Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 82 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography

Page 82 - "The Exodus" A Selection from stephen J. Hornsby's New Book: Nineteenth-Century Cape Breton: A Historical Geography

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (202 reads)
 

0Q0e-9 • 9 (d06) BNOHd UO QMS aoa s N 'Aea isa/w 'z a d N0i3UQ 3dV0 MVAV>I :eJnMOOjqjot>iSv 3)|ei JO.P sejg em uo SNiavo oon • iN3iAidinD3 dooaino' • S3>iia • S30NV0 • SWAV>1 • SlViN3d • NOIiOnaiSNI sanoi>ivAv>i iAiiuejeuia uoiojg edeo Je'oosiQ pjBjjoi[ uaaiaeqDijv t' uapjy :s;soh • saxvH aiavNosvan • Z<66'-S • S ('06) auoqj *''T'' .jfqpapuaiuuioaaa poGjBas qsdJj ui Suiziieiodds / tionot fauijnoS at/; i/;i' ai's-'jjunoo Sm'ooo awojj f iCcAvqSijj uo ipeiiaABJt ssei peoj at/x t7 3inoa B spiS ptre sXoq siq p?? oj joj suopBAud put3 sdii[spaBq oSaapun 01 Suqn'' SI sq 'iiurej siq aoj sjois ui padsojd ou si gjsqi ??ui5[uiq; ssd]un 'p3UJ3ouoo si Biquinp' qspug sb jbj os sjaqj /Cbjs aawaq pBq Xjiurej B SBq pUB ??uiAq jibj b s95[bui oqM uopjg 3dB3 ui pa'B -njis X'qBwojmoo si oqM ubui aifx ,;sj3pstu • sb umou}[ 3jb Xaqi bouBj -jBd UJ9JS3/W ur"OMj jo JB9/C B JOJ JSJIJ JB JI q??noj OJ SuqiiM 3jb oqM U9UI '5[J0M OJ SuiniM puB s'qB SDiuBqosui poo?? aq pxnoqs XjjunoD siqj OJ Suiuioo uapM • nsM Suiop ajB puB piA auop aABq auioq Jiaqj Biq -uinp3 qsijug apsui aABq oqM sXoq uojajg adB' jo jaquinu b ajm' iqSnojqi poddies a91a psouB'Bq ajoui b Xjibuotsbooo jnq 'amoq Xbjs sj9uopjg 3dB3 juqi papuaiuuioDaj pm? ,,1S9' jno,, uoij L -m??iui9 JO S9JnjB9j 9AijB??9u sqj P9SS9JJS Xn'nsn so88T 'Hl JO snpoxa jB9J?? sqj Suunp ppudu AdupAs yuofq 9aijbaj9SU03 aqj I UT paqsqqnd siajjaq ./ao'id oj ao'td uiojj '|Bsnj9d juanbajj Xq I 'sjajjBj ji'q Ul XpB3J]B SI ji j'qj 'Kuo|03 Ava'j jcqj joj sjuBjSiuia Suipuajui ]2 OJ Suijsajajui os si uopcuijojui sji joj 'asnoq aqj UT uiopps si ji SB 'JT uo spireq Xiu Ab avou jouubo i jnq • '6I78I aunf Ul ajojM poaqopv ./J'wai s.uos Xui asopui oj jqSnoqj aA'q i • aiq'iTCAB uaaq Xaqj peq Xjuno3 nojoij ui spuauj oj juas uaaq aABq ppoM pui? suuy JS ui Xubui Xq pBaj aJaM '6d -uiBxa JOJ 'BqBJjsnv ui uos s'poaqopv ubuijoisi uiojj sjajjai aqx • jad'dsMau iBao| aqj ui paqsqqnd X||buoisbooo puB 'Xjiunuiuioa puB X|Turej aqj punojB puBq oj pireq uiojj passBd 'peaj X|pi -AB ajaM sjajjaq ajBjSiuia oj ajaqAV pire uaqM appap uiaqj dpq OJ uojajg adB3 ui spuauj puB X|tuibj oj >ioBq paXB]aj sbm uoij -BuiJOjuT 'uoijBOTunuiuioo BiO JO sjajjai jo uuoj aqj ui jaqjaq' , uojsog OJ uoijBjSiui s'ajXog SuijBjqpBj 'uiaqj guouiB passBd X]pajqnopun saoirejurenboB puB 'uoijBpoiuuioooB 'sqof jnoqB uoijBuiJojui • sonoqjB3 ubuio' osp? XjqBqojd ajaM oqM Xjuno3 ssamaAui uiojj spuauj qjiM qonoj ui uaaq pBq aq 'duj siq jnoqSnojqx ';sjuBjiqBqui jaAi' uiojj spMOJO qjiM,, jauiBajs XBjqBH sqj uo jja| pire jaquiaAO' ??z "O ..aXqpooS spuauj l|B apBq,, a|Xog uojajg adB3 joj aABa] oj pappap aq '(,,jsaud B JO uoijBpsuoo aqj jnoqjiM,, IPN'W uiiqatiBq Xbmb 5[Ooj qoiqM) oiuiapida xodn'uis b jo 5[Bajqjno aqj qjiM puB jaqojOQ Xq ''uojsog jo ]|ij • siq pBq pBq a'Xog 'spuauj jo XjqeiAiAuoo aqj ajidsap jng oiuoij qojoog aqj 'jsngny ui ''jibjjb pirej • ? JBqj JB ajoui MBS aq jqnop o' • oja 'jaippBg 'piBuoQOi/' sn?? -uv 'uanv 'PFUOQOW uqof 'IPN'W qouBq,,: sjauojajg adB3 jaaui oj panuijuoo a'Xog 'Xjp aqj jo sjj'd juajajjip ui jaqjo -UB OJ qof auo uiojj ??uiaoi/i s.ireSm'op' pauiof aq uaqM 'jaq 0033-932 (306) :||B0 auiepeiAi 3|S| uo leiiouv IV • Supps pou9d Xjn4U93 q;6x ' "i suopepoiuuioDD' Xjnxnq • pajeAOua' X][Maj[ ??ui;;asjeuoT;tpej; e ui 9uism3 umpBDv iyV3A mv N3d0 QMOIVHOIH dO AXNnOO SHX 'O AXITVdlOINflW • uopBOBA uo'aia adBO jnoiC UI 93uaj9jj|p 9J% n? 33[BUI {IA % pUB 'pandABj:' ss9[ pBOJ aq) s| 'i -.''imoo puouxqaiH qSnojqj spBai jBq' PBOJ am '' a:(noH asiB' o' noiC a:(iAUf 9j' • p|0 S9Lin;U9D 3JB 9??B;iJ9q piTB Qjn''no sqx • i'unoQ puoiuqoTH Jo it;nB9q ;9inb Qq:' st guT';9s 9qx • JO;iSIA 9q; S9UI09PAV suoT'ipBj; qsrooog ptre obui9I]A[ 'qsTJi piTB treipBOv JO 9jn;xim iCiBuipjoBj;x9 ub 'puouioq qooq o; 9fBpsinoq ''BqDuv o' UMO'suqop uioj' X:'unoo puoinqoi' J9AOOSTa -uiaAOM ?? {ijun uoxiM qjiM paXBjs ajXog (ssauisnq suoisiAOJd puB Xjaoojg B Xjqissod) uoxijsi uiBini/' auo qjiM pajiq puB 'ubui ssaujaAui jaqjouB 'OBBspp[ qjiM a3pijquiB3 jsug oj paAOui aq 'Xpf JO pua aqj jy • pajuioddBsip jog • aq 'Xoum' jb puB t'.jms JOU pip 51J0M aqj • 's jpqduiB3 jb !',joq ooj ajnjBu sji puB XABaq OOJ 51J0M aqj punoj,, aq '(XuBduioo uoji ub) sjaqajij -' uopua'o JB :uoijOBjsijBS apjq XpuapiAa qjiM qof oj qof uiojj juaM a'Xog 's5iaaM OMJ guiMoipj aqj uj ,/pajB??ajguoo uoos SMOjpj noqBpM JO sjoj puB snaqdiuB3 aqj ajaqM [XouoSb |Bpjauiuioo b • 03 :??> XBUIZB3 'doni:M3IA[ X'qBqojd] s,do||i5|oi/i • oj juaM aq uaqx ';ja??jnquaunq b jo Xjunoq aqj • 'qounj poojs sbm puB uojsog Ul paAijjB aiXog 'qouiM s'diqs aqj ui pa'guBjua Suiuiooaq jaj -JB ajq siq jsoj X'JBau aq qoiqM Suunp oSbXoa injjuaAa ub jajjV sjauojajg adB3 qjiM jobjuoo jubjsuoo jsoui[B Ul sbm ajXog 'jbj og ,;aajB??JBp[ uiojj uos s'sqp?jW Xp -pBj,, qjiM Xbp aqj jo jsoui juads aq 'xbjijbjj jb paAtuB aq uaqM puB 'MoSsBto tA'9' JB luaqj jja| an ,;>IJOm oj nojoij joj punoq 'sjaqjo puB |pqdure3 'sqjio 'IPH'IM uiyW,, qji'' ui ipj J'oq aqj pJBoq uo puB ,,sjaqjo puB Xo'mbh uag,, mbs ajXog 'puB| -uiBui aqj JOJ jja{ Xjjaj aqj ajaqM 'Xjnqsa>[MBH Poj jy ??Xjuno3 ssaiuaAui ui ups 'qsTU??pj3 sb jbj sb X|uo juaM poaqoj/' puauj 'ssapqjjaAajsi ,/uojsog joj 'poaqop' Xjo' Siq qjiM Xu -Bduioo ui • noqBpv Jja| aq 'X'nf uq Xauoui a??BSSBd aqj urea OJ qjuoul B JOJ pa5[J0M puB uuaj guuds aqj jo pua aqj jb jsod siq dn aAB?? aq 'sSuiabs ou qjiAV ,;sajBJS aqj jo BpBUB3 oj jaqjp o?? OJ pauiuuajap,, 'gz 'aqj 'si''og ,/pajinbaj XpjBq i jBqM jnq
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download