Cape Breton's Magazine

> Issue 61 > Page 14 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Page 14 - Edie MacLeod - Her Glace Bay

Published by Ronald Caplan on 1992/8/1 (434 reads)
 

SPBUTQ f MgdllfV) pJBIl') JSliO ) lIBipRUB ) diQ UU u(i!]euu()(U! .umili ouj piios dsR.i[,) !:ifiKtH[XBAv uaqq. puy • aABax oq. q.uBAV q.,uop no.' puB 'sanoq jo axdnoo B aq.B:s's noiC puy • aaaqq. q.aS noA aaojaq ii;ooxo,o 8 s , q.x puy • ;i];ooxo,o i s , q.x 'SuxoS s , q.Bqq. asxa ApoqiCaaAa dn :>t'Td '''' amxq. aqq. Aq 'XI9M. 'pxBS I • • sanoq g ao T7--0T '6 '8 'L '9 JOJ auoS aa.nojq. 'op noA op q.BqAV 'XI'M??i '??'''s p , aq puy • q.x a'Bui aaAau pxnoo i puy 'OT q.SBd JX'' 1' aaaq aq oq. pasoddns sbav I--XXTi araoq q.aS q.ou puB ;5tooxo,o 9 q.B aaaq aABax px'oo i Avoq puBq.saapun aaAau pxnoo aaqjBj iCpj -avou sx ranasnpi .saauxpj aqq. aaaqAv q.no 'ux>i uosaaqaoBpj aqq. ao -q-aaaq-g apxs -'s'ooag uo q.no Xbavb 'i'ux' uosaaqaoBw UT''Q aqq. oq. q.no ao ''ux' ssoao 'xoh oq. q.no 'iX'tA • un J SBAV JI -uazoaj jX'q araoq :ifx'' P'' ' q.ax:s|S b ux jqSxu xi' aq.B:i'S * uo saq.B:its ano q.nd puB q.ax:s's b ux :>tUBqAvous b uo q.xs • sq.ax>[s ux • q.aaj uazoaj uo 'araoq 'x'' P's 'SuxuxBa ao Suxraaojs jaBjs pxnoAV q.x XT''' aq.B:5ls puB aq.B;i's puB aq.B:5ts puB ' jqSxu q.B aaaqq. dn ii'aaq. p, aAv puy • qsaBra Sxq auo q.snC sbav BaaB axoqAV jBqq. --dn aaaqq. raoaj 'XI'M *'ou sx saoq.Baado-00 Li()!l?iil)ii.ii5 joijn J.i.")ijj() ''.fliil'-' V. sn uoiiisocl p.viiiin.njni? - • siiiooj oin.xud i] '.Mips 111 SIUllllI:.) 0.jl.in.llll "lUOpoilI - • J'uiunij) IMS |iM!).)n.i(| • 0.11IR()||R [l|lll()lll ' • :s.io|j() in?|d JJiMunMi JOOIJJO pjlMli) tsi?() jiiTjipninr) iKo.v-inoj 'n i' ??pjiMi') isno) iiiiiptMnr) .1111 lIljW JO.Mn.) j1lI[()Jl-R.1s 17 |() .iSu.'ilini.) ,n|i pun iu<>ui.>i!.io .ii|l • iiiopM.ij oi|| .i()( pn.)] I • • ?JiKI >|U!i|i ii() J! [)uv. • s.)!siid piiR i(pnii ]v. |o.),i n() I! 'JiMV sjni lunjSoJd j()iiuiuloj(i lis.io.!iin jn() iii (so.niLMud 1 pi"i!) '5lI!lls!lI!J .1.117 iKuji • pjT?n??) isctr) iinjpmiB' oqi UI Jooiyo uc t'iiiiuoooii • • • BOS IB JOOJBO B OIIiSbIUI ''glgiJt';;-. • aqq. eaaq' -qsaBpj s.aojBuas paxx'' aoBxd aaqjouB sbav aaaqq. pBo'a aAaasa-g uo dn puy • raaqq. aABq puB aaxjuoq Sxq b a>[Bw • uaqq. Suxq.Bits araoo aaaqAvAaaAa raoaj axdoad pBq aAV araxq.aaq.uxAV aqq. ux q.ng • araxq.aararans aqq. ux puod aqq. uo asoox s-j'onp axaqq. pBq Xaqq. puy • sxBraxuB jo spux:'' xi' P'R -'aqq. 'aaaqq. uAvop asnoq Sxq auo q.ng • xood b q.snC sbav q.x asnBoaq 'aaqraaraaa q.,uBO i--sbav sxqq. 'XI'M • auxra z aaqran' aoj sbav raBp z aaqranjsi ''"'Jl • aajBAV aqq. sbav jBqq. q.nq 'aaaq aaAo sbav auxw SuxxJ:aiS * suxpj Suxxaajg 'oj aq.xs raBp XBUxSxao aqq. sbav q.x puy • :i'ooag s,auBaqooo paxx'3 SBAV JI • itaauaaaS jBqq.--aaaq raoaj JX aas UBO i aaaqAv jqSxa aoBxd Suxjb>[S jn' -xq.nBaq 'Sxq aaqq.ouB sbav aaaqq.--juaAV aAV ao
Cape Breton's Magazine
  View this article in PDF format Print articleAdobe Acrobat Reader is required to the PDF version of this content. Click here to download and install the Acrobat plugin
Acrobat Reader Download