noX q.BqAv aas puB 'UBXXV 'a'txm q.Bqq. J'oaqo puB q.no of) • #3Hl eoiAJos yodjiv uvua 5>x'nM FO eojAjes ??uisnouin 0039-1'99 siiNfi oaNOiiiaNOO uiv iAin3snw su3Niw'i[vui ioavo'OHnoasinoi :do synoi uoq.sog ux sn pBq XX'c'duiBO uqof • q.x axp -UBq oq. Avoq Avouif q.,upxno/i 'puBq pooS B q.a2 q.,upxp I puB q.no pa'ix'' I JX op pxnoAv I q.BqAV Aiou't i|Uop I 'uoxq-OBaj pooS B--uoxq.OB -aj B q.aS q.,upxp jaAa aaAau aAv ' sn aoj Xxaq.Bunq.aoj q.ng -noX azaaaj UBO iCaqq ao 'noA aoj q.ox xxijiii'e UB op UBO axdoajj 83S2-893 BNOHd SS3NU3ANI • 3AV lVdiN30 ajBMSsBif) pire BuiqQ • slre:'BX 9AipBa:j''v • sjiuaAtiog [tiji'tiBag • aonvtstsa' jnoji fsaj ot small pajJoOiui SuisiooH 2' SuiABa'V • s'im' • SupaqoojQ • Sui'urej • Sup''iira • sqdBjSo'joqj • Xouo' jnoj' aj'oii of sjJnauQ pyoo'j dOHSJLdVU3'?IdlO MVdUV3S 3H1 [x'' 'Sux>[XBq. aaaAL aM 'uo aBaS aqq. q.nd aAi aaojaq 'Avou'f noA 'uo q.xns Am pBq q.snC I pny • *a:5XXTn q.Bqq. 'oaqo puB q.no oS 'ubxxVu 'pxBS uqof puy • q.aaj jo axdnoo b Xxuo sba' q.1 -aSBq-S aqq. oq. asau iCq.q.aad uAvop q.qSxa auiBO sq.Bas aqj, -aaojaq noX pxoq. aABq q.qSxra I 'aaqraaraaa sXba'x' I 'suoxsbooo g ao i uo • 9JB noX SB :'JBras sb U99q 9ABtl pj 'BuiABtlS :'OU JOJ 9pBJO tpt' JO :'no P9510T51 U99q :'.upBLi I JI :9iil9nH o:| iiBiiv • • • • jaaq jo apxs aqq. jjo auoq dnos b q.jxx q.,upxnoo I -i'uxqa oq. 'Avou't XioA 'SuxzBmB OS s,q.i • aapxnoqs sxq uo jaaq JO apxs B qq.xM ..i''qi 9>[TI 2uxqq.auios ao uiaqq. jo q.no Si'onq JO axdnoo b q.aS aAi 'Xauoui Awe q.oS Xaqj, iJX's -ano.iC iiuxqq. xvoA op q.BqM • Aiou:' q.,uop i ' xi'Ma • *aaaqq. oS ao aaaq oS oq. sn q.uBA. os-puB-og,, ui'ou aoj aaaq uAvop noiC aaB q.Bq/i • 'Mousf noj' • 'XBpoq. uo SuxoS s,q.BqAi 'Auuxi'S ' XI'Mu --2uxqq.auios ao spunod Aq.jxj puB paapunq--saapxnoqs sxq uo jaaq JO apxs B qq.xM aaaqq. puBq.s p.an • Suxqq.araos
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download